Spory sądowe po nowelizacji KPC

Data rozpoczęcia:
20.01.2021
Data zakończenia:
20.01.2021

449 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 4 stycznia

499 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu po 4 stycznia


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Prelegenci

Rafael Poros

adwokat, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

Specjalizuje się w cywilnych i gospodarczych sporach sądowych.
Reprezentował bank w licznych postępowaniach sądowych o roszczenia z umów kredytu, w szczególności indeksowanych oraz denominowanych do kursu franka szwajcarskiego. Jego praktyka obejmuje także reprezentację ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych w sporach sądowych o naprawienie szkody na osobie i mieniu.
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, po czym rozpoczął aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi uzyskując nagrodę za najwyższy wynik z egzaminu wstępnego.
W toku odbywania aplikacji adwokackiej nagrodzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi za najlepszy wynik z egzaminu z prawa cywilnego oraz procedury cywilnej, a po jej zakończeniu za najlepszy wynik z egzaminu adwokackiego.

Marzena Rosler-Borakiewicz

radca prawny, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

Specjalizuje się w prawie cywilnym, postępowaniu cywilnym i prawie pracy. W obszarze jej zainteresowań leży prawo gospodarcze oraz ubezpieczeń społecznych.
Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przemysław Szmidt

Adwokat. Starszy prawnik, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

Adwokat. Studiował prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Nancy 2 we Francji. Ukończył studia prawnicze na UAM, broniąc pracy magisterskiej w Katedrze Postępowania Cywilnego. W programie ERASMUS na Uniwersytecie Nancy 2 we Francji ukończył kurs prawa europejskiego, broniąc pracy dyplomowej dotyczącej zagadnień międzynarodowego obrotu handlowego. Członek reprezentacji Polski na Międzynarodowym Konkursie dla Aplikantów Themis 2009 w Lizbonie, współlaureat wyróżnienia za pracę pod tytułem „The Notion of Ordre Public for Judicial Cooperation in Civil Matters”. Zainteresowania Przemysława Szmidta obejmują: prawo procesowe cywilne, prawo cywilne i gospodarcze.
We wrześniu 2010 roku zdał egzamin sędziowski. Przez okres ponad trzech lat był asystentem sędziego w sądach powszechnych okręgu poznańskiego, w wydziałach cywilnych i gospodarczym. Wcześniej odbył ponad roczny staż w kancelarii radcy prawnego w Poznaniu, nabywając doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego podmiotów gospodarczych.
Jest autorem kilku publikacji związanych z postępowaniem cywilnym, w tym europejskim postępowaniem cywilnym. Biegle włada językiem francuskim oraz w stopniu podstawowym językiem angielskim.
W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych cywilnych, w tym gospodarczych.