RYNEK CIEPŁA – Innowacje w inwestycjach a klient końcowy. Jak planować i prowadzić inwestycje w nowym otoczeniu prawnym i biznesowym

Start date:
27.05.2015
End date:
28.05.2015

Description

 

Szanowni Państwo,

 

Rynek ciepła w Polsce stoi u progu zmian - zarówno technologicznych i prawnych. Zmieniają się również również oczekiwania i potrzeby klienta końcowego. Zmiany te niosą ze sobą zarówno wiele możliwości jak i zagrożeń, do których trzeba się przygotować. Udział w warsztatach Rynek Ciepła - Innowacje w inwestycjach a klient końcowy to możliwość zdobycia wiedzy w 3 najważniejszych dla rynku ciepła obszarach:

 

Technologie

  • Jak efektywnie wdrożyć systemy ograniczające negatywny wpływ na środowisko
  • W jaki sposób technologia wytwarzania chłodu z ciepła sieciowego wpłynie na rozwój sektora ciepłowniczego

 

Prawo

  • Jakie następstwa niosą ze sobą zmieniające się ustawy o OZE i efektywności energetycznej
  • Co czeka europejski rynek ciepła po wprowadzeniu dyrektyw IED i MCP oraz jak zostaną one zaimplementowane w polskim prawie

 

Klient Końcowy

  • Jak zdobyć przewagę rynkową poprzez rozwój lokalnych rynków ciepła i modyfikację ofert
  • Skąd pozyskiwać środki na lokalne i ogólnopolskie programy inwestycyjne

 

Jedyne na polskim rynku warsztaty poświęcone inwestycjom w sektorze ciepłownictwa

  • Analiza case studies z rynku polskiego i europejskiego – jak inni pokonują bariery inwestycyjne
  • Jakie zmiany w procesie inwestycyjnym wymuszą dyrektywy IED i MCP
  • Jak wdrażać innowacje, które zapewnią Twojej firmie przewagę rynkową

 

 

W gronie prelegentów:

 

Goście specjalni

Eva Hoos, Policy Officer, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska

Ginta Cimdina, Latvia Country Manager and Chairperson of the board of Fortum Jaglava

 

Oraz przedstawiciele:

Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Energoprojektu Katowice, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie, Deloitte, Konfederacji Lewiatan, Fortum Power and Heat Polska.