FINANCIAL CONTROLLING SUMMIT 2019

Start date:
24.09.2019
End date:
25.09.2019

Timeline

Day I
Tuesday
24 september 2019
09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa i herbata

09:30

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:35

Controlling w erze digitalizacji – czyli miejsce i wyzwania controllingu w dobie rewolucji cyfrowej

Case Study

Maciej Nowicki, Controlling Manager z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży telco

 • controlling Orange – od controllera finansowego do partnera biznesowego
 • rewolucja BI / AI na rynku i jej zastosowanie w pracy controllera finansowego
 • Controller wspierający proces innowacji
 • czy praca controllingu będzie w przyszłości łatwiejsza - nowe wyzwania controllingu w świetle dzisiejszych i przyszłych rozwiązań
 • budżet bottom-up, top-down, zero based, project based, BI based a może wszystko razem? - czy da się zaplanować oczekiwany budżet finansowy w optymalnym czasie przy jednoczesnym wykorzystaniu różnych metod? 
10:30

Przerwa na kawę i herbatę, networking

10:40

Controller prekursorem transformacji w organizacji

Sylwia Ponikwia, Head Of Controlling/Finance Manager, Cyfrowa Foto

 • zmieniająca się rola controllera - jak zbudować stanowisko controllera w organizacji?
 • skuteczny controller manager – czyli jaki?
 • kompetencje FC – w jaki sposób zaplanować rozwój i ścieżkę kariery?
 • zespół marzeń – jak zbudować zespół kontrolerów i skutecznie nim zarządzać?
11:20

Ewolucja roli controllera - od raportingu po Performance Management

Case Study

Piotr Rzepa, Performance & Controlling Director, Lafarge Polska

 • wpływ rozwoju narzędzi raportowania na rolę controllera
 • ewolucja roli controllingu - od raportowania wyników po wsparcie organizacji w ich osiąganiu:
  • biznes partnering w praktyce
  • strażnik dyscypliny organizacji w osiąganiu wyników - „what gets measured, gets improved”
 • wpływ regularnej kontroli celów na wyniki sprzedaży określonych produktów / usług
 • Proces Performance Management w obszarze kosztów operacyjnych
12:00

Controller jako partner biznesowy ery digitalizacji

Case Study

dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA, Delegat na Polskę International Association of Controllers (ICV) – Internationaler Controller Verein

 • Controlling według Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)
 • Rola controllerów w erze digitalizacji
 • Controlling Process Model 2.0 – nowoczesne podejście do controllingu
 • Istota partnerstwa biznesowego w controllinu 
 • Partnerstwo biznesowe z wykorzystaniem koncepcji ZPRK/RPCA
   
12:45

Przerwa na lunch, networking

13:15

Finanse & Controlling – jak ogarnąć chaos w danych

Case Study

Piotr Reszka, CEO, Astrafox

Większość firm nie posiada zintegrowanego źródła danych do raportowania, dane finansowe np HR, zakupy, środki trwałe, płatności są w różnych systemach. Raportowanie często sprowadza się do eksportu danych do excela i sklejaniu kolejnych plików. Takie podejście wiąże się z olbrzymią ilością manualnej powtarzalnej pracy, brakiem bezpieczeństwa, brakiem elastyczności i bałaganem w wynikach raportów. Prezentacja wyników na spotkaniach zarządczych najczęściej polega na pokazywaniu PowerPoint z przeklejonymi excelami, bez możliwości interaktywnej zmiany i odpowiedzi na zadane pytania, których wcześniej nie przewidzieliśmy. Dzięki użyciu Tableau, jesteśmy w stanie zaadresować te problemy bez angażowania działu IT, aby:

 • podłączyć się do wielu źródeł danych (w tym big data)
 • przygotować, zwalidować dane, zautomatyzować proces
 • tworzyć analizy ad hoc, przygotować dashboardy controllingowe, odpowiadać na pytania do danych
 • wykryć anomalie, pokazać je na wizualizacji
 • dzielić się wynikami w bezpieczny sposób
 • pracować zgodnie z data governance w organizacji
 • pokazać przykłady raportów do analizy kosztów, planowania i kontroli celów, kontroli płatności oraz innych finansowo-controllingowych
14:00

Model Operacji TABC na przykładzie Grupy XYZ i rola controllera we wsparciu procesów operacyjnych

Case Study

Małgorzata Mariańska, Financial Controlling and Planning Department, Polski Fundusz Rozwoju S.A.

 • rola controllera we wsparciu operacji (udział we wdrażaniu workflow, monitorowaniu efektywności Call Center i pozostałych zespołów operacyjnych)
 • model efektywności operacji – założenia i realizacj
 • co warto mierzyć w operacjach z punktu widzenia organizacji
 • nie tylko Excel - propozycje najnowocześniejszych rozwiązań dostarczających podobne rozwiązania dla operacji
 • Q&A
14:45

Przerwa na kawę i herbatę, networking

15:00

Jak sprawić żeby duże zbiory danych stały się łatwe doświadczenia z wykorzystania nowoczesnych narzędzi w finansach i controllingu w Microsoft

Case Study

Dominika Świerczyńska, dyrektor finansowy, członek zarządu Microsoft Polska

 • Wykorzystanie narzędzi typu sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe do analizy dużych zbiorów danych na przykładach które zastosowalismy
 • Stworzenie centralnego źródła danych do analizy, predykcji oraz wizualizacji danych -jak wygląda nowoczesny portal do zarządzania finansami w firmie
 • Jak zmienić procesy forecastowania, budżetowania oraz business reviews żeby zwiększyć ich efektywność
 • centrum doskonałości do celów zaawansowanej analityki oraz sztucznej inteligencji - od czego zacząć zarządzanie dużymi zbiorami danych i jak zorganizować pracę w finansach.
 • Pomysły na usprawnienie pracy w dziale controllingu
 • jak nie zapomnieć o zarządzaniu ryzykiem przy wdrażaniu nowej technologii
15:45

Controling 3.0 - kluczowe czynniki sukcesu controlingu w erze dynamicznej transformacji biznesowej przedsiębiorstw

Michał Korn, Kontroler Finansowy. Shell UK Upstream

 • Jak szybko zmieniają się obecnie przedsiębiorstwa i jaki to ma wpływ na rolę controlingu?
 • Jak zmienia się rola controlingu w dobie automatyzacji i cyfryzacji.
 • Czy wiedza techniczna będzie nadal przydatna w przyszłości?
 • Jakie są długoterminowe umiejętności i kompetencje osób opowiedzialnych za controling, które za 5 lat będą działać (i dlaczego nie jest to już 20 lat?).
   
16:15

IBCS® Top Ten w prezentacjach zarządczych, czyli jak wiodące organizacje na świecie zmieniają prezentacje wyników

Case Study

Edyta Szarska, IBCS® Certified Trainer, Controlling Partner

 • jak unikać błędów w prezentowaniu odchyleń, sprzedaży i kosztów dla biznesu?
 • jak według IBCS® upraszczać prezentacje i skracać czas spotkań zarządczych?
 • jak certyfikowana przez IBCS Institute technologia wspiera pracę Controllingu?
17:00

Zakończenie pierwszego dnia Financial Controlling Summit

Day II
Wednesday
25 september 2019
09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa i herbata

09:30

Roundt Table Discusion

Wybierz stół i porozmawiaj z Ekspertem

 1. Data Science – hurtownie danych w czasie rzeczywistym czy systemy mierzące czas i zbierające dane do analiz?
  Małgorzata Mariańska, Financial Controlling and Planning Department, Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService
   
 2. Controller finansowy jako zawód przyszłości
  Maciej Nowicki, Controlling Manager z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży telco
   
 3. Robotyzacja procesów biznesowych i jej wpływ na pracę kontrolerów
  Piotr Rzepa,Performance & Controlling Director, Lafarge Polska
   
 4. Jak wykorzystać usprawnienia w procesowaniu faktur zakupowych do redukcji kosztów operacyjnych w przedsiębiorstwie
  Krzysztof Bruliński, CFO & Finance Executive
   
 5. Controlling kosztów wobec (nadchodzącego) kryzysu
  Witold Rogacki, CFO, COO, Audytor finansowy, Eco and More
   
 6. Skalowanie filozofii Agile na funkcje finansowe
  Andrzej Alot, Controlling Director, Centralny Port Komunikacyjny
11:00

Przerwa na kawę i herbatę, networking

11:15

Opracowanie rekomendacji dla spółki z branży logistycznej w zakresie zmian taryfowych, które miały lepiej odzwierciedlić koszty usług przewozowych

Case Study

Andrzej Alot, Controlling Director, Centralny Port Komunikacyjny

Stare metodyki w nowym opakowaniu

 • Ustrukturyzowanie roli controllingu w organizacji
 • Trendy - digital finance transformation
 • Implikacje nowych technologii dla kontrolingu
 • Zastosowanie ABC oraz data analytics do analiz rentowności handlu
12:00

Controlling kosztów w obliczu (zapowiadanego) kryzysu

Case Study z różnych branż oraz obszarów

Witold Rogacki, dyrektor finansowy i operacyjny, Członek Zarządu firmy Eco and More

 • Kryzys, a co to?
 • Skąd się biorą koszty?
 • Co mówią Twoje koszty?
 • Small business a korporacja – więcej podobieństw, czy różnic?
 • Przywództwo kosztowe - szansa tylko dla dużych?
12:45

Przerwa na lunch, networking

13:15

Budżet rolujący jako narzędzie prognozy przepływów pieniężnych

Case Study

Adrian Burdziak, Head of Controlling, Grupa Krotoski-Cichy

 • Comiesięczne raportowanie początkiem do wprowadzenia budżetu rolującego
  • zestawienie realizowanych wyników finansowych dotychczasowych miesięcy oraz dołączenie posiadanych prognoz wyników finansowych do perspektywy roku obrotowego. Ćwiczenie pozwala na identyfikację istotnych odchyleń od prognozowanych zysków bądź strat z wyłączeniem trendów bądź sezonowości
  • identyfikacja istotnych zdarzeń rynkowych z dotychczasowych miesięcy realizacji budżetu
 • Łączenie danych historycznych oraz prognozowanych w budżecie rolującym
14:00

Studium przypadku dotyczące rozwiązania zaległości płatniczych (faktury przychodzące) w połączeniu z automatyzacją procesu obiegu i aprobaty dokumentów (paper-less) i zastosowaniem mechanizmów kontroli wydatków

Case Study

Krzysztof Bruliński, Finance Executive, CFO

 • Opis sytuacji, w której wiele faktur czeka na zapłatę mimo dużych zasobów gotówki w firmie 
 • Opis i analiza procesu wraz z punktami kontrolnymi i przyczynami opóźnień 
 • Zastosowane rozwiązania procesowe i informatyczne (ERP, workflow)
 • Zastosowane rozwiązania organizacyjne i dyscyplinujące (approval matrix i consequence management)
 • Rezultaty krótko- i długoterminowe
 • Rozwój nowego procesu i projekty uzupełniające
14:45

Przerwa na kawę i herbatę, networking

15:00

Robotic Process Automation (RPA) w controllingu

Case Study

Tomasz Mazur, Project Manager, Robotics Smart Solutions – partner merytoryczny ds. robotyzacji dla Impel Business Solutions

 • Czy robot może nas zastąpić?
 • Gdzie już dziś stosujemy roboty, a gdzie będziemy jutro?
 • Blaski i cienie RPA
15:45

Automatyzacja procesu konsolidacji zarządczej i statutowej w Grupach Kapitałowych – już czas!

Adam Kucharski, Ekspert IT w obszarze systemów do konsolidacji finansowej, Kucharscy - Consulting & Advisory Group

 • dlaczego obecnie konsolidacja to wyzwanie … gdzie jesteśmy ?
 • jak przygotować się do automatyzacji procesu ? - dobre praktyki
 • dedykowane rozwiązania do konsolidacji na przykładzie IBM Cognos Controller – ponad 1000 wdrożeń w 60 krajach
 • ostatnia mila sprawozdawczości, czyli … ESMA na horyzoncie
16:30

Zakończenie VI Financial Controlling Summit