SPRAWNE DZIAŁANIE ORGANÓW SPÓŁEK, NADZÓR I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDZAJĄCYCH

Data rozpoczęcia:
26.08.2020
Data zakończenia:
26.08.2020

399 zł za osobę + 23% VAT


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Program

Dzień I
Środa
26 sierpnia 2020
09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy

Agnieszka Spychała, Project Manager Dziennik „Rzeczpospolita”

10:00

Zarząd, rada nadzorcza – efektywne zarządzanie i nadzór na działalnością spółki

Agnieszka Nalazek, Radca prawny w Kancelarii RKKW , Aleksandra Kieliszek, Adwokat w Kancelarii RKKW

 • organizacja pracy zarządu i rady nadzorczej
 • podejmowanie uchwał w sposób zdalny w dobie zagrożenia epidemiologicznego
 • nadzór rady nadzorczej nad spółkami zależnymi w ramach grupy kapitałowej
 • SESJA PYTAŃ
11:15

Przerwa

11:30

Odpowiedzialność cywilna członków organów spółki, w tym związana z jej niewypłacalnością

Łukasz Sieczka, Radca prawny, Partner Kancelarii RKKW

 • podstawy odpowiedzialności cywilnej członków zarządu – za co i na jakiej podstawie odpowiadają członkowie organów spółki
 • ryzyko biznesowe – jak uchronić się przed odpowiedzialnością związaną z podejmowanymi decyzjami
 • odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych związana z jej niewypłacalnością
 • SESJA PYTAŃ
13:00

Przerwa

13:15

E-walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników spółki – zagadnienia praktyczne związane z udziałem akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu oraz zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Karol Szymański, Of Counsel kancelarii RKKW

 • czym jest eZgromadzenie – praktyczny wymiar definicji
 • gdzie odbywa się eZgromadzenie i kto musi być obecny w tym miejscu?
 • formalne przygotowanie do przeprowadzenia eZgromadzenia – czyli kto i kiedy powinien przygotować regulamin
 • czy obrady Zgromadzenia spółki publicznej należy transmitować (dla każdego zainteresowanego)?
 • SESJA PYTAŃ
14:30

Zakończenie szkolenia