Prawo budowlane 2020 - „duża nowelizacja”

Data rozpoczęcia:
25.09.2020
Data zakończenia:
25.09.2020

490 zł za osobę + 23% VAT


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Program

Dzień I
Piątek
25 września 2020
09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy

Agnieszka Spychała, Project Manager Dziennik „Rzeczpospolita”

10:00

Cel oraz uzasadnienie dla nowelizacji prawa budowlanego

•    problemy interpretacyjne oraz zmiany w roku 2019
•    konieczność wdrożenia kompleksowej nowelizacji
 

10:30

Nowe przepisy 2020 r. – etap poprzedzający rozpoczęcie robót budowlanych

•    obszar oddziaływania na środowisko
•    definicja projektu budowlanego
•    decyzja o pozwoleniu na budowę a zgłoszenie
•    istotne oraz nieistotne odstąpienie od projektów lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę
 

12:00

Przerwa

12:15

Nowe przepisy 2020 r. – etap realizacji robót budowlanych oraz zagadnienia formalne

•    zagadnienia ogólne związane z prowadzeniem robót budowlanych
•    nieważność decyzji administracyjnych
•    przenoszenie pozwoleń
•    samowola budowlana oraz procedury legalizacyjne
 

13:30

Przerwa

13:45

Aspekty praktyczne w prawie budowlanym

•    prowadzenie książki obiektu budowlanego
•    postępowania administracyjne w kontekście zmian prawnych z lat ubiegłych
 

15:00

Sesja pytań

15:30

Zakończenie szkolenia