PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z V DYREKTYWY AML

II edycja

Data rozpoczęcia:
27.11.2020
Data zakończenia:
27.11.2020

490 zł za osobę + 23% VAT


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Organizator

Partner

Patronat medialny