Prawo energetyczne - praktyczne aspekty

Start date:
07.12.2022
End date:
07.12.2022

Description

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, podczas którego zaprezentowanie będą w przystępny sposób zawiłe regulacje z zakresu szeroko rozumianego prawa energetycznego. Wyeksponowane zostaną zagadnienia o charakterze praktycznym, które z pewnością ułatwią świadczenie usług doradztwa prawnego dla odbiorców energii elektrycznej. Przedstawione zostaną również mechanizmy funkcjonujące na rynku energii z pogranicza biznesu i prawa.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi odnoszącymi się do funkcjonowania polskiego rynku energii elektrycznej. Ponadto, zaprezentowane zostaną najnowsze regulacje, które stanowią następstwo kryzysu energetycznego dotykającego państwa europejskie. Prelegenci omówią mechanizmy mające na celu ograniczenie cen oraz możliwości pomocy publicznej, z jakiej skorzystać będą mogły podmioty uczestniczące w obrocie energetycznym.


Omówione zostaną zagadnienia w zakresie:
•    obowiązujących regulacji prawnych kształtujących rynek energii elektrycznej w Polsce;
•    umów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej;
•    efektywności energetycznej;
•    funkcjonowania rynku mocy;
•    koncesjonowania prowadzenia działalności na rynku energii elektrycznej;
•    zasad funkcjonowania na rynku odbiorców energii elektrycznej z uwzględnieniem odbiorcy przemysłowego.

Odbiorcy:
Na szkolenie w szczególności zapraszamy:
•    radców prawnych, aplikantów radcowskich, 
•    adwokatów, aplikantów adwokackich, 
•    prawników wewnętrznych, 
•    doradców prawnych, 
•    doradców energetycznych, 
•    managerów ds. energii,
•    wszystkich zainteresowanych tematem.

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 
•    Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•    Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii – po każdym wykładzie przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi
•    Pracujemy, bazując na praktycznej wiedzy oraz aktualnych case’ach i doświadczeniach prowadzących

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

Invited by

Barbara Dąbrowska