ESG - Raportowanie w praktyce

Jak się przygotować do raportowania?

Start date:
20.06.2023
End date:
20.06.2023

1 350 zł per person + 23% VAT


No. of participants

+ 23% VAT

Description

Proces raportowania zrównoważonego rozwoju wymaga od przedsiębiorstw „wyjścia na zewnątrz” – do swoich interesariuszy, którzy często nawet nie są do końca zidentyfikowani. Tymczasem bez właściwej identyfikacji interesariuszy i ich zaangażowania w ramach badania istotności, przedsiębiorstwo będzie mieć problem z prawidłowym raportowaniem danych ESG pod nowymi unijnymi przepisami w tym obszarze. Równie ważna jest świadomość zarządów, na jakich rodzajach kapitałów opiera się model biznesowy spółki, którą zarządzają.

Jak zorganizować proces raportowania krok po kroku? Jak przeprowadzić badanie istotności i jak zbierać masę potrzebnych danych, aby móc sporządzić wysokiej jakości informację o zrównoważonym rozwoju?

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do rozpoczęcia raportowania ESG w spółce/grupie kapitałowej.

Uczestnicy po szkoleniu będą:
•    wiedzieli, jak podejść do kwestii rodzajów kapitałów, które są kluczowe w tworzeniu wartości spółki
•    wiedzieli, jak zidentyfikować interesariuszy i do czego służy dialog z nimi
•    lepiej przygotowani do zorganizowania procesu raportowania ESG 
•    umieli prawidłowo podejść do przeprowadzenia badania istotności
•    mieli świadomość, jak ważne dla sprawnego raportowania ESG jest dobrze zaplanowany system zbierania danych i ich ewentualna agregacja oraz gdzie jest ryzyko popełnienia błędów, które utrudnić mogą sporządzenie prawidłowego raportu ESG.

Szkolenie umożliwi zapoznanie się z praktycznymi wskazówkami pomagającymi efektywnie zaplanować proces raportowania ESG w poszczególnych etapach. Zostaną zidentyfikowane typy kapitałów, będzie też okazja do zrozumienia potrzeby identyfikacji interesariuszy i ich roli w procesie raportowania oraz wpływu badania istotności na zakres i rodzaj raportowanych informacji ESG. Dostarczy wiedzy teoretycznej i praktycznej w kwestii badania istotności oraz metodyki zbierania i agregowania danych ESG w spółce i w grupie kapitałowej, a studium przypadku ugruntuje praktyczną wiedzę w tych kwestiach.

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:
•    Rada nadzorcza, Zarząd firmy i kadra zarządzająca
•    Osoby budujące strategię firmy
•    Osoby zajmujące się wypełnianiem obowiązków informacyjnych
•    Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie raportów
•    Osoby zajmujące się pozyskiwaniem finansowania
•    Wszystkie osoby zainteresowane tematyką

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej - Zoom. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 

•    Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•    Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii 
•    Pracujemy, bazując na praktycznej wiedzy oraz aktualnych case’ach i doświadczeniach prowadzących

DODATKOWO!

Przy zakupie szkolenia na żywo, Uczestnik będzie mógł obejrzeć nagrania z pierwszego dnia szkolenia (01.06.2023). Szczegółowy zakres nagrań opisany jest w zakładce program. 

Celem tego dnia szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki raportowania ESG i przygotowanie do przejścia do szczegółowych zagadnień.

Uczestnicy po szkoleniu będą:
•    wiedzieć, jakie są podstawy koncepcyjne raportowania zrównoważonego rozwoju/ESG
•    wiedzieć, jakie są aktualne wymogi sprawozdawcze
•    umieć powiązać kwestię danych ESG ze skutkami dla spółek w wymierzę dostępu do finansowania i wymiarze inwestycyjnym
•    mieć świadomość wagi raportowania zrównoważonego rozwoju w kontekście strategii i decyzji operacyjnych firmy.


Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Do trzech dni po szkoleniu prześlemy Uczestnikom w wersji elektronicznej prezentacje omawiane w czasie wykładów oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.