PPK - PRZEWODNIK PRACODAWCY

Katowice

Start date:
24.10.2019
End date:
24.10.2019

Zbigniew Wójtowicz

Prezes Investors TFI

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Internationales Hochschulinstitut w Zittau (Niemcy). Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz licencjonowany doradca inwestycyjny.
Od 2002 roku związany zawodowo z rynkiem kapitałowym. Karierę zawodową rozpoczął w Millennium Domu Maklerskim, gdzie zarządzał funduszami i portfelami klientów prywatnych. Od 2004 roku kontynuował karierę w DWS Polska TFI, początkowo jako zarządzający funduszami, a od 2008 roku jako wiceprezes zarządu odpowiedzialny za sprzedaż i marketing.
W 2012 roku został powołany na stanowisko prezesa Investors TFI. Za jego kadencji Investors TFI trzykrotnie (za 2013, 2016 i 2018 r.) zostało Najlepszym TFI w ocenie Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet, trzykrotnie (w 2016, 207 i 2018 r.) zwyciężyło w rankingu najlepszych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych przygotowywanym przez dziennik Rzeczpospolita i dwukrotnie (w 2017 i 2018 r.) zostało uznane za najlepsze TFI przez branżowy ośrodek analityczny Analizy Online.

Ewa Jakubczyk-Cały

Partner Zarządzający PKF Consult

Biegły rewident z szerokim doświadczeniem. Jest Partnerem Zarządzającym firmy audytorskiej PKF Consult, działającej na polskim rynku od 26 lat.
Ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy połączeniach spółek i konsolidacji sprawozdań finansowych. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Była członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w latach 2009-2016; Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Jest członkiem Rady Fundatorów Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz Komisji Etyki przy PIBR.
Absolwentka Strategic Leadership Academy w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie.
Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej.
Jest współautorką książek branżowych „Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości” oraz „Podatek dochodowy odroczony” (Wydawnictwo Difin). Autorka szeregu publikacji prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.