Spory sądowe po nowelizacji KPC

Data rozpoczęcia:
20.01.2021
Data zakończenia:
20.01.2021

Program

Dzień I
Środa
20 stycznia 2021
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Wstęp do tematyki szkolenia

Przemysław Szmidt, Adwokat. Starszy prawnik, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

09:50

Podstawowe wiadomości o założeniach nowelizacji z perspektywy ponad roku obowiązywania

Przemysław Szmidt, Adwokat. Starszy prawnik, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

- cele nowelizacji
- co działa / co nie działa?
- postulaty de lege ferenda
 

10:10

Co z postępowaniami wszczętymi przed wejściem w życie nowelizacji?

Przemysław Szmidt, Adwokat. Starszy prawnik, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

- co decyduje o tym, które przepisy stosujemy, 
- ile obecnie mamy rodzajów postępowań zwykłych?
 

10:40

Przerwa

10:50

Postępowanie przygotowawcze – cele i kwestie praktyczne

Marzena Rosler-Borakiewicz, radca prawny, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

- cele posiedzenia przygotowawczego,
- przebieg posiedzenia,
- jak przebieg posiedzenia wpływa na dalsze postępowanie?
 

11:20

Rewolucja w zakresie doręczeń?

Marzena Rosler-Borakiewicz, radca prawny, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

- skuteczne pierwsze doręczenie – czy to ma sens?
- doręczenie komornicze – założenia i praktyka
- powrót do fikcji doręczeń?
 

11:50

Przerwa

12:00

Nowe (?) reguły postępowania dowodowego

Rafael Poros, adwokat, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

- co w pierwszym piśmie?
- formułowanie wniosków dowodowych
- system prekluzji procesowej?
 

12:30

Wyrokowanie i uzasadnianie orzeczeń

Rafael Poros, adwokat, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

- nowe rodzaje wyroków, 
- terminy ogłaszania wyroków,
- doręczanie i uzasadnianie,
 

13:30

Przerwa

13:40

Zarzut potrącenia – co się zmieniło?

Przemysław Szmidt, Adwokat. Starszy prawnik, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

- ograniczenia czasowe,
- ograniczenia przedmiotowe,
- kiedy stosować zarzut potrącenia 
 

14:10

Nadużycie prawa procesowego, odsetki od kosztów procesu

Przemysław Szmidt, Adwokat. Starszy prawnik, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

- definicja nadużycia prawa procesowego,
- na ile nowelizacja modyfikuje dotychczasowe reguły?
- odsetki od kosztów – na wniosek, czy z urzędu?
 

14:30

Przerwa

14:40

Zmiany co do środków odwoławczych

Marzena Rosler-Borakiewicz, radca prawny, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

- nowości w postępowaniu apelacyjnym,
- zażalenie poziome i pionowe,
- nowe możliwości wstrzymania wykonania wyroku,
 

15:20

Postępowanie w sprawach gospodarczych

Rafael Poros, adwokat, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

- definicja sprawy gospodarczej,
- umowa dowodowa,
- wyrok jako tytuł zabezpieczenia,
- nowe ryzyka dla pełnomocników.
 

16:00

XII. Podsumowanie, dyskusja (Q&A)

Marzena Rosler-Borakiewicz, radca prawny, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA , Przemysław Szmidt, Adwokat. Starszy prawnik, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA , Rafael Poros, adwokat, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

16:15

Zakończenie szkolenia