Spotkanie Liderów Branży Nieruchomości 2021

Start date:
28.01.2021
End date:
23.02.2021

Daniel Bienias

dyrektor zarządzający CBRE

Od sierpnia 2015 roku Daniel jest dyrektorem zarządzającym CBRE Polska, gdzie zarządza niema 500 osobowym zespołem. Pod jego kierownictwem CBRE uzyskało pozycję rynkowego lidera i największej, najbardziej dynamicznie rozwijającej się agencji doradczej na polskim rynku nieruchomości.
Daniel Bienias rozpoczął współpracę z CBRE w czerwcu 2010 roku. Początkowo zajmował stanowisko Office Director CBRE, gdzie był odpowiedzialny za prowadzenie negocjacji po stronie klientów.
Wcześniej pracował w CA Immo jako kierownik ds. marketingu i leasingu. Pracował również w Perfect Properties, jako szef działu nieruchomości komercyjnych.
Daniel ukończył Uniwersytet Szczeciński, Wydział Marketingu i Zarządzania. Ukończył również Politechnikę Warszawską, na kierunku Wycen Nieruchomości oraz Podyplomowe Studium Budownictwa i Nieruchomości na Sheffield Hallam University. Posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami, licencję CCIM - Certified Commercial Investment Member. Jest także członkiem The Royal Institution of Chartered Surveyors.

Grzegorz A. Buczek

Architekt - urbanista, wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Architekt – urbanista, em. wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych WA PW, ASP i UW. Pierwszy burmistrz stołecznej Ochoty, b. radny i pracownik samorządów warszawskich. Wieloletni członek Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, Polskiej Rady Architektury, Zarządu Głównego i Rady TUP, Zarządu OW SARP, współzałożyciel Europejskiego Instytutu Nieruchomości, ekspert warszawskiej MKU-A i Grupy roboczej ds. przestrzennych Strategii #Warszawa 2030, członek Zespołu ds. dóbr kultury współczesnej przy Prezydencie m.st. Warszawy, sędzia prestiżowych konkursów i nagród architektonicznych. Autor publikacji z dziedziny urbanistyki i planowania przestrzennego oraz ochrony dziedzictwa. Doradca inwestorów nieruchomościowych.

Piotr Fijołek

Senior Partner w Griffin Real Estate

Ekspert w dziedzinie akwizycji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i realizacji projektów o charakterze oportunistycznym i wpływających na wzrost wartości zarządzanych aktywów. Jego szerokie doświadczenie operacyjne obejmuje 14 lat ścisłej specjalizacji w obszarze nieruchomości oraz private equity. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z Griffin Real Estate.
Wśród imponujących osiągnięć Piotra Fijołka znajduje się ponad 100 zakończonych sukcesem transakcji o łącznym wolumenie przekraczającym 3 mld euro. Przez ponad dekadę zrealizował wiele flagowych projektów, m.in. niedawne nabycie 98% udziałów w Murapol, wiodącej polskiej firmie deweloperskiej, w której zasiada obecnie jako wiceprzewodniczący rady nadzorczej.
Piotr Fijołek przeprowadził również transakcję przejęcia tzw. portfela M1, składającego się z 28 nieruchomości handlowych, w którym Griffin Real Estate pełnił rolę zarządcy i współinwestora. Wartość tej transakcji wyniosła ok. 1 mld euro i była trzecią największą transakcją na rynku nieruchomości na świecie w 2018 r.
Jako Senior Partner jest także odpowiedzialny za zarządzanie aktywami. Piotr Fijołek obecnie kieruje kilkoma platformami inwestycyjnymi, w tym projektami Grupy Murapol i Chariot Top Group B.V., których GAV wynosi +500 mln euro.
Absolwent Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz Gospodarki Przestrzennej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Michał Gliński

Radca prawny, Wspólnik w Kancelarii Wardynski & Wspólnicy

Jest współodpowiedzialny za praktykę projektów nieruchomościowych.
Zajmuje się prawem cywilnym, prawem nieruchomości o charakterze rzeczowym i zobowiązaniowym, prowadzeniem postępowań sądowych i administracyjnych (w szczególności mających za przedmiot nieruchomości lub rozwiązywanie sporów), sądową egzekucją wierzytelności pieniężnych, a także prawem gospodarczym i handlowym. Uczestniczył m.in. w zawiązywaniu różnorodnych spółek oraz pełnił funkcje w organach spółek kapitałowych, w tym członka zarządu i likwidatora.
Ma rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów polskich i zagranicznych. Uczestniczył w realizacji transakcji przeniesienia praw do nieruchomości, nieruchomościowych projektów inwestycyjnych połączonych z finansowaniem oraz projektów budowlanych i infrastrukturalnych z udziałem podmiotów publicznych i prywatnych. Brał też udział w zawiązywaniu międzynarodowych konsorcjów, a także w krajowych i międzynarodowych przetargach publicznych.
Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy współpracuje od 2006 r.

Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz

Członek Zarządu Stowarzyszenia PINK

Od 2018 roku dyrektor i członek zarządu stowarzyszenia PINK (Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych), posiada blisko 30 lat doświadczenia na polskim rynku nieruchomości w transakcjach inwestycyjnych, zarządzaniu aktywami i wycenach. Od 2017 prowadzi własną działalność (PROHUB Property Advisor), zajmując się głównie wycenami nieruchomości, w latach 2004–2016 zarządzała funduszami nieruchomości Arka BZWBK o wartości aktywów ponad 1,5 miliarda złotych. 1995–2004 – dyrektor działu wycen i doradztwa w DTZ Polska, wcześniej agent wynajmu w Henry Butcher Polska i praca w budownictwie. Ma doskonałą znajomość rynku nieruchomości i firm na nim działających.
Wykształcenie: mgr inż. budownictwa, uprawnienia rzeczoznawcy i licencja pośrednika, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przy nadawaniu uprawnień z dziedziny szacowania nieruchomości. Ukończyła Politechnikę Warszawską, studia podyplomowe z wyceny i zarządzania nieruchomościami na Hallam Sheffield University, członek RICS od 2002, członek zarządu RICS Polska 2011–2017, akredytowany mediator RICS od 2016.

Artur Kaźmierczak

Partner w Syrena Real Estate

Odpowiada za sektor mieszkań na wynajem. W ramach Syrena Real Estate, która jest lokalnym partnerem inwestycyjnym i operacyjnym dla największych globalnych funduszy inwestycyjnych, buduje portfel mieszkań.
Wcześniej przez 6 lat pełnił funkcję Partner Współzarządzającego Grupą Mzuri – największą w Polsce firmą zarządzającą wynajmem mieszkań. W Mzuri Artur powoływał także i na co dzień zarządzał spółkami grupowego inwestowania w mieszkania na wynajem Mzuri CFI.
Przed dołączeniem do Grupy Mzuri był partnerem w PwC. Wcześniej związany z Deloitte i Arthur Andersen. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, studiował także na Uniwersytecie w Maastricht.
Artur Kaźmierczak jest też członkiem rady nadzorczej notowanej na GPW spółki KBJ SA.
Prywatnie Artur jest mężem i ojcem córki. Zapalony wędkarz i miłośnik podróży. „Emerytowany” himalaista (m.in. wspiął się na Cho Oyu – szóstą najwyższą górę świata).

Grzegorz Kiełpsz

Prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Jeden z założycieli Dom Development S.A. – wiodącego dewelopera mieszkaniowego na rynku polskim, notowanego na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od chwili powstania Dom Development S.A. w 1996 roku aktywnie zarządza procesem deweloperskim - do 2003 roku jako Członek Zarządu, następnie jako Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Generalny, od 2008 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Development S.A. Przed objęciem funkcji Prezesa Zarządu w czerwcu 2013 roku, był Członkiem Rady Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Menadżerskich dla Deweloperów współorganizowanych przez PZFD oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od kilku lat rozwija równolegle działalność deweloperską w segmencie turystyczno-hotelowym i uzdrowiskowym. Interesuje się aspektami CSR w biznesie. Jest fundatorem Fundacji Inicjatyw Aktywnych „GoSilver” zajmującą się aktywizacją seniorów i integracją międzypokoleniową.

Damian Kołata

E-Commerce Operations Director, FIEGE

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw w międzynarodowym środowisku. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Swoją karierę rozpoczynał od zarządzania zakupami i zapasami, później koordynował dodatkowo transgraniczny przepływ towarów, włączając w to logistykę importu i dystrybucji oraz procedury celne. Następnie odpowiedzialny był za optymalizację procesów magazynowych, korelację poszczególnych operacji logistycznych oraz ograniczenie ich kosztów na trudnym i nieprzewidywalnym rynku wschodnioeuropejskim. Pomysłodawca jednego z pierwszych ukraińskich sklepów internetowych, wspierał również otwarcie centrum dystrybucyjnego dla największej europejskiej internetowej platformy modowej. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu optymalizacji procesów i zarządzania zwrotami w e-commerce. Odpowiada za operacje w magazynach o powierzchni prawie czterdziestu boisk piłkarskich

Anna Kornecka

Podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Prawniczka, manager oraz działaczka społeczna.
26 października 2020 r. powołana na wiceministra rozwoju, pracy i technologii. W resorcie odpowiada za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.
W ostatnim czasie pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. w Krakowie. Wcześniej była Prezesem spółki Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Zasiadała w radach nadzorczych spółek: Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. oraz Opakomet S.A. Przez wiele lat prowadziła kancelarię radcy prawnego zajmującą się prawną obsługą przedsiębiorstw. Pracowała w zespole doradzającym przy budowie największych infrastrukturalnych inwestycji w kraju związanych z organizacją Euro2012. W latach 2012-2013 wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W latach 2011-2019 sprawowała funkcję pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.
Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Prasowego i Wydawniczego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Jest absolwentką Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie. Aktualnie jest słuchaczem studiów Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ÉM Normandie Business School we Francji oraz AESE Business School w Portugalii.
Jest radcą prawnym oraz autorem książek i publikacji z dziedziny prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz postępowania administracyjnego. Ekspert i doradca w projektach realizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - "Profesjonalni urzędnicy- prawo budowlane" (2017-2018) oraz Ministerstwo Rozwoju- „Niskoemisyjność i prognozowanie w planowaniu przestrzennym” (2018-2019). Jest doświadczonym wykładowcą szkoleniowym i autorką programów szkoleniowych dla pracowników administracji architektoniczno- budowlanej, nadzoru budowlanego oraz izb inżynierów budownictwa.

Małgorzata Kosińska

Prezes zarządu Stowarzyszenia REIT Polska

Pełni funkcję Prezesa organizacji REIT Polska zrzeszającej firmy i specjalistów z zakresu nieruchomości.
Misją oraz podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie – przy wykorzystaniu w jak najlepszej wierze wiedzy i doświadczenia jego członków– wszelkich działań prowadzących do stworzenia ram prawnych dla podmiotów działających w formule REIT, a także popularyzacji tego typu rozwiązań wśród polskich obywateli i instytucji.
Obecnie prowadzi również pracę jako niezależny konsultant dla czołowych firm związanych z rynkiem nieruchomości. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowiskach zarządczych, w branży nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, w międzynarodowych oraz polskich firmach, do których należą między innymi Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A Pirelli Pekao Real Estate, BZWBK, DTC- Grupa Eastbridge, Knight Frank, PwC. W firmach tych pełniła różne funkcje managerskie , w tym m.in. funkcję Prezesa Zarządu. W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej uczestniczyła w wielu różnych projektach dotyczących nieruchomości komercyjnych oraz w prowadzeniu inwestycji na rynku mieszkaniowym. Prowadziła projekty w których odpowiedzialna była za porządkowanie wybranych aktywów i ich restrukturyzację, procesy inwestycyjne oraz due dilligence. Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych SGH i Sheffield Hallam University.

Bartłomiej Krawiecki

Członek Zarządu 7R SA, Head of Development

W 7R od 2017 r. Odpowiada za rozwój nowych inwestycji i pełni jednocześnie funkcję członka Zarządu.
Zarządza zespołem odpowiedzialnym za zakup gruntów, rozwój nowych projektów i komercjalizację inwestycji. Jest inicjatorem projektu magazynów miejskich 7R City Flex Last Mile Logistic, który obejmuje kluczowe lokalizacje w pobliżu centrów miast na terenie całego kraju.
Zaangażowany w pracę grupy R&D 7R, związaną z wdrażaniem ekologicznych i proptechowych rozwiązań w magazynach przemysłowych.
Z rynkiem nieruchomości komercyjnych związany od 17 lat. Przez ponad 10 lat pracował w Panattoni Development Europe, gdzie prowadził największe inwestycje logistyczne i przemysłowe firmy.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalizacja: zarządzanie nieruchomościami.

Katarzyna Kuniewicz

JLL, Senior Director, Head of Residential Research

Kieruje Zespołem Badań i Analiz Rynku Mieszkaniowego, który w JLL odpowiedzialny jest za realizację stałego monitoringu rynku deweloperskiego oraz przygotowanie raportów dotyczących tego sektora w wybranych polskich miastach.
Jest absolwentką Instytutu Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Następnie pracowała m.in. w Ministerstwie Finansów. Doświadczenie zdobywała jako konsultant w licznych programach wspierających gminy. W latach 2007–2018 związana była z firmą doradczą REAS, która z dniem 1 grudnia 2018 r. stała się częścią JLL.
Jest autorką licznych opracowań i raportów dla firm deweloperskich, m.in.: Archikom, Bouygues Immobilier, Dom Development, Futureal, Yareal, ale również dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Dalkii i MPWiK.

Tymon Nowosielski

Prezes zarządu, Eiffage Immobilier Polska

Absolwent Politechniki Gdańskiej (Architektura, Inżynieria, Urbanistyka), studiów podyplomowych w zakresie Innowacji, Strategii i Zarządzania na uczelni EML w Lyonie oraz Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences PO) w zakresie Finansów, Strategii i Przywództwa. Biegle posługuje się językiem francuskim, angielskim, włoskim i rosyjskim. Zawodową karierę rozpoczął w 1999 r. w firmie COPLAN Polska (1999-2009), gdzie stopniowo awansował od pozycji kierownika zarządzającego projektem poprzez stanowiska dyrektorskie aż po szczebel wiceprezesa i prezesa firmy. Od 2009 r. do sierpnia 2017 r. związany był z firmą BOUYGUES IMMOBILIER Polska. Pełnił tam funkcje Dyrektora Technicznego, Dyrektora ds. Budownictwa Mieszkaniowego oraz dyrektora warszawskiego i poznańskiego oddziału BI. Do Eiffage dołączył we wrześniu 2017 r.

Renata Osiecka

Partner zarządzająca AXI IMMO

Renata Osiecka jest partnerem zarządzającą w AXI IMMO, ma ponad 20-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych, w szczególności w sektorze magazynowym i inwestycyjnym. W ciągu kilku lat zbudowała silną i liczącą się na rynku firmę doradczą. Renata wraz z zespołem doradzała kilkudziesięciu klientom przy wynajmie, sprzedaży i zakupie nieruchomości komercyjnych. Firma AXI IMMO zarządzana przez Renatą Osiecką zatrudnia ponad 50 specjalistów, posiada biura w Warszawie, Katowicach i Łodzi. Renata pełniła również funkcję prezes na Europę w SIOR w latach 2016-2018 – międzynarodowej organizacji zrzeszającej na całym świecie doradców na rynku nieruchomości magazynowych i biurowych. Ponadto jest członkiem RICS.

Konrad Płochocki

radca prawny, członek zarządu i dyrektor generalny PZFD

Radca prawny. Ukończył z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia Rynek Nieruchomości i Bankowość Hipoteczna. Pracował w międzynarodowych kancelariach i instytucjach związanych z rynkiem nieruchomości. Brał udział w licznych procesach legislacyjnych, między innymi w tworzeniu tzw. ustawy deweloperskiej.
Jest autorem publikacji prasowych z zakresu ksiąg wieczystych, hipoteki i ustawy deweloperskiej oraz prelegentem na seminariach i szkoleniach dotyczących polskiego prawa nieruchomości, hipotecznego i finansowania nieruchomości. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Menedżerskich dla Deweloperów współorganizowanych przez PZFD oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Należy do Rady Dyrektorów Europejskiej Unii Deweloperów (European Union of Developers and House Builders), Komitetu Ekonomicznego BIAC przy OECD oraz komitetu wykonawczego Urban Land Institute Poland. Posiada licencje syndyka oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Michał Ptaszyński

Head of Asset Management CEE, Logicor

Z sektorem nieruchomości komercyjnych związany jest od początku swojej kariery zawodowej, czyli od blisko 20 lat. W Logicor pracuje od początku 2018 r. Jest odpowiedzialny m.in. za kompleksowe doradztwo w zakresie opracowywania i wdrożenia strategii zarządzania aktywami firmy w celu zwiększenia ich wartości oraz realizacji celów inwestycyjnych Logicor w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Poprzednio, przez 6 lat, pracował w firmie Prologis na stanowisku dyrektora w dziale Land & Development. Wcześniej zajmował stanowiska kierownicze w gdańskiej firmie deweloperskiej Torus, w Grupie Zarządzającej „Pomerania” i Agencji Rozwoju Pomorza.
Jest absolwentem Wydziału Geodezji i Gospodarki na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Posiada licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz tytuł CCIM (Certified Commercial Investment Member).

dr Iwona Sroka

GK Murapol, Członek Zarządu (PR&IR, Marketing)

Ekonomista i menedżer z bogatym dorobkiem na rynku kapitałowym i akademickim. Od 2018 roku w GK Murapol odpowiada za obszar marketingu, komunikacji strategicznej i relacji inwestorskich (PR&IR). Od 2017 roku członek rady nadzorczej ZUS. Od 2015 r. zasiada w Radzie Dialogu Społecznego, pełniąc jednocześnie społeczną funkcję wiceprezydenta Pracodawców RP. W latach 2009-2017 prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Izby rozliczeniowej KDPW_CCP, wcześniej przez dekadę – dyrektor na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach działalności społeczno-politycznej pełniła funkcję członka Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA), członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim, a także członka Rady ds. Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów. W latach 2017-2018 członek rady nadzorczej Skarbiec TFI oraz Skarbiec Holding, a wcześniej w organach nadzorczych spółek zależnych od GPW: Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz WSEinfoEngine.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Jest adiunktem w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi autorskie wykłady na temat funkcjonowania giełdy i rynków kapitałowych.

Piotr Staniszewski

Partner w Zespole Nieruchomości w kancelarii Dentons

Radca prawny, jest partnerem w warszawskim Zespole Nieruchomości kancelarii Dentons. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie spółek oraz prawie handlowym.
Reprezentuje inwestorów krajowych i międzynarodowych w zakresie realizacji nowych lub przebudowy już istniejących centrów handlowych, budynków biurowych, mieszkaniowych oraz magazynów. Doradza w kwestiach dokumentacji budowlanej oraz pozwoleń, a także ma szerokie doświadczenie w negocjowaniu i egzekwowaniu umów budowlanych. Ponadto, często jest zaangażowany w transakcje inwestycyjne, oraz wynajem obiektów biurowych, przemysłowych i centrów handlowych. Piotr doradzał również międzynarodowym instytucjom finansowym w kontekście finansowania inwestycji w sektorze nieruchomości.

Radosław Świątkowski

Prezes REINO Capital

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ze specjalizacją w zakresie inwestycji kapitałowych i strategii finansowych przedsiębiorstw.
Współzałożyciel, udziałowiec i prezes REINO Partners, spółki zarządzającej inwestycjami i funduszami inwestycyjnymi na rynku nieruchomości, będącej liderem na rynku produktów inwestycyjnych o charakterze dywidendowym adresowanych do polskich inwestorów, opartych o przynoszące stały dochód nieruchomości komercyjne o wysokim międzynarodowym standardzie.
Przed powołaniem REINO Partners związany przez kilkanaście lat z Grupą BB Investment, jednym z największych i najstarszych polskich holdingów inwestycyjnych, w której pełnił liczne funkcje w organach nadzorczych i zarządzających (w tym w funduszu PE/VC oraz funduszu deweloperskim, a także spółkach giełdowych). Wcześniej analityk inwestycyjny w spółce zarządzającej aktywami WBK AIB Asset Management.
Posiada ponad 22-letnie doświadczenie zawodowe związane z inwestycjami i rynkiem kapitałowym, nieruchomościami, fuzjami i przejęciami, tworzeniem przedsięwzięć, zarządzaniem projektami, przedsiębiorstwami i funduszami, doradztwem strategicznym i finansowym, restrukturyzacją przedsiębiorstw i portfeli aktywów. Łączna wartość aktywów i transakcji, w których zarządzaniu lub finalizowaniu uczestniczył przekracza 4 mld PLN.
Prezes REINO Dywidenda Plus SA oraz członek założyciel i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia REIT Polska.

Wojciech Wagner

Zastępca dyrektora w Biurze Architektury i Planowania przestrzennego, Urząd M. St. Warszawy

Urbanista, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, w którym zajmuje się sprawami przestrzeni publicznej. Absolwent Uniwersytetu Bauhausu w Weimarze, Uniwersytetu Łódzkiego i ASP w Łodzi.

Jacek Wesołowski

Dyrektor zarządzający Trei Real Estate

Posiada 30-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości handlowych, biurowych i mieszkaniowych. Od 2016 r., jako dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland, odpowiada za działalność inwestycyjną i deweloperską spółki. Nadzoruje dynamiczny rozwój sieć parków handlowych Vendo Park. Zarządza także portfelem handlowym Trei, obejmującym 125 obiektów. Od 2019 r. kieruje spółką mieszkaniową Trei Residential, posiadającą aktualnie w budowie dwa osiedla, we Wrocławiu i Łodzi, które dostarczą łącznie 773 lokale. Kolejne plany obejmują projekty deweloperskie w Poznaniu i Warszawie. Łącznie w ramach czterech zaplanowanych osiedli Trei zbuduje 1 600 mieszkań.
Jacek Wesołowski jest aktywnym ambasadorem małych formatów handlowych. W 2019 r. Trei zainicjował projekt pierwszych w Polsce corocznych podsumowań publikowanych w formie niezależnych raportów we współpracy z firmami doradczymi.
W obliczu pandemii Covid-19, Jacek Wesołowski był jednym z inicjatorów i reprezentantem społeczności właścicieli parków handlowych działających w Polsce w rozmowach z najemcami. Przeprowadzono negocjacje z 38 sieciami i firmami, reprezentującymi ponad 900 sklepów w ponad 200 lokalizacjach. Zawarte porozumienia umożliwiły najemcom ponowne otwarcie sklepów do końca maja 2020 r.
Zanim dołączył do Trei, po stronie dewelopera odpowiadał za sukces pierwszego śródmiejskiego centrum handlowego KLIF w Gdyni, później projektu Silesia w Katowicach czy Tarasów Zamkowych w Lublinie.