SPRAWNE DZIAŁANIE ORGANÓW SPÓŁEK, NADZÓR I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDZAJĄCYCH

Data rozpoczęcia:
26.08.2020
Data zakończenia:
26.08.2020

399 zł za osobę + 23% VAT


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Opis

Szkolenie dotyczy praktycznych aspektów funkcjonowania organów spółek kapitałowych, również w dobie zagrożenia epidemiologicznego, jak również kwestii związanych z odpowiedzialnością członków organów, między innymi w sytuacjach powiązanych z wystąpieniem stanu niewypłacalności spółki.

Celem szkolenia jest:
- przybliżenie uczestnikom problemów pojawiających się w toku funkcjonowania organów spółek kapitałowych, również w czasie zagrożenia epidemiologicznego oraz przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących ich rozwiązania.

- przybliżenie uczestnikom podstaw odpowiedzialności członków organów spółki, w tym w sytuacjach związanych z jej niewypłacalnością, wraz z przedstawieniem praktycznych możliwości minimalizacji ryzka poniesienia odpowiedzialności.

Korzyści:
Poszerzenie wiedzy uczestników szkolenia w przedmiocie praktycznych aspektów funkcjonowania organów spółek kapitałowych, również w okresie zagrożenia epidemiologicznego i możliwej utraty płynności finansowej przez spółkę, jak również w odniesieniu do podstaw odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki i praktycznych sposobów na minimalizację ryzyka jej realnego poniesienia.

Na szkolenie zapraszamy:
- członków zarządu
- członków Rad nadzorczych
- doradców prawnych
- osoby odpowiedzialne za wsparcie administracyjne funkcjonowania organów spółki

Organizacja:
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszę wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały w wersji elektronicznej.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Na wydarzenie zaprasza

Agnieszka Spychała