LEGAL MBA

Kompetencje biznesowe dla prawników

Start date:
02.03.2019
End date:
09.06.2019

Angelika Ciastek-Zyska

Starszy Menedżer, Zespół Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, PwC

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych w zakresie audytu, finansów, ładu korporacyjnego oraz środowiska prawnego, regulacyjnego i etycznego dla Klientów działających
w różnych branżach. Podczas swojej kariery w PwC brała udział w licznych projektach związanych
z przeglądami regulacyjnymi i zgodnością z przepisami dotyczącymi przetargów, wykrywania
i zapobiegania przestępstwom gospodarczym, w tym oszustwom i dochodzeniom sądowym, postępowaniom w sprawie nieprawidłowości, przeciwdziałaniu łapówkarstwu i korupcji, przeglądami środowiska kontroli wewnętrznej (w tym SOX). W PwC jest ekspert ds. zarządzania ryzykiem nadużyć
i antykorupcji oraz w zakresie compliance. Posiada tytuł radcy prawnego oraz jest doktorantką
w Instytucie Prawa PAN w zakresie antykorupcji.

dr Michał Chmielecki

Ekspert w zakresie negocjacji, MSc

Ekspert w zakresie negocjacji. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i wykładów dla wyższej i średniej kadry zarządzającej w Polsce i za granicą. Szkolił pracowników m.in. takich organizacji i firm jak: Armia Amerykańska, Airbus Group, MSZ, PGNiG, Lotos, Tauron, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Ministerstwo Finansów i wiele innych. Wykładowca w programach MBA polskich i zagranicznych uczelni. Więcej na www.szkoleniaznegocjacji.com

Marian Giersz

Adwokat, PwC Legal

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, prawem nowych technologii, telekomunikacyjnym czy prawem mediów. Doradza klientom w sektorach telekomunikacyjnym, ubezpieczeniowym, bankowym, e-commerce, VOD oraz pocztowym. Opiniował jedne z pierwszych w Europie bankowych systemów do weryfikacji tożsamości klientów online na podstawie danych biometrycznych. Razem z klientami buduje systemy zbierania i wykorzystania danych osobowych dla celów marketingu i reklamy online w oparciu o cookies i dane behawioralne. Reprezentuje klientów w postępowaniach regulacyjnych przed Prezesem UKE. Doradza klientom polskim i zagranicznym przy wdrożeniu RODO w różnych jurysdykcjach.

Sebastian Grzywacz

radca prawny, dyrektor działu prawnego, prokurent Antalis Poland Sp. z o.o.

Radca prawny z 18 letnim doświadczeniem zawodowym. Warunkuje skuteczność obsługi prawnej od dokładnego poznania i zrozumienia specyfiki biznesowej firmy, jej branży, rynku, konkurencji i zespołu pracowników. Traktuje rolę prawnika in-house jako swoistą specjalizację. Poszukuje rozwiązań upraszczających proces komunikacji prawnika z biznesem. Propagator prostego języka prawniczego. Twórca autorskiego systemu informatycznego do zarządzania dokumentami prawnymi - dzialprawny.pl. Pracuje nad tym, by prawnika postrzegano, jako zaufanego doradcę zarządu w obszarach wykraczających poza zagadnienia prawne. Odpowiedzialny za wszelkie aspekty prawne w Antalis Poland spółki z o.o., wspiera także prawnie spółkę w regionie Europy środkowej i wschodniej. Współpracuje z francuską centralą firmy, Antalis International SAS. Grupa Antalis to wiodący w Europie dystrybutor papieru, systemów opakowaniowych oraz tworzyw sztucznych służących do komunikacji wizualnej. Spółka jest numerem dwa na świecie w swojej branży, działa w 43 krajach, na 5 kontynentach.

Anna Jaszczołt

Project Management Expert, Certyfikowany Kierownik Projektów PMP® PRINCE2® PSM®

Ekspert ds. zarządzania projektami z ponad 10 letnim doświadczeniem. Przeprowadza globalne transformacje w branży finansowej. Prowadzi autorskie programy szkoleniowo-doradcze dla liderów organizacji. Wprowadza i rozwija kulturę projektową w organizacjach. Do tej pory poprowadziła warsztaty i programy rozwojowe dla ponad 500 osób, spędzając ponad 600 godzin w salach szkoleniowych. Od 2013 roku autorka poczytnego bloga zarządzam-projektami.pl. Prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych (m. in. New Trends in Project Management 2013, 2015, 10th International PMI Congress 2015). Mentor w Project Management Institute Poland Chapter. Członek rady nadzorczej spółki oferującej usługi księgowe online. Członek Zarządu Project Management Institute Poland Chapter w roku 2012. Członek Vital Voices. Posiada certyfikaty PMP®, PRINCE2®, Agile PM®, PSM I, PSPO I. Ukończyła studia doktoranckie z Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. W prowadzonych projektach stosuje podejście etapowe inspirowane światowymi praktykami z metodyk zwinnych i kaskadowych. Kwestionując zastane status quo, eliminuje projekty zombie, które nie przynoszą korzyści organizacjom.

Gerard Karp

Partner, Lider zespołu TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, adwokat, PwC Legal

Gerard Karp jest partnerem i liderem zespołu Technologii, Mediów i Telekomunikacji, Prawa Własności Intelektualnej oraz Ochrony Danych Osobowych w kancelarii PwC Legal. Gerard specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności ochrony danych osobowych i prawa do prywatności oraz różnorodnych aspektów na styku prawa internetu, wdrożeń informatycznych oraz szeroko pojętego rynku cyfrowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z branży nowych technologii, e-commerce, handlowej oraz sektorów bankowego, ubezpieczeniowego i farmaceutycznego. W ostatnich latach prowadził wiele projektów multidyscyplinarnych łączących zagadnienia e-commerce, ochronę danych osobowych, prawo własności intelektualnej, jak również szereg projektów wdrożeniowych, w tym w oparciu o rozwiązania chmurowe. Doradzał m.in. przy nowatorskich projektach BIG Data w branżach: logistycznej, handlowej oraz bankowej. Gerard jest także autorem publikacji i opracowań w tym zakresie. Informator Chambers Europe rekomenduje go w obszarze ochrony danych osobowych. Jest laureatem konkursu Profesjonaliści Forbesa 2012.

Michał Kaźmierski

Menedżer, trener i wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa oraz Uniwersytetu SWPS

Doświadczony lider i menedżer, od kilkunastu lat zrządzający zespołami i organizacjami. Trener i wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa oraz członek kadry naukowo-dydaktycznej kierunku „Zarządzanie i przywództwo” Uniwersytetu SWPS. Prowadzi projekty w organizacjach różnej wielkości i branż na terenie Polski oraz Unii Europejskiej m.in. z zakresu efektywnego zarządzania zespołem, diagnozy i budowy kultury organizacji. Z wykształcenia lekarz medycyny. Absolwent Akademii Psychologii Przywództwa oraz studiów z zakresu psychologii organizacji, zarządzania zmianą i coachingu we francuskiej szkole biznesu INSEAD. Certyfikowany trener metody „Core Quadrants” Daniela Ofmana.

Anna Krawcewicz

Trener biznesu, psycholog, coach, konsultant HR Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Mind UP

Psycholog biznesu, coach i trener z międzynarodową akredytacją (szkolenie i certyfikacja w Wielkiej Brytanii). Od 14 lat współpracuje z biznesem w zakresie projektów rozwojowych, oceny kompetencji i rekrutacji pracowników. Tworzy i realizuje projekty doradcze i rozwojowe dla polskich i międzynarodowych korporacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w takich sektorach jak: sprzedaż, FMCG, bankowość, motoryzacja. Wspiera managerów w efektywnym zarządzaniu zespołami, jak i pracowników w temacie motywacji i rozwoju zawodowego. Posiada bardzo bogate doświadczenie w projektowaniu i realizacji kompleksowych programów rozwojowych (projekty obejmujące diagnozę i rozwój kompetencji miękkich). Autorka wielu programów rozwojowych i narzędzi oceny kompetencji. Przez wiele lat sprzedawała usługi i zarządzała projektami, wykorzystując i poszerzając z sukcesem portfolio technik perswazyjnych, sprzedażowych i negocjacyjnych, dzięki czemu łączy obecnie umiejętności trenerskie z doświadczeniem praktycznym. Studia psychologiczne ukończyła ze specjalizacją pracy i stresu. Ceniony ekspert i autorka licznych publikacji z dziedziny rozwoju osobistego, rekrutacji i identyfikacji potencjału pracowników. Właścicielka firmy doradczo-szkoleniowej Mind UP /www.mind-up.pl/.

dr Arwid Mednis

Partner, Lider praktyki TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, radca prawny, kancelaria PwC Legal

W kancelarii PwC Legal kieruje praktyką prawa nowych technologii, w tym prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych. Zajmuje się kwestiami cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji oraz dostępem do informacji publicznej. Specjalnością Arwida jest także prawo administracyjne, w szczególności prawo samorządu terytorialnego oraz partnerstwo publicznoprywatne. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Był członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej. Reprezentuje klientów w sprawach regulacyjnych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Jest docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa łączności elektronicznej, a także autorem licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego.

Marcin Nowakowski

Program & Change Manager

Project i Program Manager Project dla dużego portfolio projektów międzynarodowych (outsourcing, wdrażanie systemów IT, reorganizacje, usprawnianie procesów). Doświadczony Change Manager (zarządzanie zmianą technologii oraz aspekty pracownicze zarządzania zmianą)
Pasjonat projektów prawnych i regulacyjnych oraz Legal/Regulatory Tech (technologia dla operacji prawnych i regulacyjnych), z doświadczeniem w prowadzeniu projektów prawnych i regulacyjnych. Inicjator grup online zajmujących się zarządzaniem projektami prawnymi / Legal tech oraz zarządzaniem zmianą. Prowadzi szkolenia i prelekcje.
Poprzednio Dyrektor finansowy i administracyjny w bankowości i inwestycyjnej i organizacjach outsourcingowych
Prawnik z wykształcenia – specjalizacja w międzynarodowym prawie podatkowym. Executive MBA z Helsinki School of Economics. Certyfikowany Project Manager PMP i change manager PROSCI. Szkolenia w zakresie Lean / Six Sigma.
Doradza w zakresie wdrożenia i usprawnienia projektów prawnych, zwinnego zrządzania projektami prawnymi, wyborze/zakupie i implementacji rozwiązań legal tech/robotics (automatyzacja procesów). Prowadzi również zarządzanie zmianą i transformacją, zarządzanie programami i projektami.

Jacek Pawłowski

Partner, radca prawny, kancelaria PwC Legal

Jacek specjalizuje się w prawie spółek, prawie handlowym i cywilnym. Przeprowadził szereg transakcji fuzji i przejęć, restrukturyzacji grup kapitałowych oraz prowadzi bieżącą obsługę polskich i międzynarodowych firm w zakresie prawa cywilnego, handlowego i korporacyjnego. W ramach praktyki fuzji i przejęć prowadził i koordynował liczne procesy badania prawnego due diligence, w tym w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wspiera również przedsiębiorców zarządzających swoimi grupami kapitałowymi z Polski w ich ekspansji do innych państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Osobną specjalizacją Jacka są fundusze inwestycyjne (zwłaszcza zamknięte). Przeprowadził wiele transakcji polegających na wprowadzeniu znaczących aktywów, w tym spółek i nieruchomości, do funduszy inwestycyjnych. Zajmuje się również bieżącą obsługą funduszy inwestycyjnych, w tym doradza przy transakcjach zbycia i nabycia aktywów dla takich funduszy i ich spółek celowych. Wspiera również polskie firmy rodzinne w projektach planowania sukcesji polegających na zaplanowaniu i wdrożeniu przekazania biznesu rodzinnego kolejnemu pokoleniu. Posiada ponad 17 lat doświadczenia, które zdobył w renomowanych kancelariach prawnych. Jest radcą prawnym, ukończył dwa kierunki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (prawo i stosunki Międzynarodowe) oraz studiował w Niemczech na Otto-Friedrich Universität w Bambergu.

Grzegorz Pędzisz

Chief Information Officer, IdeaBank SA

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na wydziale Informatyki. Manager z 20-letnim stażem w obszarze IT i Bankowości. Od kilku lat dyrektor zarządzający obszarami IT, wcześniej zdobywał doświadczenie przez wszystkie role w działach IT od pozycji Programisty, Analityka i Architekta IT, poprzez prowadzenie międzynarodowych projektów IT a kończąc jako dyrektor IT w zakresie planowania, zarządzania projektami i IT Governance. Odpowiedzialny za budowanie strategii IT, kultury organizacyjnej i polityki informacyjnej działów IT. W ostatnich latach mocno związany z realizacją planów w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii mobilnych. Aktywny promotor rozwiązań chmurowych w Polsce przy Forum Technologii Bankowych w ramach ZBP. Uczestnik licznych panelów i konferencji w zakresie Project Managementu, Technologii mobilnych i chmurowych.

Mikołaj Pindelski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

Specjalizuje się w problematyce:
• zarządzanie innowacjami i innowacyjność,
• przedsiębiorczość i nowe modele biznesowe.
• nowe i przyszłe trendy w zarządzaniu,
• realizacja nowych strategii,
• komercjalizacja innowacji, sprzedaż i zarządzanie sprzedażą,
• sustainability i społeczna odpowiedzialność biznesu,
Wykładowca m.in. Ryukoku University Kioto, Wirtschaftsuniversitaet Wien, Tel Aviv University, Fordham University, Bar Ilan University, Estonian Business School i in.
Prowadzi zajęcia z Zarządzania, Zarządzania Sprzedażą, Zarządzania Innowacjami, Nowych Trendów w Zarządzaniu na studiach MBA, podyplomowych, magisterskich, licencjackich.
Członek Zarządu PRME CEE Chapter, Prezes Fundacji Odpowiedzialny Pracodawca, członek CEEMAN.

Piotr Rówiński

Partner, lider zespołu zarządzania ryzykiem, PwC

Piotr posiada ponad 16-letnie doświadczenie w zakresie ładu korporacyjnego, w tym we wdrożeniach i przeprowadzaniu oceny systemów kontroli wewnętrznej, wdrażania rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem i compliance, audycie wewnętrznym oraz w badaniu sprawozdań finansowych. Współpracuje ze spółkami notowanymi na GPW. Bierze udział w szeregu konferencji w zakresie ładu korporacyjnego, w tym w inicjatywach takich jak Forum Rad Nadzorczych, jako prelegent, autor lub współautor artykułów eksperckich i raportów. W PwC zajmuje się rozwojem usług związanych z audytem wewnętrznym i ładem korporacyjnym. Usługi te obejmują między innymi ocenę ekspozycji organizacji na ryzyko, ocenę systemu zarządzania ryzykiem w organizacji oraz outsourcing i co-sourcing audytu wewnętrznego. Doświadczenie sektorowe Piotra obejmuje między innymi spółki z sektora paliwowo-energetycznego, produkcyjnego, handlowego, finansowego, logistycznego, bankowego i szeregu innych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Przez dwa lata Piotr pracował w grupie zajmującej się audytem jednostek sektora finansów publicznych oraz audytem wewnętrznym w PwC w Wielkiej Brytanii. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku finanse i bankowość, specjalizacja finanse przedsiębiorstw (studia magisterskie), absolwent Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), specjalizacja rachunkowość stosowana (licencjat), absolwent Hogeschool Brabant (Breda, Holandia), specjalizacja zarządzanie. Jest Certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym (CIA). Posiada Certyfikat Audytora Systemów Informatycznych (CISA), Uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta (FCCA), Certyfikat w zakresie Usług Zapewniających Dotyczących Zarządzania Ryzykiem (CRMA).

Przemysław Rybarczyk

Partner zarządzający, Tak! Tylko dobre rozwiązania

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog. Partner zarządzający Grupy Doradczo-szkoleniowej Tak! oraz przedstawiciel francuskiej firmy szkoleń e-learningowych Learning Concept. Posiada liczne certyfikaty m.in. z zakresu Mediacji, Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów. Coach ICF, konsultant i trener biznesu. Przez ponad 15 lat menedżer zarządzający dużymi zespołami największych międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce. Kierował Departamentami Wsparcia Sprzedaży, Rozwoju i Szkoleń Sieci Sprzedaży, Marketingu i Rozwoju Narzędzi Sprzedażowych. Przez 10 lat aktywny sprzedawca. Pełnił funkcję zastępcy szefa sprzedaży jednego z wiodących towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Tworzył i wdrażał systemy wynagradzania, motywacyjne, a także projekty rozwojowe i szkoleniowe dla sprzedawców oraz menedżerów. Budował systemy wsparcia sprzedaży zarówno w kraju, jak i za granicą. Kreuje projekty poprawy efektywności procesów sprzedażowych i HR– doradza w zakresie ich wdrożenia. Specjalizuje się w pracy z Zarządami i kadrą menedżerską w zakresie umiejętności zarządzania, budowania oraz rozwoju zespołu. Realizuje warsztaty, szkolenia oraz sesje coachingowe. W swojej dotychczasowej działalności poprowadził ponad 1000 dni szkoleniowych, w których wzięło udział kilkanaście tysięcy osób. Pracował m.in. dla takich firm jak: Aviva Polska, Aviva Litwa, Allianz Polska, Allianz Rosja, Oranta Rosja, PZU życie, TU Warta, Prudential, Inter Polska, Bank BGŻ, Raiffeisen Polska, PKO BP, BZ WBK, CH Beck, Eurocash, Atos, Ambra, Natek, Fiat, Lux Med, Vetrex, Sąd Najwyższy, PGNiG, ENEA, HRK.

Tomasz Sęk

DEMECO Sp. z o.o.

Przedsiębiorca, właściciel, założyciel i prezes zarządu innowacyjnej spółki technologicznej DEMECO Sp. z o.o. Sztandarowym projektem spółki jest opracowanie i wdrożenie ZEROemisyjnych biopaliw II generacji – bioeteru dimetylowego (bioDME II G) produkowanego z biomasy. Poprzez te działania jest w stanie zagospodarować m.in. 100% odpadów biodegradowalnych i jednocześnie znacząco wyeliminować SMOG i CO2 - ograniczyć czynniki wpływające na ocieplenie klimatu i złą jakość powietrza.
 Cechą szczególną bioDME jako biopaliwa z biomasy jest jego ZEROemisyjność pod względem CO2 , SOx, PM 2,5 i PM 10 (SMOGU) ,
 Cechą szczególną zastosowania bioDME jako paliwa, jest np. możliwość jego zastosowania jako samoistnego biopaliwa zaawansowanego II G w silnikach wysokoprężnych (Diesel), eliminując SMOG, CO2 i SOx oraz znacząco ograniczając NOx,
 Cechą szczególną produkcji bioDME z bioodpadów jest możliwość wykorzystania w procesie produkcji jako surowców CO2 i CH4 - gazów cieplarnianych

Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwami i projektami w branży usług B2B, ochrony środowiska i OZE.
Jest również udziałowcem i członkiem zarządu w ENERGIA 3000 Sp. z o.o., ATOS ENERGIA Sp. z o.o. i PRIMECO S.A.
W PRIMECO S.A., zrealizował innowacyjny projekt uprawy mikroglonów na cele energetyczne z wykorzystaniem produktów takich jak odpadowe CO2 i poferment z biogazowni rolniczej jako substraty do uprawy glonów. Za ten projekt w ramach konkursu Forum Przedsiębiorczości odebrał wyróżnienie i statuetkę „Polska Nagroda Innowacyjności 2015”. W planach (na bazie odpowiednich szczepów alg) ma również produkcję biopaliw III generacji, suplementów diety i astaksantyny, nazywanej eliksirem młodości - naturalny najskuteczniejszy antyoksydant – najsilniejszy naturalny przeciwutleniacz.
Prowadził również badania i eksploatację mikroturbiny parowej w zakresie wykorzystania odpadowego ciepła z agregatu prądotwórczego.
Entuzjasta projektów z zakresu nowych technologii.

Ewelina Skocz

Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

Z wykształcenia psycholog społeczny, absolwent podyplomowej szkoły trenerów biznesu, a także studiów doktoranckich z zakresu zarządzania. Współzałożyciel firmy doradztwa personalnego i biznesowego specjalizującej się w usługach dla branży prawnej. Na co dzień odpowiedzialna za realizację projektów z zakresu HR, Zarządzania i Business Developmentu w międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych. Doradza firmom posiadającym działy prawne w organizacji obsługi prawnej, zarządzaniu zespołem, zakupach usług prawnych, czy procesach centralizacji i decentralizacji. Od kilkunastu lat z licznymi sukcesami realizuje procesy rekrutacyjne na stanowiska prawnicze (od młodszych prawników po partnerów – szefów działów prawnych oraz całe zespoły prawne). Łączy politykę personalną ze strategią biznesową kancelarii lub działu prawnego. Członek kapituły „Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra”. Wielokrotnie zapraszana w roli prelegenta na konferencje i duże fora dedykowane prawnikom i szefom działów prawnych. Regularnie prowadzi szkolenia dla prawników, a także menadżerów innych branż, w tym również dla administracji państwowej. Udziela wypowiedzi i komentarzy m.in. dla: Grupy TVN, Polsatu, Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu oraz Rzeczpospolitej.

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński

Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

Doradca kancelarii prawnych w dziedzinie marketingu strategicznego. Autor pierwszego w Polsce bloga o marketingu i zarządzaniu kancelariami prawniczym NowoczesnaKancelaria.pl. Doradca podatkowy w latach 1998-2015. Związany z branżą usług prawnych od 1994 roku. Pełnił funkcję dyrektora zarządzającego oraz dyrektora ds. marketingu w wieloosobowych kancelariach prawnych. Profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Akredytowany praktyk systemu badania osobowości w biznesie.

Wojciech Szulc

Dyrektor, Zespół Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, PwC

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze wykrywania, przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć i nieprawidłowości. Przeprowadził ponad 100 projektów dotyczących przestępczości gospodarczej, podczas których pomagał identyfikować i zapobiegać przypadkom sprzeniewierzenia aktywów, wyłudzeń podatku VAT, korupcji, prania pieniędzy, czy wycieków danych. Współpracował z Klientami działającymi w różnych branżach (od finansowej, po handlową i produkcyjną). W PwC jest liderem zespołu technologii śledczych, ekspertem informatyki śledczej i śledczej analizy danych. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia IT dostępne na rynku, a także buduje własne rozwiązania służące wykrywaniu nadużyć. Jest certyfikowanym ekspertem ds. nadużyć (CFE) oraz uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta (FCCA).

Beata Tadla

Dziennikarka. Trenerka mówców. Uczy jak mówić pięknie i skutecznie. Mówca motywacyjny. Prezenterka. Wykładowca.

Orędowniczka pięknej polszczyzny.
Zdobywczyni prestiżowego tytułu „Mistrz mowy polskiej”.
Prowadzi autorskie audycje w Radiu Zet i poranny program Onet Rano. Od 1991 roku związana z mediami, początkowo z radiem, następnie z telewizją. Prowadziła główne programy informacyjne w największych stacjach telewizyjnych. W TVN była gospodynią m.in. głównego wydania Faktów, a w TVP – Wiadomości oraz programów publicystycznych. Prowadziła programy informacyjne w telewizji NOWA. Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim i SWPS.
Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie kształcenia głosu i mowy na Uniwersytecie SWPS. Zdobywczyni tytułu "Najlepiej Ubrana Kobieta Mediów”, tytułu „Osobowość Roku 2018” oraz „Osobowość w branży: media 2019”
Prowadzi gale, konferencje, wydarzenia medialne. Jako trenerka specjalizuje się w szkoleniach z prezentacji, wystąpień publicznych i medialnych, rozwijając zwłaszcza umiejętności wykorzystania głosu i sztukę retoryki, aby mówić pięknie i skutecznie.
Uczy, jak występować w mediach i jak wykorzystać je do własnych celów. Pogromczyni tremy.

Beata Wolfigiel

Psycholog biznesu, Trener, Coach

Psycholog biznesu, trener, coach pracujący w podejściu opartym na dowodach (Evidence Based Coaching), w tym Positive Psychology Coaching. Od 2004 r. właścicielka firmy „Entuzja. Szkolenia i doradztwo”. Wykładowca kilku uczelni wyższych, m.in. Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu SWPS oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na studiach podyplomowych. Absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Certyfikowany trener FRIS® Style Myślenia i Działania. Posiada certyfikat Level 3 Award In First Line Management wydany przez Institute of Leadership and Management w Londynie. Współautorka książki „Automotywacja. Odkryj w sobie siłę do działania!”, autorka kilku artykułów naukowych dotyczących prowadzenia aktywizujących treningów dla osób dorosłych oraz artykułów biznesowych do magazynu Fundacji Fortis „Moja Firma” oraz „Marka jest kobietą”. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Członek Rady Programowo-Biznesowej Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert na konferencjach międzynarodowych np. na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Jakub Zając

Konsultant, trener Akademii Psychologii Przywództwa, coach

Specjalizuje się w zarządzaniu energią psychofizyczną ludzi biznesu i ich organizacji, w metodach skutecznej komunikacji oraz w rozwoju przywództwa. Pracuje z liderami nad rozwojem ich kluczowych kompetencji w ramach Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Prowadzi projekty w organizacjach różnej wielkości i branż m.in. z zakresu zarządzania zespołem, konfliktu w organizacji, obsługi Klienta oraz budowy efektywnej kultury pracy w organizacji. Wybrani Klienci to m.in. Lego, PKO BP, PZU, ING Bank Śląski, BGK, Medicover, Lafarge, Nestle, Orlen, Rhenus Logistics, Orange, UOKiK.
Jako członek think tanku Values rozwija wiedzę z obszaru psychologii biznesu i nowoczesnego zarządzania.
Ukończył I stopień Szkoły Trenerów i Terapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz Szkołę Trenerów Grupowych Metrum. Posiada certyfikat w metodzie radzenia sobie ze stresem MBB S. Blocka [Mind-Body Bridging] oraz jest certyfikowanym konsultantem narzędzia 360° Leadership Versatility Index. Jest psychoterapeutą w trakcie certyfikacji.

Astrid Zakrzewska

FCCA, FCMA, CGMA

Uznany trener posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości oraz zarządzania strategicznego i operacyjnego. Przeprowadziła ponad 20.000 godzin szkoleń i warsztatów zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Specjalizuje się w doradztwie i szkoleniach z zakresu zarządzania finansami, zarządzania strategicznego oraz rachunkowości zarządczej i finansowej. Ponadto, prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów CIMA, ACCA i CIA.
Współpracuje z Akademią PwC oraz jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej.
W latach 2002-2005 pełniła funkcję dyrektora finansowo-administracyjnego TVN S.A., gdzie brała udział m.in. w procesie emisji 235 mln Euro euroobligacji, w restrukturyzacji grupy kapitałowej TVN oraz wejściu na giełdę TVN S.A. W latach 1993-2002 pracowała w PricewaterhouseCoopers w dziale audytu, gdzie specjalizowała się w badaniu sprawozdań finansowych instytucji sektora finansowego. Astrid posiada tytuł Fellow CIMA oraz Fellow ACCA. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Katedrze Zarządzania i Finansów.