KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2021 – nowelizacja Ustawy i jej konsekwencje

Start date:
26.11.2020
End date:
26.11.2020

Description

Projektowane zmiany w prawie w znacznym stopniu wpłyną na pozycję rady nadzorczej, która zyska wiele kompetencji. Ma to zwiększyć jej rolę w ramach struktury spółki, a w konsekwencji usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zarząd zyska bowiem realnego partnera w podejmowaniu decyzji oraz sprawowaniu bezpośredniej kontroli nad funkcjonowaniem spółki. Zwiększenie kompetencji rad nadzorczych w założeniach twórców projektu ma dodatkowo poprawić bezpieczeństwo spółek. Podejmowanie trudnych decyzji gospodarczych będzie się bowiem odbywało we wzajemnej współpracy, a dodatkowo rada nadzorcza będzie mogła w każdym momencie skontrolować działania zarządu. W związku z planowanymi zmianami pojawia się szereg istotnych pytań, przede wszystkim na temat reorganizacji struktury spółek, tworzenia nowych kanałów informacji itp. 

Rewolucyjne z punktu widzenia dotychczasowych regulacji jest także wprowadzenie przepisów dotyczących grup spółek (prawo holdingowe). Próba uregulowania wzajemnych relacji z pewnością była potrzebna, a Polska pozostała bodajże jednym z ostatnich państw UE bez stosownych zapisów. Uporządkowanie tej tematyki z pewnością nie należało do zadań prostych, dlatego tym bardziej warto przyjrzeć się przedstawionym propozycjom i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy konieczne będzie wprowadzenie nowych zasad współpracy?

Nie można jednocześnie zapominać, że zwiększenie uprawnień rad nadzorczych automatycznie otworzy drogę do zwiększenia poziomu ryzyka odpowiedzialności karnej. Posiadanie bowiem realnych instrumentów kontrolnych pośrednio wymusza ich wykorzystywanie, co z kolei przekłada się na konieczność permanentnego dbania o interesy spółki. Dotychczas ciężar ryzyka w całości spoczywał na członkach zarządu. Po przyjęciu nowelizacji w proponowanym kształcie dojdzie do rozmycia tej odpowiedzialności. 

Zbiór rzetelnych informacji mających za zadanie zabezpieczenie interesów spółki oraz osób nią zarządzających.

Cel:
Podczas szkolenia powiemy m.in. o:

•    regulacjach zwiększających efektywność rad nadzorczych
•    ułatwieniach w zarządzaniu grupą spółek przez spółkę dominującą
•    ochronie interesów spółki dominującej i całego holdingu
•    obowiązku zarządu udzielania określonych informacji radzie nadzorczej
•    wdrażaniu efektywnych systemów zgłaszania nieprawidłowości również w ramach grup kapitałowych
•    nowych zasadach odpowiedzialności karnej organów spółek kapitałowych
•    delegowaniu ryzyka odpowiedzialności karnej
•    dodatkowych zmianach w KRS i prawie upadłościowym

Odbiorcy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
•    członków zarządu i rady nadzorczej
•    kierowników biura zarządu
•    sekretarzy zarządu i rady nadzorczej
•    asystentów zarządu i rady nadzorczej
•    prawników in-house
•    prawników zewnętrznych
•    osoby wspierające prawne działania organów spółek

Organizacja:
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszę wykładowcę oraz mają możliwość zadania mu pytania poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie, co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, materiały w wersji elektronicznej oraz dostęp do nagranego szkolenia.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
 

Invited by

Agnieszka Spychała