DEBATA O POLSKIEJ KARDIOLOGII

Start date:
01.02.2017
End date:
01.02.2017

Description

Dziennik „Rzeczpospolita” oraz Instytut Studiów Wschodnich
organizują debatę o POLSKIEJ KARDIOLOGII.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, wiodący eksperci w dziedzinie kardiologii w Polsce, eksperci w dziedzinie ekonomii ochrony zdrowia oraz liderzy wybranych organizacji pacjenckich i placówek medycznych.

Agenda debaty:

Moderator debaty red. Marcin Piasecki „Rzeczpospolita”

 

11.00 - 12.30

Temat I: Starzejące się społeczeństwo-wyzwanie dla opieki skoordynowanej.

Prelegenci: ( wg.kolejności alfabetycznej )

 • Pan Dariusz Dziełak, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego
 • dr n.med. Halina Krześniak, Wicedyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Prof. nadzw. UJ, dr hab. n. med. Jacek Legutko, Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo - Naczyniowych, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Pan Jan Pachocki, Associate DZP
 • Prof. Witold Rużyłło, Instytut Kardiologii w Aninie
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, Kierownik Kliniki Geriatrii, Narodowy Instytut Geriatrii w Warszawie
 • Pan Marek Tombarkiewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
 • Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, Kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii w Aninie

 

12.30 - 14.00

Temat II: Pakiet zawałowy- modelowe rozwiązanie dla opieki koordynowanej w kardiologii.

Prelegenci:

 • Prof. dr hab. Dariusz Dudek, Dyrektor Instytutu Kardiologii, Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. n. med. Marek Gierlotka, Przewodniczący Elekt, Sekcja Intensywnej Terapii, Kardiologicznej i Resuscytacji, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Pan Krzysztof Łanda, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
 • Prof.  dr hab. n med. Janina Stępińska, Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii w Aninie
 • Prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, p.o. z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Górnośląskie Centrum Medyczne, Szpital w Ochojcu
 • Pan Wojciech Zawalski, Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia

 

14.30 - 16.00

Temat III: Jak skoordynować opiekę medyczną nad pacjentem z niewydolnością serca.

Prelegenci:

 • Prof. dr hab. n. med. Robert Gil, Kierownik Kliniki Inwazyjnej, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
 • Prof. dr hab. n. med Stefan Grajek, Kierownik, I Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Piotr Hoffman, Prezes, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, Profesor nadzw. Dyrektor Instytutu Kardiologii w AninieKierownik Kliniki Wad Nabytych Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie
 • Pan Andrzej Jacyna, Prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Dr hab. n. med. Oskar Kowalski, Przewodniczący  Sekcji Rytmu Serca, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Dr Anna Partyka-Opiela, Radca Prawny, Senior Associate DZP

 

Na debacie poruszane będą następujące zagadnienia do dyskusji:

1. Epidemiologia chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce - dzisiaj i jutro. Perspektywa najbliższych 20-30 lat i przewidywanych nakładów na ich leczenie. Zapewnienie nowoczesnej opieki kardiologicznej dwutorowo seniorom oraz młodszym pokoleniom dla optymalizacji długofalowych kosztów finansowych i społecznych.

2. Czy i dlaczego w związku z tym jest potrzebna opieka skoordynowana? Co ma zapewnić pacjentowi, szczególnie starszemu?

3. Starzejące się społeczeństwo zwiększa zapotrzebowanie na nowoczesne leczenie - nowe technologie m.in. stenty bioresorbowalne i przezcewnikowe implantacje zastawek oraz nowe leki, zwłaszcza przeciwpłytkowe. Jak zapewnić dostęp do nowoczesnych metod terapii i czy jest to możliwe w czasie obniżania wycen procedur kardiologicznych?

4. Systemowe rozwiązania wprowadzania i finansowania nowych urządzeń i leków dla starzejącego się społeczeństwa. Dlaczego niezbędne jest zwiększenie finansowania nowoczesnych terapii dopasowanych do dzisiejszego profilu pacjenta wg jasno określonych potrzeb epidemiologicznych. Kontekst systemów finansowania w krajach sąsiednich, %PKB oraz możliwości modyfikacji wydatków na cele opieki medycznej z NFZ i budżetu państwa.

5. Czy pakiet zawałowy w kardiologii będzie modelowym rozwiązaniem dla opieki kompleksowej? Mocne i słabe strony projektu. Czy decydenci mają jasno określony cel i jasno określone metody jego weryfikacji w kontekście zmniejszenia umieralności w chorobach sercowo-naczyniowych poprzez opiekę kompleksową i w czasie wprowadzanych od 1 lipca 2016 roku obniżek w finansowaniu kardiologii?

6. Omówienie projektu świadczeń gwarantowanych Ministerstwa Zdrowia w zakresie kompleksowego  leczenia szpitalnego, opieki ambulatoryjnej i rehabilitacji z dnia 10.11.2016. Konsekwencje finansowe dla świadczeniodawców w perspektywie zmiany wycen procedur kardiologii interwencyjnej oraz nowych świadczeń rehabilitacyjnych i opieki ambulatoryjnej. Jak opieka kompleksowa w kardiologii ma wyglądać w praktyce: perspektywa MZ, AOTMiT, NFZ i świadczeniodawców. Podobieństwa, różnice w punktu widzenia różnych stron debaty.

7. Nowe procedury NFZ i AOTMiT w 2017 roku - jakie zostaną wprowadzone i jak będą wycenione? Ostateczny kształt wycen w procedurach kardiologicznych od 1.01.17 w momencie braku wprowadzenia premii za realizowanie opieki kompleksowej - konsekwencje obniżek i braku zapowiadanych bonusów dla leczenia kardiologicznego w Polsce.

8. Czy wprowadzenie sieci szpitali wpłynie na świadczenia w zakresie kardiologii zabiegowej i opieki skoordynowanej na mapie Polski ? Co ze szpitalami (oddziałami) poza siecią, które prowadzą zabiegi ratujące życie w zawale serca? Co z pacjentami, którzy dotychczas byli pod opieką tych ośrodków, co z kolejkami do zabiegów?

9. Dlaczego konieczne jest włączenie ośrodków kardiologii inwazyjnej do ustawy o ratownictwie medycznym w kontekście leczenia ostrych stanów wieńcowych.

10. Opieka kompleksowa nie tylko w zawale - czy można tę samą zasadę przenieść dla zagwarantowania najlepszego leczenia dla pacjentów z niewydolnością serca?

 

Relacja z debaty ukaże się 6 lutego br. na łamach dziennika „Rzeczpospolita” oraz na stronie RP.PL