Financial Controlling Summit 2021 - VII edycja

wczoraj raportowanie, dziś przewodzenie zmianom

Data rozpoczęcia:
13.01.2021
Data zakończenia:
14.01.2021

Program

Dzień I
Środa
13 stycznia 2021
09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

Kompetencje przyszłości kontrolera, dyrektora finansowego

Dominika Świerczyńska, Financial Director, Microsoft Polska , Magdalena Wolska, Kontroler Finansowy działu Partnerskiego Microsoft w regionie CEE

•    Jakie kompetencje powinniśmy budować w zespołach finansowych z punktu widzenia wymagań roli dyrektora finansowego przyszłości
•    W jaki sposób zmieniają się działy finansów i o czym powinniśmy pomyśleć już dziś
•    Jaki powinien być skład zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie automatyzacji i robotyzacji
•    Od czego zacząć w obszarze  rozwoju „digital skills” 
•    Czy wszyscy musimy być ekspertami od technologii

10:45

Przerwa techniczna

10:50

Controlling - wczoraj tylko raportowanie dzisiaj przewodzenie zmianom biznesowym

Marta Wiącek, menadżer finansowy, Executive MBA, Doktorant GWSH w Katowicach, CFO TMFuel Sp. z o.o.

•    Controlling – tradycyjna rola w firmie
•    „Elektronizacja” pracy controllingu – wykorzystanie modułów BI – krótkie naświetlenie, jak moduły typu BI zaczęły zmieniać rolę controllingu w firmach
•    Zmiana – modele wdrażania najczęściej stosowane w firmach
•    Zmiana – problemy psychospołeczne związane z wdrażaniem zmian – opór przeciwko zmianom
•    Controlling – jakie kompetencje należy rozwijać, by skutecznie przezwyciężać opór przeciwko zmianom; problem skutecznej komunikacji lidera zmiany z zespołem
•    Stan permanentnej zmiany współczesnych firm – liderowany przez controlling ¬– jako sposób na poprawę konkurencyjności; podniesienie innowacyjności; bycie „agile”
 

11:35

Przerwa na kawę, herbatę

11:45

Wyzwania w zarządzaniu pracownikami w czasie pracy zdalnej

Agata Dorożalska, Finance Director, Executive MBA - Centrum usług Wspólnych AGFA NV w Polsce

•    Czy należy dokonać przeglądu zadań i obowiązków?
•    Jak weryfikować pracę pracowników?
•    W jaki sposób komunikować się z pracownikami? Jakich kanałów komunikacji używać?
•    Jak budować zespół i dbać o jego integrację?
•    Jak wspomagać pracowników, ich rozwój zawodowy i dobre samopoczucie?
•    Jak samemu nie zwariować?

12:30

Przerwa techniczna

12:35

Controlling w dzisiejszym zmiennym otoczeniu - szanse i zagrożenia

Tomasz Skiba, Kontroler Finansowy - Controlling

•    controllingu w dzisiejszym świecie
•    controlling strategiczny i operacyjny w zmiennym otoczeniu
•    szanse (automatyzacja i cyfryzacja, panowanie nad procesami)
•    zagrożenia 
•    co przyniesie przyszłość?

13:20

Przerwa na lunch

13:50

Controlling w różnych fazach kryzysu

Paweł Musiał, Member of the Board at Controlling Systems

•    Od przetrwania po zmianę modelu biznesowego i strategii
•    Efektywność vs. innowacyjność
•    Controlling wspierający szefa sprzedaży – przykład CENTRUM DOWODZENIA z wykorzystaniem specjalistycznego systemu controllingowego EURECA
 

14:35

Przerwa techniczna

14:40

Zastosowanie BI na przykładzie raportów należności. Praktyczny przykład integracji danych z wielu źródeł.

Adam Safita, Finance & Controlling Director, Fresh World International

15:30

Zakończenie I dnia Financial Controlling Summit

Dzień II
Czwartek
14 stycznia 2021
09:45

Czas na logowanie

09:55

Rozpoczęcie II dnia Financial Controlling Summit 2021 Powitanie uczestników i prelegentów.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

Czy cyfry mają nosa – tajemnice sprawnego controllingu

Anna Girek, MBA, Dyrektor Finansowy, Interim Manager

•    Rachunkowość jako solidna baza do analizy finansowej
•    Controlling  -  wsparcie decyzyjne zarządzania

o    Krótko i średnioterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw
o    Długoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw
o    Transakcje kapitałowe – fuzje, przejęcia, prywatyzacje
o    Podsumowanie i wnioski

10:45

Przerwa techniczna

10:50

Cyfryzacja – przyszłością finansów? Analiza na przykładzie branży lotniczej.

Tomasz Klimek, Head of Financial Planning and Analysis at International Airlines Group

•    Obszary cyfryzacji w finansach
•    Robotyka i automatyka w poszczególnych obszarach finansów
•    Czy używane narzędzia umożliwiają wielowymiarową analizę danych i zapewniają niezbędne informacje?
•    Jak szybko można rozwiązać bieżące problemy?
      Efekty!
 

11:35

Przerwa na kawę, herbatę

11:45

Wdrażanie sztucznej inteligencji w procesach finansowych CASE STUDY SHELL

Jakub Neneman, Data Science Engagement Manager

•    Parę słów o SI
•    Projekty nad którymi pracujemy
o    anomalie na kontach księgi głównej
o    prognozowanie wyników finansowych
•    Wnioski z tych projektów:
o    kluczowa rola ekspertów - jakie umiejętności są potrzebne do wdrażania (i potem utrzymywania) takich rozwiązań w skali
o    rozsądne podejście do definiowania i priortytetyzacji projektów

12:30

Przerwa na lunch

12:50

Centralizowanie funkcji czyli SSC – jaka jest ich rola w obniżaniu kosztów?

Tomasz Chrabałowski, Dyrektor Finansowy – CREAM oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Finexa

•    Po co SSC? 
•    Jakie kroki należy podjąć, by uruchomić efektywnie SSC?
•    Błędy przy tworzeniu SSC
•    Czy SSC może być tanie?
 

13:35

Przerwa techniczna

13:40

Controlling w produkcji w czasach Covid-19

Cyprian Sobolewski, Członek Zarządu ds. Finansów i IT, Pack2you Sp. z o.o.

•    Produktywność a ryzyko transmisji koronawirusa
•    Zarządzanie ryzykiem dla zachowania ciągłości dostaw
•    Wpływ cyfrowego zarządzania na produktywność w zakładach produkcyjnych
•    Wielkość batchów produkcyjnych w czasach dużej niepewności. Cena czy elastyczność?
 

14:25

Przerwa na kawę i herbtę

14:35

Jak trudne dla organizacji wyzwania można przekuć w sukces i poprawić wyniki w „nowej normalności”?

Monika Hyra, Kierownik Działu controllingu, zastępca dyrektora ekonomiczno-finansowego, Jamar

1.    Niestabilne przychody, ceny zakupu, ograniczone moce przerobowe, zwolnienia lekarskie i inne wyzwania – jak zapanować nad niepewnością
2.    Płynność a rentowność – co ważniejsze i jak poprawiać jedno i drugie
3.    Analiza różnych scenariuszy decyzyjnych
 

15:30

Zakończenie Financial Controlling Summit 2021