BROADER WAY FORUM 2015 - 2020, Better Connected Poland

Start date:
12.10.2015
End date:
12.10.2015

Description

 

Forma wydarzenia

Forma spotkania obejmuje prelekcje przedstawicieli sektora administracji publicznej, telekomunikacji i ICT oraz debatę z udziałem ekspertów. Wystąpienia obejmą najważniejsze kwestie związane z rozwojem sieci szerokopasmowej w Polsce i prezentację wdrożeń najnowszych technologii w tym zakresie. Podczas debaty będzie można podyskutować z ekspertami o wartościach ekonomicznych, jakie wnosi budowa sieci szerokopasmowej oraz wyzwaniach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Cel Broader Way Forum:

  • Wymiana doświadczeń w budowaniu sieci szerokopasmowej pomiędzy pracownikami administracji publicznej i samorządowej, regulatora, a firmami i dostawcami usług
  • Debata nad wyzwaniami w zakresie budowy sieci szerokopasmowej w Polsce w kontekście regulacji prawnych i rozwiązań technologicznych
  • Prezentacja koncepcji realizacji i finansowania projektów związanych z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa
  • Prezentacja pozytywnych przykładów wdrożeń rozwiązań sieci szerokopasmowej na świecie i w Polsce oraz możliwości przeniesienia ich na większą skalę
  • Zaprezentowanie dobrych praktyk i wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem

 

Wydarzenie skierowane jest do:

  • reprezentantów administracji publicznej i samorządowej
  • przedstawicieli sektora telekomunikacji
  • dostawców rozwiązań, usług i sprzętu w zakresie technologii teleinformatycznych
  • kadry zarządzającej i właścicieli firm oraz dyrektorów i kierowników departamentów związanych z finansami i technologiąTomasz Kowal Dyrektor Zarządzania Inwestycjami, Orange Polska