Powered by chatwoo.com

Connected Future

Artificial Intelligence & Internet of Things

Data rozpoczęcia:
05.06.2017
Data zakończenia:
05.06.2017

Opis

https://startsmartkonferencja.rp.pl/

 

Celem konferencji START SMART jest dialog profesjonalistów na temat trendów  technologicznych dotyczących Sztucznej Inteligencji oraz na temat wyzwań, które stoją dzisiaj przed startupami technologicznymi na każdym etapie rozwoju.
Konferencja będzie miejscem dyskusji i prezentacji dobrych praktyk współpracy pomiędzy biznesem i światem nauki w Polsce i na świecie. Ważną częścią  dnia konferencji będzie  wymiana doświadczeń i networking pomiędzy uczestnikami. MIT Enterprise Forum Poland objął patronatem konferencję START SMART.
MIT Enterprise Forum – jest jedyną nienastawioną na zysk międzynarodową organizacją wspierającą startupy, powiązaną z czołową uczelnią techniczną – Massachusetts Institute of Technology (MIT). MIT Enterprise Forum istnieje od 1978r. Działa w ponad 30 krajach świata i skupia środowisko wysoce efektywnych i innowacyjnych firm.
Misją MIT EF jest wspieranie technologicznych startupów. Polski oddział powstał w 2015r. I w okresie grudzień 2015- czerwiec 2016 zorganizował po raz pierwszy w Polsce program akceleracji  skierowany do startupów. Program uzyskał patronat Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Ministerstwa Energii.