Optymalizacja podatkowa niepodzielonych zysków w spółce kapitałowej

Start date:
29.06.2011
End date:
29.06.2011

Description

Polscy przedsiębiorcy zgromadzili w swoich spółkach z o.o. oraz spółkach akcyjnych dość duże dochody. Są to zazwyczaj dochody skumulowane z wielu lat i zapisane na kapitale zapasowym. Dochody były już w spółce kapitałowej opodatkowane podatkiem dochodowym. Dochody te nigdy nie były wypłacane wspólnikom z jednego podstawowego powodu.

Wypłata dywidendy oznaczałaby konieczność zapłacenia podatku od dywidend w wysokości 19 %. Zatem te same dochody podlegałyby opodatkowaniu po raz drugi.

Co więcej spółka kapitałowa z niepodzielonymi zyskami doznaje istotnych ograniczeń w zakresie przekształcenia w spółkę osobową, np. w komandytową lub komandytowo akcyjną.

Celem szkolenia jest wskazanie na możliwości uniknięcia podwójnego opodatkowania zysków w spółce kapitałowej. Pozwoli to na wypłacenie dywidendy przy korzystnym opodatkowaniu lub przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.


Czas trwania zajęć: 9.30-16.00

 

Cena obejmuje:

  • materiały szkoleniowe
  • lunch
  • przerwy kawowe
  • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu