ESG - Raportowanie w praktyce

Identyfikacja łańcucha wartości

Start date:
11.07.2023
End date:
11.07.2023

Description

Łańcuch wartości często jest kojarzony jedynie z łańcuchem dostawców, ale pełny zakres tego pojęcia jest znacznie szerszy. Bez świadomości tego, jak głęboko w łańcuch wartości wchodzą wymogi raportowania ESG, przedsiębiorcy będą napotykać problemy dopiero na końcowym etapie raportowania, czyli kiedy trzeba będzie sporządzić informacje ESG za ostatni rok – a to jest już za późno, aby odpowiednio przeanalizować i ukształtować swój łańcuch wartości.

Jak zidentyfikować elementy łańcucha wartości? Do czego służą audyty podwykonawców? Czy hasło: Gospodarka Obiegu Zamkniętego ma wpływ na moje przedsiębiorstwo?

Podstawowym celem szkolenia jest szczegółowe wprowadzenie uczestników w temat raportowania w zakresie łańcucha wartości, co będzie jednym z największych wyzwań dla spółek i grup kapitałowych.

Uczestnicy po szkoleniu będą:
•    wiedzieć, na czym polega koncepcja łańcucha wartości i jaki ma to wpływ na zakres raportowania ESG
•    wiedzieć, jak zabezpieczają spółką przed różnego rodzaju ryzykami występującymi w ramach łańcucha wartości
•    przygotują się do identyfikowania łańcucha wartości swojej firmy
•    mieć świadomość, jakimi działaniami można podnosić jakość swojego łańcucha wartości 
•    świadomi znaczenia audytów podwykonawców i 
•    dostrzegać powiązani raportowania ESG z dążeniem do tzw. Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Szkolenie umożliwi zapoznanie się z pojęciem łańcucha wartości, identyfikacją jego elementów oraz powiązaniem między łańcuchem wartości a obowiązkami raportowania. Będzie okazją do zobaczenia, jak poprzez audyty podwykonawców można podnosić jakość swojego łańcucha wartości oraz dlaczego „downstream” nie może być pomijany. Zapewni także wiedzę na temat Gospodarki Obiegu Zamkniętego, do której odnosi się też dyrektywa CSRD.

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:
•    Rada Nadzorcza, Zarząd firmy i kadra zarządzająca
•    Osoby budujące strategię firmy
•    Osoby zajmujące się wypełnianiem obowiązków informacyjnych
•    Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie raportów
•    Osoby zajmujące się pozyskiwaniem finansowania
•    Wszystkie osoby zainteresowane tematyką

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej - Zoom. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 

•   Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•   Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii 
•   Pracujemy, bazując na praktycznej wiedzy oraz aktualnych case’ach i doświadczeniach prowadzących

DODATKOWO!

Przy zakupie szkolenia na żywo, Uczestnik będzie mógł obejrzeć nagrania z pierwszego dnia szkolenia (01.06.2023). Szczegółowy zakres nagrań opisany jest w zakładce program. 

Celem tego dnia szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki raportowania ESG i przygotowanie do przejścia do szczegółowych zagadnień.

Uczestnicy po szkoleniu będą:
•    wiedzieć, jakie są podstawy koncepcyjne raportowania zrównoważonego rozwoju/ESG
•    wiedzieć, jakie są aktualne wymogi sprawozdawcze
•    umieć powiązać kwestię danych ESG ze skutkami dla spółek w wymierzę dostępu do finansowania i wymiarze inwestycyjnym
•    mieć świadomość wagi raportowania zrównoważonego rozwoju w kontekście strategii i decyzji operacyjnych firmy.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Do trzech dni po szkoleniu prześlemy Uczestnikom w wersji elektronicznej prezentacje omawiane w czasie wykładów oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Invited by

Agnieszka Spychała