Przemysł 4.0

Automatyzacja procesów przemysłowych, sztuczna inteligencja

Data rozpoczęcia:
26.09.2017
Data zakończenia:
26.09.2017

Opis

Industry 4.0 (Przemysł 4.0) Czwarta rewolucja przemysłowa będzie miała w najbliższych latach ogromne znaczenie dla tempa rozwoju gospodarczego, dlatego „Rzeczpospolita” zaplanowała serię konferencji w kilku miastach polskich, na których firmy - twórcy dzisiejszych  innowacyjnych technologii spotkają się z przedstawicielami różnych sektorów biznesowych, aby zademonstrować i przedyskutować narzędzia oraz metody ich aplikacji do konkretnych procesów biznesowych. Żyjemy w czasach, w których automatyzacja, robotyka i sztuczna inteligencja i nabierają coraz większego znaczenia oraz mają ogromny wpływ nie tylko na nasze codzienne życie ale także na rozwój cywilizacji.

 

Celem konferencji  będzie dialog profesjonalistów na temat największych wyzwań, które stoją dzisiaj przed firmami w związku z Przemysłem 4.0. Będzie to także miejsce dyskusji i prezentacji wdrożonych dobrych praktyk, a także wymiana doświadczeń na temat współpracy pomiędzy biznesem i światem nauki w Polsce i na świecie. Ważną częścią  dnia konferencji będzie  networking pomiędzy uczestnikami.

 

Projekt uzyskał patronat Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.