Financial Controlling Summit 2021 - VII edycja

wczoraj raportowanie, dziś przewodzenie zmianom

Data rozpoczęcia:
13.01.2021
Data zakończenia:
14.01.2021

Prelegenci

Dominika Świerczyńska

Financial Director, Microsoft Polska

Ma ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu finansami w międzynarodowym środowisku. Obecnie jest dyrektorem finansowym i członkiem zarządu Microsoft w Polsce. Wcześniej była Regionalnym Dyrektorem Finansowym regionu CEEI w Hewlett Packard Enterprise. Była również Dyrektorem Centrum Doskonałości Finansowej we Wrocławiu oraz zarządzała finansami w dziale usług w Europie Zachodniej.
Jest certyfikowanym biegłym rewidentem w Polsce, ukończyła również certyfikaty ACCA i audytu wewnętrznego. Jest członkiem rady programowej klubu CFO Harvard Business Review oraz mentorem w programie Vital Voices. Jest mamą dwóch synów, lubi ruch na świeżym powietrzu oraz podróże.

Jakub Neneman

Data Science Engagement Manager

Studiował Ekonomię Polityczną na University of Birmingham oraz Ekonomię na University of Cambridge. Po studiach dołączył do Shell w ramach Graduate Programme. Większość swojej ośmioletniej kariery spędził w finansach – kolejno na stanowiskach Upstream Project Accountant (Aberdeen), Indirect Tax Team Manager (Kuala Lumpur) oraz FP&A Manager, Process Data and Systems. W międzyczasie zdał wszystkie egzaminy na kwalifikację CIMA. Od półtora roku jest managerem Data Science. Prowadzi zespoły w Chennai i Krakowie. Obecnie specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań sztucznej inteligencji w obszarze Finansów.
Prywatnie jest instruktorem kitesurfingu i zapalonym narciarzem. Poza technologią interesuje się geopolityką i sektorem kosmicznym.

Monika Hyra

Kierownik Działu controllingu, zastępca dyrektora ekonomiczno-finansowego, Jamar

Praktyk controllingu z 13-letnim doświadczeniem. Zajmuje się wsparciem Zarządu i managerów w podejmowaniu decyzji oraz organizacją controllingu i wdrażaniem narzędzi controllingowych. Obecnie na stanowiskach zastępcy dyrektora ekonomiczno-finansowego oraz kierownika działu controllingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Uczestniczyła w licznych projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych oraz typowo controllingowych, do których należą m.in.: budowa hurtowni danych, organizacja systemu informacyjnego i wdrożenie systemów BI.
Autorka publikacji w branżowym czasopiśmie dla controllerów „Controlling i Zarządzanie”. Realizuje również usługi doradcze w zakresie budowy systemu controllingu i kalkulacji kosztów wytworzenia produktów.

Paweł Musiał

Member of the Board at Controlling Systems

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada 19 lat specjalizacji w systemach informatycznych dla biznesu. Od 2001 roku zajmuje się doradzaniem Klientom w zakresie systemów wspomagających controlling. Certyfikowany członek międzynarodowego stowarzyszenia praktyków controllingu ICV, członek zarządu koła ICV Warszawa, prelegent wielu konferencji z zakresu koncepcji i narzędzi w controllingu. Prowadzi zajęcia z studentami takich uczelni jak: SGH Warszawie oraz UMK w Toruniu. Jako Partner w Controlling Systems Sp. z o.o. uczestniczył w wielu projektach, prowadzonych przez Firmę. Obecnie odpowiada m.in. za rozwój narzędzi i koncepcji controllingowych, wspomaga controllerów łącząc „miękkie” i „twarde” elementy zarządzania.

Tomasz Chrabałowski

Dyrektor Finansowy – CREAM oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Finexa

Manager spółek z sektora prywatnego i Skarbu Państwa z doświadczeniem we współpracy z zagranicznymi klientami, działami finansowymi i zarządami międzynarodowych Grup Kapitałowych oraz w zarządzaniu spółką z poziomu zarządu. Posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania strategicznego, finansów i księgowości. Ekspert w zakresie controllingu finansowego i zarządczego, posiadający doświadczenie w kompleksowym nadzorze nad całością procesów finansowych w spółkach o różnych profilach, w tym także tworzenie dokumentacji cen transferowych (TP). Twórca wdrażanych strategii spółek, procesów controllingowych, optymalizacji kosztowych, podatkowych (VAT, CIT, ZUS) i zarządczych, standardów i procedur finansowych. Posiada wiedzę z zakresu skutecznego wdrażania systemów finansowo-księgowych, BI, ERP i CRM poświadczone świadectwem Kwalifikacyjnym Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA, Stowarzyszenia Interim Managers i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Agata Dorożalska

Finance Director, Executive MBA - Centrum usług Wspólnych AGFA NV w Polsce

Od ponad 15 lat działa i rozwija się w obszarze finansów, obecnie pełniąc funkcję dyrektora Finansowego i Menedżera Centrum usług Wspólnych AGFA NV w Polsce. Na przestrzeni lat zdobywała doświadczenie w różnorodnych organizacjach, na kolejnych poziomach, począwszy od stanowiska młodszego specjalisty, poprzez eksperta i kierownika działu, obejmując 3 lata temu stanowisko dyrektora. Praca zarówno w małych rodzinnych firmach jak i w międzynarodowych korporacjach pozwoliły na zdobycie szerokiego wachlarza doświadczenia i umiejętności w obszarach księgowości i controllingu. Specjalizuje się w raportowaniu grupowym i controllingu procesów sprzedaży i usług wsparcia, a także usprawnianiu procesów księgowo-finansowych. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła studia Canadian Executive MBA (Université du Québec à Montréal). Na co dzień mama 3 nastolatków, entuzjastka wypraw na świeżym powietrzu i miłośniczka psa Bazyla.

Anna Girek

MBA, Dyrektor Finansowy, Interim Manager

Absolwentka prestiżowego programu Canadian Executive MBA (CEMBA) prowadzonego przez Uniwersytet Quebec w Montrealu oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie – ekspert z dziedziny finansów i rachunkowości. Ukończyła studia magisterskie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Jest przekonana, że zarówno w życiu, jak i w biznesie - pewną sprawą jest ciągła zmiana, dlatego aktywnie obserwuje rzeczywistość i wdraża rozwiązania, które pozwalają na wykorzystanie pojawiających się nowych możliwości.
Karierę rozpoczynała od podstawowych stanowisk księgowych, analitycznych i kontrolingowych, a od ponad 20 lat sprawuje funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządu w różnych organizacjach. W swojej pracy szczególnie interesuje się wykorzystaniem rozwiązań informatycznych w finansach i księgowości, wdrażała programy finansowo-księgowe, rozwijała narzędzia i modele finansowe – w tym oparte na programie excel z elementami VBA ora Power Query.
Prywatnie jest szczęśliwą mamą nastolatka, w wolnych chwilach uwielbia podróżować, zwłaszcza po niezwykłych zakątkach Francji, lubi żeglować, a także czytać książki z zakresu psychologii i rozwoju osobistego.

Tomasz Klimek

Head of Financial Planning and Analysis at International Airlines Group

Posiadacz certyfikatu CIMA, od prawie 30 lat w rolach finansowych jako dyrektor, kierownik, kontroler, interim menedżer, (Coca-cola, British-American Tobacco, Tesco, Akzo Nobel, Du Pont Conoco, CHEP, IAG GBS). Ma doświadczenie w różnych typach organizacji: B2B, B2C, SSC, start-upy. Specjalizuje się w integracji i optymalizacji wszystkich działów firmy przy wykorzystaniu technologii infromatycznych, wsparciu podejmownia decyzji i planowaniu strategicznym.

Adam Safita

Finance & Controlling Director, Fresh World International

Z branżą handlową i TSL związany od ponad 10 lat.
Absolwent amerykańskiej uczelni ukończonej z tytułem B.Sc., M.Sc. w dziedzinie zarządzania i finansów oraz członek CIMA (Chartered Institute of Management Accountants). Entuzjasta BI w szczególności QlikView.
Inicjator wielu projektów optymalizujących koszty w obszarze operacji logistycznych i transportowych. Odpowiedzialny za wspieranie biznesu we wszystkich procesach decyzyjnych oraz automatyzację raportowania w oparciu o rozwiązania Business Intelligence.

Tomasz Skiba

Kontroler Finansowy - Controlling

Specjalista posiadający wiedzę z zakresu controllingu, finansów, sprzedaży, logistyki i kontroli wewnętrznej oraz doświadczenie zawodowe w tym zakresie w firmach produkcyjnych i produkcyjno-usługowych, znający specyfikę Grup Kapitałowych, umiejący spojrzeć na firmę nie tylko przez pryzmat obszarów ale także procesów. Zarządzał działami controllingu w kilku spółkach. Odpowiadał za budżet i jego kontrolę, oraz przygotowywanie planów krótko i długo terminowych, optymalizację kosztów i procesów na każdym szczeblu organizacji. Specjalista mający doświadczenie działaniach restrukturyzacyjnych i poprawie płynności. Praktyk odpowiedzialny za wdrażani i rozwój narzędzi controllingowych i opracowani modeli finansowych.

Cyprian Sobolewski

Członek Zarządu ds. Finansów i IT, Pack2you Sp. z o.o.

Współzałożyciel Pack2you Sp. z o.o. platformy do projektowania opakowań online. Wieloletni dyrektor finansowy i administracji w spółkach produkcyjnych branży poligraficznej. Pracował i doradzał w zakresie optymalizacji i redukcji kosztów m.in. dla Dot2Dot S.A., Hammer Sp. z o.o. Interak Sp. z o.o. Natalii Sp. z o.o. Preston Sp. z o.o. Ukończył Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, posiada certyfikat Black Belt Lean Six Sigma. Specjalizuje się w controllingu produkcyjnym oraz operacyjnym. Jest współtwórcą wniosku patentowego w branży opakowaniowej. Posiada doświadczenie w ogólnopolskich projektach badawczych oraz międzynarodowych projektach consultingowych.

Marta Wiącek

menadżer finansowy, Executive MBA, Doktorant GWSH w Katowicach, CFO TMFuel Sp. z o.o.

Executive MBA zdobyty na Polskiej Akademii Nauk w zakresie specjalizacji zarządzanie zmianą. Obecnie w trakcie pisania doktoratu na Wydziale Zarządzania w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach w zakresie problematyki i implementacji zmian w przedsiębiorstwach. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze: zarządzania finansami, controllingu i szeroko pojętej analityki i kontroli finansowej zdobywane w ogólnopolskich i międzynarodowych firmach produkcyjno-usługowych. Skuteczne zarządzanie finansami spółek także o rozproszonej strukturze (filie) oraz podległymi zespołami (około 20 osób). Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych, transakcjach typu MA oraz wprowadzaniu spółek na GPW. Biegłość w zakresie optymalizacji kosztów działalności, budżetowania, zarządzania przepływami finansowymi; sprawozdawczości statutowej, zarządczej (w tym zgodnej z MSR), poparta gruntowną wiedzą zdobytą w trakcie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości zarządczej.

Magdalena Wolska

Kontroler Finansowy działu Partnerskiego Microsoft w regionie CEE

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek ACCA. Wieloletni praktyk w zakresie finansów, audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej. Współpracowała z organizacjami takimi jak ACCA oraz Instytutem Audytorów Wewnętrznych na Ukrainie, gdzie wspierała Komitet Edukacji i Certyfikacji. Współautorka publikacji na ramach magazynu Audyt i Zarządzanie, IIA Polska w tematyce wykrywania oszustw oraz prospektywnej oceny przedsiębiorstw. Niedawno uzyskała certyfikat Microsoft Azure Fundamentals i obecnie rozwija swoje zainteresowania w obszarze wykorzystania nowych technologii, takich jak chmura obliczeniowa i sztuczna inteligencja w finansach przedsiębiorstwa.