PRAKTYCY DLA PRAKTYKÓW HR MEETING 2019

Czy jesteś gotowy na nowe wyzwania?

Data rozpoczęcia:
28.03.2019
Data zakończenia:
29.03.2019

Program

Dzień I
Czwartek
28 marca 2019
09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa i herbata

09:30

Oficjalne rozpoczęcie.Powitanie uczestników i prelegentów

Agnieszka Spychała, Project Manager Dziennik „Rzeczpospolita”

09:30

Wyzwania HR 2019 – z czym będziemy się mierzyć w tym roku?

Izabela Ulatowska-Bierlet, HR Business Partner, Interim Manager

 • automatyzacja procesów HR – co przed nami?
 • nowe zawody – nowe wyzwania. Nie bójmy się zmian!
 • zarządzania różnorodnością - to już konieczność
 • Benefity – czy zderzymy się ze ścianą?
 • Employer Branding - Marketing w służbie HR
 • kim jest Lider w organizacji?
 • budowanie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu
 • Fundament firmy - wartości

Candidate Experience – jak zadbać o kandydata zanim stanie się pracownikiem?

 • jak dziś wygląda rynek pracownika – wyniki badań Candidate Experience 2017
 • pracujemy na liczbach – praktyczne narzędzie pomiaru CX
 • czego oczekuje kandydat w procesie rekrutacji?
 • praktyczne narzędzia budowania CX

CASE STUDY PassionHR: JAK MY TO ROBIMY?

Alumni Program – jak zadbać o relacje z byłym pracownikiem?

 • czym jest alumni program?
 • praktyczne wskazówki do zbudowania dobrych relacji z byłymi pracownikami
 • czy warto? – korzyści dla firmy

CASE STUDY PassionHR: opracowanie i wdrożenie Alumni Programu u Klienta branży lotniczej

PRAWO PRACY W HR

10:30

Jakie wyzwania czekają pracodawców zatrudniających cudzoziemców w 2019 r.

Tomasz Rogala, radca prawny, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

 • Brexit:Skutki Brexitu dla polskich pracodawców, w szczególności na jakich zasadach będzie można legalnie zatrudniać obywateli UK po Brexicie
 • Planowane zmiany w procedurze uzyskiwania zezwoleń na pracę
11:00

Przerwa na kawę i herbatę

11:15

Nowości dla działu HR w 2019 r Prawo pracy, PPK, RODO

Katarzyna Sarek-Sadurska, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski Paruch

 • rewolucja w dokumentacji pracowniczej; nowe obowiązki dla działu HR
 • PPK jako nowa forma oszczędzania, czy również obciążenie dla pracodawców?
 • rewolucja w relacjach ze związkami zawodowymi
 • rok obowiązywania RODO, plany kontroli PUODO na 2019

CASE STUDY: W spółce działa kilka związków zawodowych. Wiele lat trwa spór zarówno pomiędzy samymi związkami, jak i pomiędzy związkami i spółką co do liczebności poszczególnych związków i ich „siły” w Spółce. Dotychczas nie było wystarczająco skutecznego narzędzia aby sprawdzić ile w rzeczywistości pracowników Spółki jest członkami związku. Czy nowelizacja ustawy o związkach zawodowych coś w tym zakresie zmieni?

11:45

#TrendyHR i #AntyTrendyHR2018 vs. wyzwania w 2019 RAPORT HRTRENDY 2018

Łukasz Jarota, Prezes Zarządu, Studio Wiedzy/Agencja GrowHR

 • Które trendy zdominowały polski HR w 2018, a które zdominują w najbliższych miesiącach?
 • Co było, a co będzie priorytetem dla działów w HR w 2019?
 • 2019 – czas wielkich zmian w HR?
12:15

Zatrudnianie pracowników tymczasowych

Piotr Lewandowski, Radca prawny, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch , Zuzanna Rosner-Laskorzyńska, Radca prawny, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

 • Maksymalny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej
 • Kogo dotyczą ograniczenia?
 • Zewnętrzne formy zatrudnienia

CASE STUDY: Jan Kowalski został skierowany do wykonywania pracy tymczasowej w firmie ABC przez agencję pracy tymczasowej WORK. Współpraca układała się bardzo pomyślnie. Tuż przed upływem 18 miesięcy pracy w powyższej firmie, Jan przeniósł się do innej agencji, która po 2 miesiącach ponownie skierowała go do pracy w firmie ABC na 17 miesięcy. Czy było to zgodne z prawem? Jak przedłużyć współpracę z osobą wykonującą pracę tymczasową?

12:45

Przerwa na lunch

13:15

Nowoczesne technologie w służbie HR

Marcin Sieńczyk, Chief Technology Innovation Officer Randstad Polska i Europa Środkowo-Wschodnia

Candidate Experience - rozwiązania, które pozwalają mierzyć i przekraczać pozytywne doświadczenia kandydatów i pracowników tymczasowych

 • Od czego zacząć badanie wśród kandydatów i pracowników tymczasowych?
 • Kogo chcemy pytać i w jakim celu?
 • W którym momencie należy pytać, a także o co pytać?
 • Jak zadać odpowiednie pytania oraz jaki kanał komunikacji wybrać do badania?
 • Jak zastosować NPS w badaniu kandydatów i pracowników tymczasowych?

Mobilne aplikacje dla pracowników - zdalne planowanie grafików pracy i urlopów

 • Jak włączyć i zaangażować pracowników tymczasowych w planowanie czasu pracy?
 • Czy smartfon w ręku kandydata i pracownika tymczasowego jest już standardem?
 • Jak zaangażować wszystkie strony procesu wokół tematu zarządzania czasem pracy?
 • Jak wykorzystać dane zbierane przez lata w organizacji w osiąganiu wyższej satysfakcji kandydatów i pracowników tymczasowych?
14:15

Employer Branding w HR – nowy trend czy już konieczność

Kaja Gryciak, Client Service Manager w Employer Branding Institute

 • Gdzie rodzi się EB, czyli o decydentach i interesariuszach w projektach employer brandingowych
 • Cudze chwalicie, swego nie znacie - Wskaźniki HR jako wyznacznik dobrej strategii employer brandingowej
 • Różnica między marketing recruitment a employer branding jako podstawa do zrozumienia kandydata i pracownika
 • Mądre trendy, jak wybrać z rynku to co najlepsze dla organizacji

CASE STUDY: Kompleksowy employer branding - od kampanii rekrutacyjnej po kompleksowe strategie employer brandingowe na przykładach klientów z branż Retail, FMCG i logistyki.

15:30

Zakończenie I dnia spotkania

Dzień II
Piątek
29 marca 2019
09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa i herbata

09:30

Milenials - Co myśli? Co czuje? Co umie?

Klaudia Piesiak, Młodszy Specjalista ds. Pozyskiwania Talentów, Alior Bank , Monika Szczurek, Lider Sekcji Pozyskiwania Talentów w Alior Bank

 • 3 x CO - Co myśli o pracy w Bankowości? Co czuje uczestnicząc w procesie rekrutacji? Co umie rozpoczynając współpracę?
 • 3 x CHCE – Czego chce od swojej pracy? Jak chce się czuć w pracy? Czego chce się nauczyć?
 • 3 x TALENT – Jak pozyskać talent w dobie Pokolenia XYZ? W jaki sposób rozpoznać prawdziwy talent? Jak przekonać talent do podjęcia współpracy?

CASE STUDY: jak pozyskujemy talenty i kandydatów w Alior Banku.

10:30

Przerwa na kawę i herbatę

10:45

Zarządzenie multipokoleniowe. Cztery wymiary zarządzania wiekiem w firmie: pracownicy, menedżerowie, organizacja, klienci

Stanisław Wojnicki, Interim Manager w obszarze HR, SWMentoring

 • Zespoły zróżnicowane wiekowo czy jednorodne?

CASE STUDY: Przykłady doświadczeń z różnych branż

 • Ciągłość międzypokoleniowa i zarządzanie wiedzą: co się stało ze starszymi pracownikami banku?
 • Polski rynek pracy 

CASE STUDY: doświadczenie z wielkiej firmy chemicznej

11:15

Człowiek jako najważniejsze ogniwo w firmie, czyli jak zatrzymać najlepszych?

Kinga Makowska, Head od Strategy w Employer Branding Institute

 • Employee Talent Journey jako podstawa przyciągania i zatrzymywania pracowników
 • Jak mierzyć talent w organizacji za pomocą wskaźników HR
 • Cykl Join-Retention Exit – jak zatrzymać najlepszych i od czego zacząć?
 • Jak wykorzystać Exit Interview do poprawy sytuacji w firmie?

CASE STUDY: Wykorzystanie wskaźników Employee Talent Journey w celu zidentyfikowania i zbudowania strategii dla top performerów w sprzedaży na przykładzie klienta z branży bankowości.

12:00

Przerwa na lunch

12:30

Jak krok po kroku ocenić możliwości rozwoju pracownika i zbudować ścieżki kariery w dynamicznie rozwijającym się środowisku pracy?

Anna Jaworska, Training &Development Manager Securitas Polska, Top HR Manager in Action 2018

 • Trendy i wyzwania w projektowaniu programów rozwojowych dla pracowników: od oceny pracowniczej po programy talentowe.
 • Ścieżki kariery w świecie VUCA- ryzyka i zagrożenia.
 • Program Talent Management- dlaczego warto?

CASE STUDY: Wdrożenie krok po kroku programu Talent Management w firmie z branży security.

13:30

Kształtowanie kultury komunikacji w kontekście zmian technologicznych

Maksymilian Pawłowski, Menedżer d/s Komunikacji Korporacyjnej, Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

 • Wyzwania związane z komunikacją w organizacji w kontekście mediów społecznościowych,
 • Zmiany technologiczne na rynku a oczekiwania wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy,
 • Tworzenie wewnętrznych rozwiązań związanych z kulturą komunikacji w tym On-line&Social Media Policy
 • Jak skutecznie wdrożyć rozwiązania aby tworzyły wartość dla pracowników i organizacji?
 • Jak wzmacniać kulturę komunikacji i zarządzać aspektem ochrony reputacji?

CASE STUDY: Przedsiębiorstwa coraz bardziej poszerzają kanały komunikacji, którymi posługują się zarówno w obszarze komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Ta dynamika zmian, wymaga nie tylko szybkości i doskonałości w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, co jest relatywnie łatwe ze względu na rozwiązania w chmurze, ale ewolucji kultury i wewnętrznych zasad związanych z ich wykorzystaniem. Kultura wielu organizacji może nie nadążać za zmianami w obszarze technologicznym, co często powoduje, że zarówno pracownicy jak i klienci oraz pozostali interesariusze mogą czuć się zagubieni, działając w sposób, mogący mieć negatywny wpływ na reputacje przedsiębiorstwa. Dlatego ważnym zagadnieniem jest tworzenie kultury wewnętrznej w przedsiębiorstwach oraz rozwiązań, która mają na celu ochronę reputacji marki uwzględniając obecne uwarunkowania związane z przepływem informacji.

14:30

Przerwa na kawę

14:45

Najlepsze praktyki budowania zaangażowania pracowników

Monika Flak, Psycholog Biznesu, Konsultant HR, Trener, Coach, Menedżer, Praktyk w zarządzaniu

 • Z jakiego powodu współczesne organizacje potrzebują zaangażowanych pracowników?
 • Jakie style i sposoby zarządzania stosowane przez liderów sprzyjają budowaniu środowiska przyjaznego dla pracownika?
 • O co warto zadbać w obszarze: ludzie, procesy czy projekty aby móc przez wzmocnienie zaangażowania pracowników budować konkurencyjność organizacji?

CASE STUDY: Przegląd przykładów projektów rozwojowych realizowanych w branżach: e-commerce, firmy produkcyjne, firmy finansowe, IT.

15:30

Zakończenie II dnia spotkania