SPRAWNE DZIAŁANIE ORGANÓW SPÓŁEK, NADZÓR I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDZAJĄCYCH

Start date:
26.08.2020
End date:
26.08.2020

Description

Szkolenie dotyczy praktycznych aspektów funkcjonowania organów spółek kapitałowych, również w dobie zagrożenia epidemiologicznego, jak również kwestii związanych z odpowiedzialnością członków organów, między innymi w sytuacjach powiązanych z wystąpieniem stanu niewypłacalności spółki.

Celem szkolenia jest:
- przybliżenie uczestnikom problemów pojawiających się w toku funkcjonowania organów spółek kapitałowych, również w czasie zagrożenia epidemiologicznego oraz przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących ich rozwiązania.

- przybliżenie uczestnikom podstaw odpowiedzialności członków organów spółki, w tym w sytuacjach związanych z jej niewypłacalnością, wraz z przedstawieniem praktycznych możliwości minimalizacji ryzka poniesienia odpowiedzialności.

Korzyści:
Poszerzenie wiedzy uczestników szkolenia w przedmiocie praktycznych aspektów funkcjonowania organów spółek kapitałowych, również w okresie zagrożenia epidemiologicznego i możliwej utraty płynności finansowej przez spółkę, jak również w odniesieniu do podstaw odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki i praktycznych sposobów na minimalizację ryzyka jej realnego poniesienia.

Na szkolenie zapraszamy:
- członków zarządu
- członków Rad nadzorczych
- doradców prawnych
- osoby odpowiedzialne za wsparcie administracyjne funkcjonowania organów spółki

Organizacja:

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszę wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, materiały w wersji elektronicznej oraz dostęp do nagranego szkolenia.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
 

Invited by

Agnieszka Spychała