Biogazownie - prawne i finansowe aspekty inwestycji

Start date:
30.06.2010
End date:
30.06.2010

Description


Dzień drugi: 30 czewca 2010r.

Czas trwania:
Rejestracja: 9.00 - 9.30
Szkolenie: 9:30- 16:00
Konsultacje z Ekspertami: 16.00 - 17.00

9:30-11:00 - Blok I: Prawne zagadnienia procesu inwestycyjnego w projektach biogazowych

Prowadzący: Robert Mikulski, Kancelaria Prawna Stopczyk&Mikulski
 • Zakres regulacji prawnych odnoszących się do procesu realizacji projektów biogazowych
 • Przygotowanie struktury podmiotowej oraz optymalizacja strukturalno-podatkowa
 • Wybór lokalizacji - aspekty prawne
 • Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę
 • Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej (promesy)
 • Postępowanie z odpadami
 • Konieczne umowy
 • Nowelizacja prawa energetycznego w zakresie dotyczącym biogazowi i biogazu rolniczego
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15- 15:30 - Blok II: Przegląd finansowania dla biogazowni

11:15-12:00
Prowadzący: Alicja Siemieniec,Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych, BOŚ Bank S.A.
 • Pozyskanie środków finansowych poprzez kredyt bankowy.
 • Formy finansowania
 • Przygotowanie projektu przez inwestora
 • Struktura finansowania
 • Wymagania banku odnosnie dokumentacji
 • Zabezpieczenia
12:00-13:00 Finansowanie biogazowni ze środków NFOŚiGW
Prowadzący:Leszek Katkowski, Główny Specjalista, Departament Ochrony Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
13:00-13:30 Lunch
13:30- 15:30
Prowadzący: Przemysław Kowalski, Partner Zarządzjący, PWB Sp. z o.o.
 • Preferencyjne pożyczki,
 • System Zielonych Inwestycji - Biogazownie Rolnicze
Przygotowanie wniosku aplikacyjnego:
 • Założenia i wstępna kwalifikacja projektu
 • Wymagana dokumentacja aplikacyjna, rola załączników
 • Kryteria oceny wniosków
 • Ocena dokumentacji aplikacyjnej
 • Najczęściej popełniane błędy we wniosku
Analiza opłacalności:
 • Kluczowe założenia
 • Nakłady inwestycyjne
 • Czynniki ryzyka
15.30 - 17.00 Konsultacje z Ekspertami

POWR