Spory sądowe po nowelizacji KPC

Start date:
20.01.2021
End date:
20.01.2021

Description

Nowelizacja KPC z 2019 r. miała przyspieszyć postępowania, zapobiec obstrukcji procesowej, umożliwić dyscyplinowanie stron w procesie.

Czy udało się zrealizować te założenia? Jak praktyka odczytała nowe przepisy? Które z nich wymagają ponownej nowelizacji, a które tylko uporządkowania istniejącej praktyki?

Eksperci Filipiak Babicz Legal sp. k. wezmą pod lupę konkretne rozwiązania w kontekście doświadczeń procesowych z ponad roku obowiązywania nowelizacji.

Cel:
Celem szkolenia jest przedstawienia zarówno praktycznych, jak i teoretycznych aspektów znowelizowanej ustawy procesowej z perspektywy stosowania nowych przepisów. 

Szkolenie ma charakter przekrojowy, a jago założeniem jest krótkie przedstawienie najważniejszych konsekwencji nowelizacji dla praktyki prawników procesowych. 

Przejdziemy przez niemal wszystkie zmodyfikowane instytucje procesowe. 

Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego. 

Korzyści:
Szkolenie będzie okazją do ugruntowania wiedzy na temat nowelizacji KPC z 2019 r. oraz zmierzenia się z największymi wyzwaniami tej nowelizacji w celu optymalizacji działań pełnomocników w postępowaniu cywilnym.

W ciągu sześciu godzin można odświeżyć i ugruntować nowości procesow3, co do których wszyscy się jeszcze przyzwyczajamy w kontekście wymogów dot. czynności procesowych i konsekwencji ich niedochowania, a także metodyki pracy pełnomocnika procesowego w postępowaniu cywilnym. 

Szkolenie stanowi też platformę wymiany poglądów między prawnikami-praktykami.

Odbiorcy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
•    Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
•    Prawników in-house
•    Prawników zewnętrznych
•    Osoby wspierające prawne działania organów spółek

Organizacja:
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszę wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, materiały w wersji elektronicznej oraz dostęp do nagranego szkolenia.
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
 

 

Invited by

Agnieszka Spychała