HANDEL GAZEM. Strategie zakupowe • dywersyfikacja dostaw • import surowca • umowy na rynku gazu

Start date:
06.05.2015
End date:
07.05.2015

Description

Dowiedz się:

  • Jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich
  • Co się stanie po zniesieniu taryf – jakie będą ceny gazu
  • Jakie możliwości niesie za sobą handel transgraniczny
  • Jak wygląda handel i nowe instrumenty na Towarowej Giełdzie Energii
  • Jak wyglądają umowy i zabezpieczenia na rynku zakupów gazu

 

2012 r. - 210
2013 r. - 429

wrzesień 2014 r. - 2011

Tyle odnotowano zmian sprzedawcy gazu. Liczba ta systematycznie wzrasta i jest miarodajnym czynnikiem rozwoju konkurencyjnego rynku gazu

(Źródło: URE)

 

Wolumen handlu gazem na TGE wzrósł 11-krotnie r/r do 5,22 TWh w I poł. 2014 r.

(Źródło: ISBnews)

 

Zapraszam do udziału

Tomasz Jakubiak
Project Manager