Prawo budowlane 2020 - „duża nowelizacja”

Start date:
25.09.2020
End date:
25.09.2020

Description

„Duża nowelizacja” przepisów prawa budowlanego, która wchodzi w życie z dniem 19 września 2020 r. Poruszone zostaną zagadnienia związane z motywacją oraz celem wprowadzenia zmian legislacyjnych – z uwzględnieniem problematyki oraz wątpliwości występujących w trakcie częściowych nowelizacji z roku 2019. 

Co więcej, jednym z elementów szkolenia jest także omówienie praktycznych wskazówek z zakresu postępowań administracyjnych obejmujących aspekty budowlane. Dla większej przejrzystości, tematyka została podzielona ze względu na przebieg wdrażanych zmian legislacyjnych oraz poszczególne etapy procesu budowlanego.

Katalog najważniejszych zmian podmiotowych i przedmiotowych związanych z nowelizacją prawa budowlanego 2020
Nasze szkolenie to praktyczna wiedza ekspercka gotowa do wdrożenia.

Celem szkolenia jest:
Przybliżenie uczestnikom najistotniejszych aspektów formalnoprawnych związanych z procesem budowlanym, w tym problematyki dotyczącej interpretacji przepisów objętych zmianami oraz możliwych sposobów ich rozumienia.

Korzyści:    
Zwiększenie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie nowych zasad kształtujących proces budowlany, w tym praktycznego wykorzystania omawianych instytucji prawnych. 
Posiadanie większej świadomości w zakresie praw i obowiązków przysługujących podmiotom/instytucjom biorącym udział w procesie budowlanym - w szczególności jego uczestnikom. 

Odbiorcy:    
Na szkolenie zapraszamy:
•    Kierowników i specjalistów działów inwestycji 
•    Pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, 
•    Kierowników kontraktów, kierowników budów
•    Pracowników administracji zaangażowanych w proces budowlany
•    Członków kadry zarządzającej i menedżerskiej, dyrektorów zarządzających i wykonawczych w przedsiębiorstwach budowlanych i inwestorskich (w tym deweloperskich),
•    Pracowników samorządowych, których zakres obowiązków związany jest z postępowaniem administracyjnym obejmującym prawo budowlane,
•    Inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektantów oraz kierowników budowy lub kierowników robót,
•    Innych osób pełniących funkcje obsługi technicznej w budownictwie,
•    Inwestorów prywatnych.

Organizacja:
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszę wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, materiały w wersji elektronicznej oraz dostęp do nagranego szkolenia.
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

 

Invited by

Agnieszka Spychała