ESG w HR

Wsparcie transformacji biznesu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju dla społecznego kapitału

Start date:
22.02.2024
End date:
22.02.2024
Day I
Thursday
22 february 2024
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Magdalena Ziółkowska, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Najlepsze praktyki związane z wdrożeniem ESG na bazie doświadczeń PwC Polska

Katarzyna Komorowska, PwC Polska

 • Jak firmy radzą sobie z wdrażaniem ESG z perspektywy ludzkiej i HR
 • Case study: wdrożenie equal pay jako jeden z elementów raportowania niefinansowego w ramach ESRS S1
10:00

POWER SPEECH

Tina Sobocińska, HR4future- Founder & HR Strategic Advisor, ex. HR Director at PwC, DHL, SE

 • Perspektywa i wyzwania dla HR w kontekście ESG w 2024
 • Praca hybrydowa i co dalej? 
 • Trendy w zakresie DEI 
 • Kompetencje przyszłości i lifelong learning
10:45

Sesja pytań i odpowiedzi

ESG w HR

11:00

Przerwa

11:15

Wystąpienie w duecie

Firma szkoleniowa i doradcza Heuresis

Barbara Matyaszek-Szarek, Współzałożycielka Heuresis, Prezes Zarządu. Ekspertka w zakresie narzędzi do raportowania ESG, organizatorka i twórczyni programu merytorycznego konferencji „Strategia ESG – nowe perspektywy”.
Klaudia Kossowska, Ekspert w zakresie HR i zarządzania; obecnie Wiceprezes Heuresis – firmy doradczo-szkoleniowej oraz prezes Fundacji Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM

 • ESG w HR z perspektywy obowiązków pracodawcy
 • Przepisy i dyrektywy UE – jakie wątpliwości nasuwa nowy obowiązek? jak się przygotować?
 • Jakie narzędzia mogą być przydatne w gromadzeniu i raportowaniu danych
 • Problem gender pay gap
 • Pomysły  realizacji projektów polityki w zakresie „S” czyli społecznego impaktu z perspektywy pracodawców
12:00

Sesja pytań i odpowiedzi

ESG w HR

12:15

Przerwa

12:45

Panel dyskusyjny: Praktyczne ujęcie wdrożonych projektów „Tu Mogę być sobą” - o różnorodności, równości i włączeniu w Banku BNP Paribas

Bank BNP PARIBAS

Małgorzata Chruściak, Członkini Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas
Aleksandra Zouner Dyrektorka zarządzająca Pionu Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich Banku BNP Paribas
Małgorzata Petru, Diversity Officer, Menadżerka ds. zarządzania różnorodnością i włączeniem Banku BNP Paribas

 • DEI jako element strategii, polityk, procedur, Kodeksu etycznego Banku BNP Paribas
 • Strategia i wymiary DEI w Grupie BNP Paribas
 • Oddolne inicjatywy pracowników (sieci pracownicze) i ich działania na rzecz budowania równości i różnorodności
 • Projekty partnerskie, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna wspierająca budowanie świadomości i wspieranie grup zagrożonych wykluczaniem
13:45

Sesja pytań i odpowiedzi

ESG w HR

14:00

Przerwa

14:15

Wystąpienie w duecie - Praktyczne podejście do kwestii ESG w Lux Med

GRUPA LUXMED

Sławomir Łopalewski, Managing Director/CEO Lux Med Ubezpieczenia,
Joanna Węgrzynowska, Menedżerka ds. ESG w Grupie LUX MED

 • Rzeczywiste doświadczenia
 • Case study
 • Dobre  praktyki
15:00

Sesja pytań i odpowiedzi

ESG w HR

15:30

Rola Lidera w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju

Anna Kaczmarska, Członkini Rady Innowatorów ESG w Polskim Stowarzyszeniu ESG oraz ekspertka w tematach HR i społecznych

 • Dlaczego kwestie socjalne zostawia się HR a biznes działa w swoim świecie?
16:15

Sesja pytań i odpowiedzi

ESG w HR

16:30

ESG w komunikacji marketingowej

Aneta Kucharska, Senior Communication Consultant, Agencja Ro

 • Budowanie wizerunku firm poprzez działania ESG - zarządzanie różnorodnością, równością i integracją co jest centralnym punktem zrównoważonej strategii HR
 • Promowanie wizerunku środowiska pracy wolnego od dyskryminacji, wspierania różnorodności kulturowej oraz zabezpieczania prawa pracowników bez względu na pochodzenie, płeć czy orientację seksualną.
 • Przedstawienie konkretnych działań z zakresu DEI w komunikacji marketingowej
17:00

Zakończenie szkolenia