Inwestycje budowlane 2017

Kluczowe czynniki realizacji projektów budowlanych w świetle najnowszych regulacji

Start date:
04.04.2017
End date:
05.04.2017

Łukasz Dubicki

Adwokat, Partner odpowiedzialny za praktykę Nieruchomości i Inwestycji, kancelaria Pietrzyk, Dubicki i Wspólnicy Sp.k.

Zajmuje się obsługą rynku nieruchomości, procesu inwestycyjnego, projektów deweloperskich oraz komercjalizacji obiektów handlowych. Jego praktyka zawodowa obejmuje prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych oraz doradztwo w zakresie korporacyjnej obsługi spółek. Posiada istotne doświadczenie w kompleksowej obsłudze firm deweloperskich oraz inwestycji budowlanych mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Doradza przy nabywaniu nieruchomości, w procesach negocjacji umów o roboty budowlane oraz umów o prace projektowe. Ponadto prowadzi postępowania, związane z restytucją praw do nieruchomości. Zdobył doświadczenie w sporach, związanych z budową i eksploatacją sieci przesyłowych i dróg publicznych, a także budową sieci przesyłowych i stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Prowadził postępowania, związane z uzyskiwaniem odszkodowań za nieruchomości, przejęte przez podmioty publiczne pod budowę dróg oraz innych inwestycji infrastrukturalnych.

dr. Inż. Jarosław Górecki

Adiunkt w Katedrze Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Od 2009 roku uprawniony do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Od roku 2014 biegły sądowy w zakresie budownictwa. W dorobku zawodowym wyróżnić można siedmioletnią pracę na uczelni, cztery staże zagraniczne na uczelniach we Francji i Hiszpanii (Jaen, Paryż, Valencia, Santiago de Compostela), kilkuletnią pracę na budowach w roli inżyniera budowy oraz sporządzenie szeregu świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Aktywny członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – przewodniczący Koła Młodych PZITB. Główne zainteresowania to zarządzanie projektami inwestycyjno-budowlanymi, efektywność energetyczna przedsięwzięć budowlanych, marketing, informatyka, robotyka, rozwiązania komunikacyjne, urbanistyka, turystyka, sport, muzyka.

Marcin Juszczyk

Adwokat, Partner, kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp.k.

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staże zagraniczne na DePaul University, College of Law w Chicago (1992) i w firmie prawniczej Cameron Markby Hewitt w Londynie (1994). Współpracownik kancelarii DTW od roku 1995. Wspólnik od roku 2000. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, budowlanym, spółek handlowych, fuzjach i przejęciach. W Kancelarii odpowiada za dział nieruchomości i prawa budowlanego.
Uczestniczył w szeregu projektów deweloperskich i budowlanych, reprezentując czołowych deweloperów działających na rynku polskim w zakresie budowy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, centrów logistycznych, inwestycji mieszkaniowych i biurowych na terenie całego kraju. W ramach tych projektów zajmował się w szczególności doradztwem prawnym dotyczącym transakcji obrotu nieruchomościami, finansowania projektów deweloperskich, postępowania administracyjnego związanego z projektami deweloperskimi, kontraktami budowlanymi, umowami najmu i obsługą prawną sprzedaży zrealizowanych obiektów inwestorom finansowym. Zajmował się również szeregiem projektów z zakresu prawa spółek, w szczególności w zakresie fuzji i przejęć spółek przez inwestorów zagranicznych, prywatyzacji, ofert publicznych. Włada językiem polskim (ojczystym), angielskim i rosyjskim.

Engelbert Kasperczyk

Kierownik Projektu, Polimex-Mostostal S.A.

PMP - Project Management Professional. Mgr inż. konstrukcji budowlanych, absolwent Politechniki Śląskiej. Studiował w Politecnico di Torino i MT&DC George Washington University. Stażysta programu Gemini Ferrovial w Hiszpani, Malaga. Od ponad 13 lat pracuje z ramienia generalnego wykonawcy: Budimex S.A., Ferrovial i Polimex-Mostostal S.A. przy realizacji projektów budowlanych dla klientów takich jak IKEA Centres Polska, Samsung Heavy Ind., DB Schenker, Neinver, Beyond.pl czy Dimark S.A.

Dariusz Morawiec

Właściciel, Dariusz Morawiec Projects Consulting

Inż. Dariusz Morawiec, z budownictwem związany od roku 1999. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Doświadczenie w branży zdobywał najpierw w firmach budownictwa ogólnego, następnie branży przemysłowej w tym w energetyce krajowej i zagranicznej. W trakcie kariery zawodowej pełnił funkcje od inżyniera budowy po zarządzające i kierownicze. W ramach zdobywania doświadczeń, jako kierownik montażu realizował konstrukcję stalową dachu oraz elewacji Stadionu Narodowego w Warszawie. Praktyk skupiony na realizacji projektów przy zachowaniu równowagi pomiędzy celem, a zastosowanymi metodami oraz środkami do jego realizacji.

Barbara Pancer

Starszy Prawnik, Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spółka partnerska) Oddział w Polsce

Barbara Pancer pracuje w Departamencie Nieruchomości Hogan Lovells od 2008 roku. Poprzednio była kierownikiem działu prawnego w spółce będącej liderem rynku produktów FMCG a następnie głównym specjalistą do spraw prawno-korporacyjnych w spółce developerskiej zajmującej się budową centrów handlowych. Barbara jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej, a także Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała również na Wydziale Prawa Universita degli Studi w Neapolu. W kancelarii Hogan Lovells Barbara Pancer zajmuje się kwestiami wymagającymi kompleksowej analizy prawnej na pograniczu prawa administracyjnego oraz cywilnego, prowadzi projekty przede wszystkim z zakresu prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska, w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii. Przygotowuje umowy o roboty budowlane (w tym oparte również na warunkach FIDIC), umowy o prace projektowe oraz o przygotowanie i zarządzanie inwestycją (project management), negocjuje umowy najmu powierzchni w największych centrach handlowych w Polsce, bierze również udział w transakcjach kupna - sprzedaży nieruchomości. Barbara Pancer głównie jednak zajmuje się kwestiami związanymi z finansowaniem inwestycji - często współpracuje z wiodącymi na rynku polskim podmiotami finansującymi duże przedsięwzięcia deweloperskie oraz infrastrukturalne – przede wszystkim centra handlowe oraz logistyczne. Współpracowała również przy negocjacjach z podmiotem publicznym umowy w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego o przygotowanie i realizację jednej z największych w Polsce instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, jak też przy negocjacjach z konsorcjum spółek polskich i zagranicznych umowy o roboty budowlane dotyczącej powyższej inwestycji.

Sebastian Pietrzyk

Adwokat, Partner, Brillaw Mikulski & Partners

Sebastian doradzał w procesach przygotowania i prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych, a takze w przygotowaniu strategii prowadzenia sporu i negocjacji z zamawiajacymi oraz claim managment. Jako prawnik specjalizuje sie w projektach infrastrukturalnych, prawie zamówien publicznych, partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym równiez w projektach koncesyjnych, doradzajac zarówno wykonawcom jak i zamawiajacym, m.in. z branzy architektonicznej, energetycznej, transportowej i informatycznej. Uczestniczył w licznych projektach zwiazanych z modernizacja linii kolejowych, autostrad, lotnisk oraz stadionów na EURO 2012, współfinansowanych ze srodków UE. Reprezentował Klientów w sporach przed Krajowa Izba Odwoławcza oraz sadami powszechnymi w sprawach o zamówienie publiczne. Sebastian jest rekomendowany przez ranking prawników Lexis Nexis i Dziennik Gazety Prawnej „Rising Stars 2012”.

dr Jerzy Podlewski

Certyfikowany Menadżer Ryzyka, RYZYKONOMIA

Ekspert i entuzjasta zarządzania ryzykiem biznesowym Enterprise Risk Management (ERM). Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach menadżerskich w renomowanych firmach polskich i korporacjach międzynarodowych. Obecnie doradca zarządów firm wdrażających systemy zarządzania ryzykiem, interim manager, trener biznesu oraz sektora publicznego.Wiceprezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Certyfikowany menadżer ryzyka POLRISK, członek FERMA (Europejska Federacja Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem). Certyfikowany Project Manager PRINCE2™.Doktor nauk ekonomicznych (specjalizacja: ryzyko i zarządzanie ryzykiem). Wykładowca na anglojęzycznych studiach MBA i studiach podyplomowych z zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego.

Lucyna Staniszewska

Adwokat, FilipiakBabicz Kancelaria Prawna s.c.

Adwokat w Kancelarii FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna s. c., doktorantka w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UAM w Poznaniu, sporządziła rozprawę doktorską w przedmiocie administracyjnych kar pieniężnych w polskim systemie prawnym, przedmiotem jej zainteresowań jest odpowiedzialność administracyjno-prawna, sankcje administracyjne, planowanie przestrzenne, prawo budowlane, prawo energetyczne, umowy publiczno-prawne

Marcin J. Szerszeń

Dyrektor ds. Realizacji Kontraktów – Prokurent, PBDI S.A.

Urodził się w 1969r. w Gdańsku, gdzie dwadzieścia pięć lat później ukończył tamtejszą Politechnikę. W 1995r. rozpoczął pracę w branży budowlanej, a pięć lat później zaczął indywidualną praktykę inżynierską by w 2008r. założyć własną działalność doradczą. Od 1998 posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych konstrukcyjnych, drogowych i mostowych. Uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach zawodowych w tym z Zarządzania i Marketingu na WSB w Toruniu. Jest przede wszystkim praktykiem w dziedzinie zarządzania przedsięwzięciami inżynierskimi. Posiada doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem, przygotowaniem, nadzorem , realizacją i rozliczaniem projektów u wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego (inwestor, projektant, nadzór, wykonawca). Prowadził projekty w branży drogowej, konstrukcyjnej, energetycznej i wiatrowej, także w międzynarodowych zespołach. Jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Obecnie, prowadząc swoją firmę, zarządza również działem realizacyjnym drogowo-inżynieryjnej, należącej do Grupy ERBUD, spółki akcyjnej, której jest również prokurentem.