TOP10 najbardziej perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu

Start date:
28.04.2015
End date:
28.04.2015

Description

 

W imieniu redakcji dziennika ,,Rzeczpospolita’’ serdecznie zapraszamy na wydarzenie z cyklu regionalnych spotkań połączonych z uroczystym wręczeniem nagród laureatom KONKURSU ORŁY EKSPORTU W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM, które odbędzie się o godzinie 9:30, 28 kwietnia 2015 roku w Rzeszowie.

 

W najbliższych latach eksport będzie motorem napędowym polskiej gospodarki. Potencjał jest ogromny, ale aby polscy przedsiębiorcy mogli odnieść sukces, niezbędna jest wiedza w jaki sposób stać się globalną firmą i na jakie rynki eksportowe nastawić się w przyszłości.

 

Jak rozwijać firmę wykorzystując potencjał eksportowy i zarazem ustrzec się przed niestabilnością zagranicznych rynków zbytu? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas spotkania w Rzeszowie, w ramach regionalnych wydarzeń promujących eksport.

 

Podczas wydarzenia zostaną uhonorowani laureaci KONKURSU ORŁY EKSPORTU W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w poszczególnych kategoriach:

 

  • NAJLEPSZY EKSPORTER – kategoria główna
  • NAJDYNAMICZNIEJSZY EKSPORTER
  • NAJLEPSZY DEBIUT W EKSPORCIE
  • EKSPORTOWY PRODUKT
  • OSOBOWOŚĆ EKSPORTU

 

 

R.S.V.P. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 23 kwietnia 2015 r., e-mail.: joanna.krusinska@rp.pl  tel.: 600 606 424 lub agnieszka.mezynska@rp.pl tel.: 668 176 175

 

 

Województwo Podkarpackie jest regionem, w którym z powodzeniem funkcjonuje i rozwija się wiele nowoczesnych firm. Sukcesy, jakie odnoszą w kraju i za granicą, są nie tylko pochodną wysokiej konkurencyjności i innowacyjności stosowanych rozwiązań, lecz również efektem współdziałania przedsiębiorców, środowisk naukowych oraz samorządu terytorialnego. Wiedząc jak ważny jest wzrost gospodarczy dla rozwoju regionu, władze Województwa Podkarpackiego podejmują liczne inicjatywy na rzecz wspierania firm z regionu oraz ich działalności za granicą.

 

Województwo Podkarpackie tworzy dobre warunki dla rozwoju gospodarczego, prowadząc politykę aktywizacji inwestycyjnej regionu oraz zrównoważonego rozwoju. Od kilku lat konsekwentnie wspiera wprowadzanie innowacyjnych i zaawansowanych technologii, nowoczesne zarządzanie wiedzą, co wytycza przyszłość regionu. O sukcesie województwa z punktu widzenia innowacyjności, produktywności i zaawansowanych technologii stanowi silny sektor nauki i techniki, tworzenie parków technologicznych i stref ekonomicznych, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości innowacyjnej oraz uczelnie wyższe z kierunkami technicznymi. To także promowanie dobrych praktyk, dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi regionami w Polsce oraz z zagranicą i pokazywanie sukcesów.

 

Podkarpackie to nie tylko gospodarka. To także turystyka i bogactwo kulturowe. Pod względem turystycznym region słynie z położenia na styku kultur, czego efektem jest przenikanie się różnych kultur, religii i tradycji. Architekturę regionu cechuje bogactwo stylów, które powstało w wyniku przenikania się wpływów artystów Wschodu i Zachodu. Stąd ogromne dziedzictwo drewnianej architektury sakralnej i świeckiej, prezentującej elementy obu kultur, kościoły i cerkwie, uzupełniane przez charakterystyczne sylwetki synagog. Dziś o tej wielokulturowości świadczą też dzieła sztuki, zwyczaje i obrzędy, muzyka i malarstwo pogranicza.

 

Na terenie Podkarpackiego znajdują się krainy geograficzne, które stanowią o jego niepowtarzalności nie tylko w skali kraju. Znajdują się tu Bieszczady, Beskid Niski, Pogórze Karpackie oraz Nizina Sandomierska, część południowego Roztocza i Dolina Sanu. Tutaj też występuje bogata fauna i flora, a przez bogate krajobrazowo tereny prowadzą rozmaite szlaki turystyczne. Bogactwo Bieszczadów to fenomen przyrodniczy i krajobrazowy. Znaczna ich część objęta jest różnymi formami ochrony przyrody, istnieje tu kilkanaście rezerwatów przyrody, parki krajobrazowe oraz jeden z największych w Polsce – Bieszczadzki Park Narodowy.

 

Więcej informacji o regionie, dostępne jest na stronie internetowej www.wrotapodkarpackie.pl