Powered by chatwoo.com

JAK WPROWADZIĆ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA FIRM

Data rozpoczęcia:
15.01.2019
Data zakończenia:
15.01.2019

Opis

Zgodnie z projektem ustawy od 1 stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać Pracownicze Plany Kapitałowe. Głównym założeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest stworzenie długoterminowego systemu oszczędzania na emeryturę. PPK będzie obowiązkowy dla pracodawcy i dobrowolny dla pracownika. Program będzie się opierał na współudziale finansowym firmy i pracownika. Projekt ustawy zakłada wpłaty składki podstawowej na poziomie 2% wynagrodzenia dla pracownika. Natomiast podmiot zatrudniający miałby wpłacać min 1,5% wynagrodzenia. W pierwszej kolejności obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęci pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób.

PPK jest tworzone z myślą o pracowników, ale to pracodawców czeka prawdziwa rewolucja. Jaki się do niej przygotować? Na szkoleniu krok po kroku opowiemy m.in.:

  • o kluczowych założeniach PPK,
  • na co będzie można przeznaczyć oszczędności?
  • z jakimi korzyściami fiskalnymi związane jest oszczędzanie w PPK?
  • na jakie dopłaty można liczyć ze strony Skarbu Państwa?
  • o roli PPK w budowie długoterminowych oszczędności.

Szkolenie skierowane jest do:

  • dyrektorów finansowych
  • działów HR
  • dyrektorów ds. strategii
  • dyrektorów zarządzających

Poznaj zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych
i już dziś przygotuj swoją organizację na wprowadzenie programu. Wspólnie z kancelarią Kochański i Partnerzy zapraszamy na szkolenie!

Na wydarzenie zaprasza

Aneta Biskup