ESG w HR

Wsparcie transformacji biznesu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju dla społecznego kapitału

Start date:
22.02.2024
End date:
22.02.2024

Katarzyna Komorowska

PwC Polska

Partnerka PwC, liderka obszaru People & Organisation, z ponad 18-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze doradztwa podatkowego, HR, polityk różnorodności i ESG. Posiada rozległą wiedzę z zakresu HR, w tym oceny dojrzałości organizacji w dostosowaniu polityk personalnych do wymogów ESG. Odpowiedzialna za koordynację kompleksowych projektów związanych ze zmianą procesów w obszarach HR. Realizuje projekty z obszaru DEI i Social Impact. Jest odpowiedzialna za integrację procesów HR i restrukturyzację, szczególnie optymalizację kosztów związanych z zatrudnieniem, rozwój i modyfikację systemów płacowych oraz wdrażanie polityki różnorodności i certyfikację Equal Salary.

Tina Sobocińska

HR4future- Founder & HR Strategic Advisor, ex. HR Director at PwC, DHL, SE

Obecnie HR4future- Founder & HR Strategic Advisor.
HR Director z 20+ lat doświadczeniem w międzynarodowych firmach (PwC, DHL, Schneider Electric) w rolach Dyrektora HR, Członka Zarządu, Senior Management Team, Dyrektora Shared Services HR na Europę.
Pasjonatka i doradca HR w projektach: Workplace of the future, Mega trends, Competencies of the Future, HR of the Future, Culture Book, From the Great Rotation to the Great Attraction, 4 day week, Neuroróżnorodne Miejsca Pracy.
Liderka networku Digital HR Champions. Aktywna w networkach: LiderShe i Human Explorers.
Mentorka w programach FutureUp Banku BNP Paribas, Vital Voices.
Współautorka serii podcastów: ‘Case study: praca hybrydowa’ , ‘Leaders.What’s next?’ nagrywanych z Jarosławem Kuźniarem, Voice House.
Wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS, na SGH i w Akademii Leona Koźmińskiego.

Barbara Matyaszek-Szarek

Współzałożycielka Heuresis, Prezes Zarządu. Ekspertka w zakresie narzędzi do raportowania ESG, organizatorka i twórczyni programu merytorycznego konferencji „Strategia ESG – nowe perspektywy”.

Ekspertka w zakresie narzędzi do raportowania ESG, organizatorka i twórczyni programu merytorycznego konferencji „Strategia ESG – nowe perspektywy”.
Autorka innowacyjnego oprogramowania Heuresis SmartManager do zarządzania ludźmi i pracą, dostosowanego do raportowania ESG.
Certyfikowana trenerka, konsultantka zarządzania, autorka unikatowych programów rozwojowych. Uczestniczy w pracach Advisory Board IPSCMI i ACI. Posiada certyfikaty negocjatora Certified International Professional Negotiator® (CIPN®), menedżera Certified International Professional Management Executive® (CIPME®), HR menedżera Certified Human Resource Management Executive® (CHRME®) oraz trenera Certified International Professional Training Consultant ® (CIPTC®).
Odpowiedzialna za budowanie strategii i zarządzanie kapitałem klientów i kapitałem wiedzy. Prowadzi projekty doradztwa strategicznego i zarządczego.
https://www.heuresis.pl/pl/

Klaudia Kossowska

Ekspert w zakresie HR i zarządzania; obecnie Wiceprezes Heuresis – firmy doradczo-szkoleniowej oraz prezes Fundacji Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM

Prowadzi projekty współpracy z partnerami zagranicznymi, konsulting w zakresie HRM, prowadzi projekty rozwojowe. Posiada 20-letnie doświadczenie w działalności związanej z rozwojem personelu oraz wieloletnie doświadczenie jako dyrektor personalny. Uczestniczy w pracach Advisory Board IPSCMI i ACI. Posiada certyfikaty Certified Human Resource Management Executive® (CHRME®), Certified International Professional Training Manager® (CIPTM®) oraz Certified International Customer Service Professional (CICSP).
Odpowiedzialna za zarządzanie kapitałem ludzkim, współpracę z partnerami zagranicznymi i działaniami DE&I. Prowadzi Fundację Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM. Od 10 lat realizuje ideę Long-life-Learnig prowadząc projekty wsparcia zawodowego, inkluzji społecznej oraz aktywizacji wolontariatu pracowniczego we współpracy z partnerami biznesowym i wolontariuszami. Zaangażowana w realizację międzynarodowego projektu Upwork Erasmus + we współpracy z partnerami z 4 krajów UE. https://www.heuresis.pl/ https://stellavirium.org/

Małgorzata Chruściak

Członkini niezależna Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentką studiów podyplomowych coachingu i mentoringu SWPS i Laboratorium Psychoedukacji oraz praktykującym coachem i mentorem biznesu. Od 2003 r. wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Jest prawnikiem z ponad 20-letnim doświadczeniem we wspieraniu biznesu, zdobytym w pracy w największych międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie (White & Case, CMS Cameron McKenna oraz EY Law), w tym na pozycji partnera i szefa praktyki bankowej.
Od wielu lat jest uznawana za czołowego eksperta, rekomendowana w najbardziej prestiżowych rankingach prawniczych (Chambers Europe, IFRL i Legal 500). Współpracuje z Europejskim Kongresem Finansowym (EFC), w szczególności w związku z przygotowaniem stanowiska EFC dot. Emisji pożyczki walutowej.

W 2017 r. dołączyła do zespołu EY Law, wspierając rozwój praktyki bankowej i finansowej w EY Law Polska. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu bankowości i finansów oraz procesów restrukturyzacji.

Ponadto jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, Członkiem Europejskiej Rady Mentoringowej i Coachingowej oraz Członkiem Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji. Jest także trenerem i mentorem uznanym przez Europejską Radę Coachingu i Mentoringu. W 2020 roku założyła własną firmę „Mentoring dla prawników” łącząc praktykę prawniczą i coaching / mentoring.

Aleksandra Zouner

Dyrektorka zarządzająca Pionu Rachunkowości Zarządczej i Realacji Inwestorskich, Bank BNP Paribas

Liderka odpowiedzialna za działania rozwojowe w programie Kobiet Zmieniających BNP Paribas.
W banku pełni rolę dyrektorki zarządzającej Pionu Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich.
Jest doświadczoną menedżerką w obszarze zarządzania i controllingu finansowego w branży bankowej. Absolwentka programów rozwojowych PMD na IESE oraz Strategic Management in Banking INSEAD. Posiada również dyplom ACCA. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek Grupy BNP Paribas Bank Polska. Członkini Rady Fundacji BNP Paribas.
Z odwagą kreuje niestandardowe rozwiązania, nadając kierunek i zapraszając do współdziałania.
Z otwartością przyjmuje innowacyjne pomysły, wspierając je poprzez nadanie im strategicznej perspektywy. We współpracy ceni odwagę i kreatywność. Buduje zespoły w oparciu o autentyczność, empatię i przyjmowanie odpowiedzialności za podejmowane działania.

Małgorzata Petru

Menedżerka ds. zarządzania różnorodnością i włączaniem, Diveristy Officer, Bank BNP Paribas

Andragożka z wieloletnim doświadczeniem w różnych obszarach HR. W Banku BNP Paribas pełni funkcję Diversity Officer, pracuje na stanowisku Menedżerki ds. zarządzania różnorodnością i włączeniem. Jest współinicjatorką i jedną z liderek sieci „Kobiety zmieniające BNP Paribas” która działa na rzecz równości płci i promowania DEI w banku. Laureatka nagrody specjalnej Menadżerka Różnorodności w konkursie Polskie Nagrody Różnorodności 2023 (My Company Polska).

Sławomir Łopalewski

Managing Director/CEO Lux Med Ubezpieczenia

Sławomir Łopalewski jest Członkiem Zarządu, Dyrektorem Zarządzającym LUX MED Ubezpieczenia oraz menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowym budowaniu biznesu ubezpieczeniowego, głównie w obszarze bancassurance oraz w modelach wielokanałowych. Znany jest z doskonałego rozumienia aktualnych potrzeb, determinacji w poszukiwaniu rozwiązań oraz nieszablonowego podejścia do zarządzania zespołami i projektami. Przez ponad dekadę był CEO PKO Ubezpieczenia, wcześniej CEO oraz Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż i marketing Nordea Życie, długoletnim członkiem Komisji Rewizyjnej PIU. Przez wiele lat pracował także w firmach doradczych, głównie Deloitte Consulting. Sławomir jest absolwentem IESE Business School/AMP oraz kursów menadżerskich na Harvard Business School i Kellogg School of Management, a także Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Joanna Węgrzynowska

Menedżerka ds. ESG w Grupie LUX MED

Ekspertka z 15-letnim doświadczeniem w obszarze zrównoważonego rozwoju. Specjalizuje się w dekarbonizacji i raportowaniu niefinansowym. Odpowiada m.in. za cele SBTi, strategię ESG i ogólnopolskie projekty tj. Indeks Zdrowych Miast oraz Healthy Cities. Posiada doświadczenie w globalnych firmach w zakresie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju, raportowania i projektów społecznych. Autorka eksperckich artykułów w obszarach ESG oraz propagatorka edukacji nt. wpływu zmian klimatu na zdrowie. Członkini Rady ds. Czystego powietrza oraz Rady ds. Zielonej transformacji Konfederacji Lewiatan. Absolwentka Zarządzania i Marketingu Akademii L. Koźmińskiego, Dziennikarstwa i Komunikacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Executive Programme „Sustainability: Your competitive advantage” na IE Business School w Madrycie.

Anna Kaczmarska

Członkini Rady Innowatorów ESG w Polskim Stowarzyszeniu ESG oraz ekspertka w tematach HR i społecznych

Jestem ekspertem w zakresie strategii i rozwoju biznesu oraz rozwoju kapitału ludzkiego W przeszłości zarządzałam spółkami mediowymi i technologicznymi. Z sukcesem wprowadziłam na rynek wiele marek mediowych. Długofalowo odpowiadałam za strategię i rozwój, innowacje, nowe modele biznesowe, transformację kulturową, rozwój pracowników. Przeprowadzałam wiele restrukturyzacji, wprowadzałam spółki na nowe obszary biznesowe. Zasiadałam w Radzie Nadzorczej IAB Polska i Polskie Badanie Internetu. Od kilku lat pasjonują mnie tematy związane z rozwojem i wsparciem ludzi. Tamaty D&I, self development, mental health są mi bliskie i jako liderka inicjowałam wiele programów promujących zrównoważony rozwój, różnorodność, rozwój osobisty i wellbeing ludzi. Wprowadziłam na rynek Magazyn Forbes Women i zainicjowałam tym samym zmianę perspektywy i percepcji mediów biznesowych na tematy związane z promocją kobiet w biznesie. Jestem Coachem ICC i mentorem, założycielką klubu Elite Business Club, klubu promującego dbanie o dobrostan i rozwój zawodowy i osobisty kobiet, wykładowczynią na Akademii Polsko- Japońskiej Technik komputerowych, gdzie realizuje dla studentów autorski program „Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego” oraz „Jak zbudować i rozwijać startup”z wykształcenia jestem mgr Nauk Społecznych ze specjalizacją „Zarządzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam też studia podyplomowe „Zarządzanie i marketing”

Aneta Kucharska

Senior Communication Consultant, Agencja Ro

Z branżą marketingu i PR związana od 16 lat. Zdobywała doświadczenie w agencjach PR realizując projekty w ramach sektora nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, sektora budowlanego, przemysłowego i energetycznego. Ponadto zarządzała komunikacją marketingową z uwzględnieniem obszarów EB, CSR i ESG, a także komunikacją kryzysową dla wielu znaczących podmiotów, takich jak J.W. Construction, Polnord, Profbud, Penta Real Estate, Agena Development, Strabag, Hochtief Polska i CEZ Polska. Prowadziła kampanie content marketingowe dla instytucji z sektora publicznego. Bogate doświadczenie pozwala jej skutecznie integrować zrównoważone podejście do biznesu z komunikacją i strategią PR, co przyczynia się do sukcesu organizacji w dziedzinie ESG.