Inwestycje budowlane 2017

Kluczowe czynniki realizacji projektów budowlanych w świetle najnowszych regulacji

Start date:
04.04.2017
End date:
05.04.2017

Timeline

Day I
Tuesday
4 april 2017

KLUCZOWE ZMIANY PRAWNE W KONTEKŚCIE REALIZACJI INWESTYCJI

09:00

Rejestracja uczestników. Powitalna kawa

09:30

Projekt nowego kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Rewolucja czy ewolucja dla rynku inwestycji budowlanych?

Barbara Pancer, Starszy Prawnik, Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spółka partnerska) Oddział w Polsce

Omówienie najważniejszych zmian i konsekwencji dla zarządzających inwestycjami:

 • zmiany w zakresie planowania przestrzennego,
 • nowe rodzaje decyzji w procesie inwestycyjnym – rezygnacja z wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzja środowiskowo – lokalizacyjna, decyzja zintegrowana, zgoda inwestycyjna,
 • procedura wydawania zgody inwestycyjnej dla różnych kategorii inwestycji, milcząca zgoda, zmiana zgody inwestycyjnej,
 • naruszenie przepisów kodeksu
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Solidarna odpowiedzialność wobec inwestycji. Zmiany w relacjach pomiędzy inwestorem, generalnym wykonawcą i podwykonawcą

Łukasz Dubicki, Adwokat, Partner odpowiedzialny za praktykę Nieruchomości i Inwestycji, kancelaria Pietrzyk, Dubicki i Wspólnicy Sp.k.

 • solidarna odpowiedzialność za wypłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy
 • wzmocnienie pozycji podwykonawcy w ramach zawartego kontraktu
 • jak proponowane zmiany wpłyną na ewentualne koszty budowy i ryzyko inwestora związane z prowadzeniem inwestycji?
12:15

Zmiany w prawie zamówień publicznych – konsekwencje dla rynku inwestycji budowlanych

Sebastian Pietrzyk, Adwokat, Partner, Brillaw Mikulski & Partners

 • jak wprowadzone przepisy zmieniły proces ubiegania się o zamówienia publiczne?
 • pozacenowe kryteria oceny ofert na rynku budowlanym
 • rola podwykonawców i podmiotów trzecich na etapie postępowania i w trakcie realizacji inwestycji
 • umowy i ich ewentualne zmiany – MIB – nowe standardy budownictwa drogowego
13:10

Lunch

14:05

Nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Marcin Juszczyk, Adwokat, Partner, kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp.k.

 • kryteria kwalifikacji
 • kryteria oceny ofert
 • podstawy wykluczenia z postępowania
14:50

Nowe kryteria oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

Lucyna Staniszewska, Adwokat, FilipiakBabicz Kancelaria Prawna s.c.

 • zmiany w karcie informacyjnej przedsięwzięcia
 • kary pieniężne za nieprzestrzeganie uwarunkowań środowiskowych
15:35

Zakończenie I dnia warsztatów

Day II
Wednesday
5 april 2017

PLANOWANIE i HARMONOGRAMOWANIE PRACY W RAMACH INWESTYCJI BUDOWLANEJ

09:00

Rejestracja uczestników. Poranna kawa

09:30

Zarządzanie budżetem inwestycji – jak odpowiednio zaplanować koszty projektu w warunkach ryzyka?

dr. Inż. Jarosław Górecki, Adiunkt w Katedrze Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

 • oszacowanie budżetu przedsięwzięcia
 • planowanie budżetu robót budowlanych
 • -kalkulacja kosztów pośrednich
 • kiedy budżet pęka w szwach… monitorowanie i kontrola wykorzystania budżetu
10:25

Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie realizacji projektu budowlanego

Dariusz Morawiec, Właściciel, Dariusz Morawiec Projects Consulting

 • jak oszacować zasoby potrzebne do realizacji projektu? Główne czynniki
 • jak odpowiednio przyporządkować zasoby ludzkie do poszczególnych etapów inwestycji?
 • najważniejsze aspekty prawidłowej struktury podziału pracy – na co zwrócić uwagę?
 • rola osoby zarządzającej w procesie realizacji projektu
11:20

Przerwa na kawę

11:35

Projekt budowlany a zarządzanie zmianą

Engelbert Kasperczyk, Kierownik Projektu, Polimex-Mostostal S.A.

 • jak przebiega proces zarządzania zmianą w projekcie?
 • jak go planować?
 • kto i w jaki sposób wprowadza zmiany podczas trwania projektu?
12:25

Zarządzanie ryzykiem w kluczowych obszarach inwestycji

dr Jerzy Podlewski, Certyfikowany Menadżer Ryzyka, RYZYKONOMIA

 • rodzaje ryzyka w procesie realizacji inwestycji
 • jak identyfikować możliwe ryzyko?
 • w jaki sposób szacować prawdopodobieństwo ich wystąpienia?
 • procedura zarządzania ryzykiem
13:15

Lunch

14:10

Najważniejsze aspekty rozliczenia i zamknięcia inwestycji

Marcin J. Szerszeń, Dyrektor ds. Realizacji Kontraktów – Prokurent, PBDI S.A.

 • przekazanie inwestycji klientowi – o czym należy pamiętać?
 • jak właściwie zdefiniować czas gwarancji i obszar rękojmi?
 • rozliczenie robót dodatkowych, które nie były przedmiotem umowy
15:00

Zakończenie warsztatów. Wręczenie certyfikatów potwierdzających udział