Real Estate Impactor 2021

Przestrzeń kompletna, rozmowy o mieście przyjaznym

Start date:
29.04.2021
End date:
26.05.2021

dr inż. arch. Iwona Benek

Adiunkt w Katedrze Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Wiceprezes Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+)

Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach projektowania uniwersalnego, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych z chorobami otępiennymi.
Architekt (20 lat), członek Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (PTErg), Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (PTG), Metropolitalnego Zespołu ds. Polityki Senioralnej.
W ramach działań LAB 60+ brała udział w przygotowaniu ekspertyz na temat projektowania uniwersalnego i budownictwa senioralnego. Przeprowadza badania przedprojektowe dla ośrodków senioralnych, opracowuje projekty z uwzględnieniem tzw. perspektywy 60+. Wspólnie z LAB 60+ jest współautorem projektu w zakresie wdrożenia pierwszego w Polsce Domu Wielopokoleniowego w Łodzi na zlecenie UM Łódź, brała udział w opracowaniu masterplanu dla Warszawskiej Dzielnicy Społecznej w Warszawie.

Andrzej Biernacki

Prezes Zarządu EKOLAN SA

Od 30 lat jest związany z budownictwem mieszkaniowym. Jako założyciel i prezes zarządu od podstaw współtworzył firmę EKOLAN. W ciągu ponad 20 lat działalności marka znalazła się w gronie najbardziej znanych deweloperów działających w Trójmieście. Od 1997 roku oddała do użytku ponad 6200 mieszkań i kilka obiektów biurowych.
Z wykształcenia jest ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Ceni pracę zespołową, która w jego opinii najlepiej realizuje wielowymiarowe cele interesariuszy współczesnej firmy: klientów, współpracowników, społeczeństwa i właścicieli.

Karol Bulenda

Członek Zarządu Origin Pekabex Mechelinki Sp. z o.o.

Partner w Origin Polska, operatorze ośrodków senioralnych i rehabilitacyjnych oraz w Origin Investments, spółce realizującej obiekty opieki senioralnej, specjalistycznej rehabilitacji oraz apartamenty serwisowane. Prawnik, specjalizujący się w prawie cywilnym, administracyjnym i nieruchomościowym; wieloletni doradca prawny oraz wykładowca akademicki; członek International Commission of Jurists; autor publikacji z zakresu prawa cywilnego.

Przemysław Chimczak-Bratkowski

Partner Zarządzający THINCO - Real Estate Research Lab

Obserwator zmieniających się trendów, które pomaga przełożyć na inwestycje rynku nieruchomości. Współzałożyciel ThinkCo, firmy doradczej specjalizującej się w analizie rynku oraz tworzeniu strategii nowych inwestycji. Prezes Fundacji Rynku Najmu, organizacji powstałej w celu profesjonalizacji i tworzenia standardów najmu w Polsce. Architekt i ekspert w dziedzinie inwestycji alternatywnych (prywatnych akademików, colivingów, domów seniora), co potwierdzone zostało w 2019 roku międzynarodową nagrodą Archi-World Academy Award.

Piotr Fijołek

Senior Partner w Griffin Real Estate

Ekspert w dziedzinie akwizycji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i realizacji projektów o charakterze oportunistycznym i wpływających na wzrost wartości zarządzanych aktywów. Jego szerokie doświadczenie operacyjne obejmuje 14 lat ścisłej specjalizacji w obszarze nieruchomości oraz private equity. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z Griffin Real Estate.
Wśród imponujących osiągnięć Piotra Fijołka znajduje się ponad 100 zakończonych sukcesem transakcji o łącznym wolumenie przekraczającym 3 mld euro. Przez ponad dekadę zrealizował wiele flagowych projektów, m.in. niedawne nabycie 98% udziałów w Murapol, wiodącej polskiej firmie deweloperskiej, w której zasiada obecnie jako wiceprzewodniczący rady nadzorczej.
Piotr Fijołek przeprowadził również transakcję przejęcia tzw. portfela M1, składającego się z 28 nieruchomości handlowych, w którym Griffin Real Estate pełnił rolę zarządcy i współinwestora. Wartość tej transakcji wyniosła ok. 1 mld euro i była trzecią największą transakcją na rynku nieruchomości na świecie w 2018 r.
Jako Senior Partner jest także odpowiedzialny za zarządzanie aktywami. Piotr Fijołek obecnie kieruje kilkoma platformami inwestycyjnymi, w tym projektami Grupy Murapol i Chariot Top Group B.V., których GAV wynosi +500 mln euro.
Absolwent Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz Gospodarki Przestrzennej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Zbigniew Gościcki

Prezes Zarządu Unidevelopment SA

Zbigniew Gościcki jest menedżerem z ponad 23-letnim doświadczeniem w sektorze deweloperskim, od 11 lat sprawuje funkcję prezesa Zarządu w Unidevelopment SA. W swojej karierze zawodowej związany był m.in. z Echo Investment SA i Dom Development SA.
Jako członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Firm Deweloperskich, jak i członek Rady Nadzorczej Polskiego Związku Firm Deweloperskich, aktywnie uczestniczy w rozwoju branży deweloperskiej.
Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Warszawskiej, podyplomowe Studia Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Podyplomowe Akademii Psychologii Przywództwa.

Katarzyna Gruszecka-Spychała

Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim, The School of American Law (UG/Chicago-Kent College of Law) i Leadership Academy for Poland. Odpowiada za strategię rozwoju miasta i politykę gospodarczą. Bezpośrednio nadzoruje wydziały zajmujące się rozwojem gospodarczym i wsparciem przedsiębiorców, budynkami gminnymi, promocją, turystyką i komunikacją społeczną. Kieruje także gminnymi jednostkami: Biurem Planowania Przestrzennego, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Zarządem Komunikacji Miejskiej, Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych oraz Centrum Nauki Experyment. Członkini Urban Land Institute oraz Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i krajowej Rady Ekspertów ds. Turystyki. Inicjatorka powstania European Waterfront Cities Network, zrzeszającej m.in. Amsterdam, Liverpool, Lizbonę, Tallin i Gdynię. Wykonuje prawa i obowiązki właściciela wobec spółek, w których gmina posiada udziały. Uhonorowana tytułem Tygrys Biznesu za szczególny wpływ na rozwój inwestycji zagranicznych o charakterze BPO i SSC w Polsce. W 2019 roku otrzymała wyróżnienie od organizacji ABSL za rozwój i wspieranie sektora nowoczesnych usług biznesowych. W czasie jej kadencji Gdynię trzykrotnie uhonorowano tytułem „Polskie Miasto Przyszłości” pod względem potencjału ekonomicznego oraz za całokształt i drugim miejscem w światowym rankingu Global Cities of the Future 2021/2022 w kategorii FDI Strategy, Rising Cities organizowanym przez FDI Intelligence grupy Financial Times. W 2020 roku, jako jedyna Polka, odebrała nagrodę The Innovation in Politics za najbardziej innowacyjny w Europie projekt gdyńskiego wsparcia dla przedsiębiorców w czasie Covid-19.

Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz

Członek Zarządu Stowarzyszenia PINK

Od 2018 roku dyrektor i członek zarządu stowarzyszenia PINK (Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych), posiada blisko 30 lat doświadczenia na polskim rynku nieruchomości w transakcjach inwestycyjnych, zarządzaniu aktywami i wycenach. Od 2017 prowadzi własną działalność (PROHUB Property Advisor), zajmując się głównie wycenami nieruchomości, w latach 2004–2016 zarządzała funduszami nieruchomości Arka BZWBK o wartości aktywów ponad 1,5 miliarda złotych. 1995–2004 – dyrektor działu wycen i doradztwa w DTZ Polska, wcześniej agent wynajmu w Henry Butcher Polska i praca w budownictwie. Ma doskonałą znajomość rynku nieruchomości i firm na nim działających.
Wykształcenie: mgr inż. budownictwa, uprawnienia rzeczoznawcy i licencja pośrednika, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przy nadawaniu uprawnień z dziedziny szacowania nieruchomości. Ukończyła Politechnikę Warszawską, studia podyplomowe z wyceny i zarządzania nieruchomościami na Hallam Sheffield University, członek RICS od 2002, członek zarządu RICS Polska 2011–2017, akredytowany mediator RICS od 2016.

Maciej Kandybowicz

Leasing Manager

Maciej Kandybowicz odpowiada za komercjalizację projektów biurowych firmy Vastint Poland na terenie Gdyni. Wykorzystuje do tego swoje ponad 12 letnie doświadczenie w branży nieruchomości, które zdobył pracując wcześniej dla takich firm jak Torus, czy międzynarodowej firmy deweloperskiej Hines. Od kwietnia 2018 roku pełni także rolę ambasadora Fundacji Pro Progressio.
Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, o specjalności Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw, a także ukończył studia podyplomowe z zarządzania sprzedażą w renomowanej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Kazimierz Kirejczyk

Wiceprezes Zarządu JLL

Kazimierz odpowiada za rozwój usług doradztwa mieszkaniowego w Polsce oraz Europie Centralnej i Wschodniej, a także jest w JLL kluczowym analitykiem i komentatorem zjawisk zachodzących na polskim rynku mieszkaniowym. Należy do czołowych ekspertów rynku mieszkaniowego w Polsce, wspierających jego rozwój od wczesnych lat 90. Współzałożyciel i wieloletni prezes firmy doradczej REAS, która z dniem 1 grudnia 2018 weszła w struktury JLL.
W latach 1991–1997 uczestniczył w programie doradczym Banku Światowego, USAID i Ministerstwa Budownictwa, którego celem było wsparcie reformy sektora mieszkaniowego w Polsce. W ramach tego programu m.in. koordynował pracę zespołu konsultantów doradzających pierwszym polskim deweloperom przy przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych.
Od wielu lat prowadzi wykłady i szkolenia poświęcone finansowaniu budownictwa mieszkaniowego i procesowi deweloperskiemu. Jest także autorem dziesiątków artykułów w prasie specjalistycznej i szeregu publikacji fachowych poświęconych analizie rynku mieszkaniowego w Polsce.
Jest członkiem nadzwyczajnym Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) i Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów (MOIA). Jako jeden z założycieli European Property Institute nadal zasiada w jego radzie programowej.

Mikołaj Konopka

Prezes Euro Styl, Członek Zarządu Dom Development S.A.

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektami na Koźmiński Executive Business School . Biegle włada językiem angielskim. Mikołaj Konopka współtworzył Grupę Kapitałową Euro Styl i od ponad 12 lat zasiada w jej Zarządzie. Od 2017 roku jest jej prezesem, a od 2018 jest także członkiem Zarządu Dom Development SA. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie oraz znajomość branży budowlanej i deweloperskiej.

Kinga Nowakowska

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjna w Grupie Capital Park

Od 2007 r. jest związana z Grupą Capital Park, w której jest członkiem zarządu i pełni funkcję dyrektor operacyjnej. Jest zaangażowana w największe projekty prowadzone przez Grupę, m.in. Royal Wilanów. Od 2009 r. jest odpowiedzialna za realizację prestiżowego projektu rewitalizacji Fabryki Norblina w Warszawie.
Kinga Nowakowska odpowiada za zarządzanie projektami firmy w zakresie asset management. Jest autorką koncepcji Biuro Plus, według której w każdym z projektów Grupy Capital Park wdrażane są indywidualne rozwiązania mające na celu wsparcie potrzeb najemców. Założyła i prowadzi sieć Anielic Biznesu – Black Swan Fund – inwestującą w startupy zarządzane przez kobiety. Pełni tam funkcję członka zarządu. Sama inwestuje w startupy z różnych branż. Jedną z jej najciekawszych inwestycji jest BioBazar – pierwszy w Polsce targ z ekologiczną, certyfikowaną żywnością – który od 10 lat działa na warszawskim rynku.

Adam Pustelnik

Wiceprezydent Łodzi

Z wykształcenia jest magistrem prawa oraz magistrem stosunków międzynarodowych. Studiował m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, European Academy of Diplomacy czy University of Oxford. Pracował w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Urzędzie Miasta Łodzi, a następnie firmie doradczej Savills.
W Urzędzie Miasta Łodzi w latach 2015-2019 sprawował funkcję Dyrektora Biura Obsługi Inwestora. Odpowiadał m.in. za realizację strategii rozwojowej miasta, pozyskiwanie inwestorów, promocję gospodarczą miasta oraz współpracę międzynarodową. We wrześniu 2020 roku został powołany na stanowisko pierwszego wiceprezydenta Miasta Łodzi.
W ramach swoich obowiązków służbowych sprawuje nadzór nad Departamentem Planowania i Rozwoju Gospodarczego oraz Departamentem Gospodarowania Majątkiem."

dr Iwona Sroka

GK Murapol, Członek Zarządu (PR&IR, Marketing)

Ekonomista i menedżer z bogatym dorobkiem na rynku kapitałowym i akademickim. Od 2018 roku w GK Murapol odpowiada za obszar marketingu, komunikacji strategicznej i relacji inwestorskich (PR&IR). Od 2017 roku członek rady nadzorczej ZUS. Od 2015 r. zasiada w Radzie Dialogu Społecznego, pełniąc jednocześnie społeczną funkcję wiceprezydenta Pracodawców RP. W latach 2009-2017 prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Izby rozliczeniowej KDPW_CCP, wcześniej przez dekadę – dyrektor na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach działalności społeczno-politycznej pełniła funkcję członka Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA), członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim, a także członka Rady ds. Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów. W latach 2017-2018 członek rady nadzorczej Skarbiec TFI oraz Skarbiec Holding, a wcześniej w organach nadzorczych spółek zależnych od GPW: Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz WSEinfoEngine.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Jest adiunktem w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi autorskie wykłady na temat funkcjonowania giełdy i rynków kapitałowych.

Krystyna Wąchała-Malik

Członek Zarządu PFR Nieruchomości SA

Menedżer z ponad dwudziestoletnim stażem w obszarze bankowości, zarządzania ludźmi, zarządzania projektami i procesami. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, magister nauk ekonomicznych. Ukończyła studia podyplomowe Akademia Trenera na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, uzyskując uprawnienia trenera biznesu. Ukończyła studia MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz prestiżowy program rozwojowy Management of Leaders Teams in Branch Area pod patronatem Prezesa Zarządu Banku BZWBK SA. Posiada certyfikat coachingu menedżerskiego na poziomie zaawansowanym. Wiele lat związana z bankowością, między innymi PKO BP SA, Kredyt Bank SA, Bank Zachodni WBK SA. Posiada również doświadczenie w administracji rządowej, gdzie pracowała jako dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów. Była również, jako przedstawiciel Ministerstwa Finansów, członkiem zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Jacek Wesołowski

Dyrektor Zarządzający Trei Real Estate Poland

Posiada 30-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości handlowych, biurowych i mieszkaniowych. Od 2016 r. jako dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland odpowiada za działalność inwestycyjną i deweloperską spółki. Nadzoruje dynamiczny rozwój sieci parków handlowych Vendo Park. Zarządza także portfelem handlowym Trei, obejmującym 125 obiektów. Od 2019 r. kieruje spółką mieszkaniową Trei Residential posiadającą aktualnie w budowie dwa osiedla, we Wrocławiu i Łodzi, które dostarczą łącznie 830 lokali. Kolejne plany obejmują projekty deweloperskie w Poznaniu i Warszawie. Łącznie w ramach czterech zaplanowanych osiedli Trei zbuduje 1 350 mieszkań. Deweloper przygotowuje się do swojej pierwszej w Polsce inwestycji PRS w Poznaniu.
Jacek Wesołowski jest aktywnym ambasadorem małych formatów handlowych. W 2019 r. Trei rozpoczął projekt pierwszych w Polsce corocznych podsumowań publikowanych w formie niezależnych raportów wydawanych we współpracy z firmami doradczymi.
W obliczu pandemii Covid-19, Jacek Wesołowski był jednym z inicjatorów i reprezentantem społeczności właścicieli parków handlowych działających w Polsce w rozmowach z najemcami. Przeprowadzono negocjacje z 38 sieciami i firmami, reprezentującymi ponad 900 sklepów w ponad 200 lokalizacjach. Zawarte porozumienia umożliwiły najemcom ponowne otwarcie sklepów do końca maja 2020 r.
Zanim dołączył do Trei, po stronie dewelopera odpowiadał za sukces pierwszego śródmiejskiego centrum handlowego KLIF w Gdyni, później projektu Silesia w Katowicach oraz Tarasów Zamkowych w Lublinie.

Jacek Zengteler

Dyrektor Generalny, Członek Zarządu Yareal Polska Sp. z o.o.

Jacek Zengteler dołączył do Yareal Polska na początku 2016 roku, obejmując stanowisko dyrektora Działu Projektów Mieszkaniowych, a następnie rok później powierzona mu została funkcja członka Zarządu.
W grudniu 2019 roku objął stanowisko dyrektora generalnego. Jacek odpowiada za działalność biznesową firmy w segmencie projektów mieszkaniowych i biurowych, jak również za zarządzanie organizacją.
Z branżą deweloperską związany jest od 2002 roku. Swoją karierę zawodową rozwijał w firmie Dom Development SA, gdzie między innymi pracował na stanowiskach wicedyrektora ds. rozwoju, dyrektora Działu Nieruchomości odpowiedzialnego za akwizycje gruntów oraz dyrektora Działu Klienta; pełnił także funkcję prokurenta Spółki.
Jacek Zengteler jest absolwentem studiów ekonomicznych, zdobył dyplomy MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Carslon School of Management, University of Minnesota. W 2020 roku ukończył program Real Estate Economics and Finance w London School of Economics and Political Science. Od 2019 roku jest członkiem Zarządu Warszawskiego Oddziału PZFD.

Sebastian Świstak

Leasing Director w Cavatina Holding

Manager z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości komercyjnych. Wcześniej związany między innymi z firmą Colliers, Savills oraz Acar Developer. Od 2019 roku w Cavatina Holding odpowiada za nawiązywanie współpracy z najemcami.
Cavatina Holding, największy polski deweloper powierzchni biurowych planuje w najbliższych latach realizację i zakończenie projektów o łącznej powierzchni ponad 450 tys. mkw. Kluczowym celem strategicznym dewelopera jest osiągnięcie do końca 2025 roku 1 mln mkw. portfela. Pomimo trwającej pandemii, Cavatina w 2020 r. nie zwolniła tempa rozwoju i mogła pochwalić się rekordowymi wynikami co do realizacji powierzchni, wolumenu transakcji, a także właśnie podpisanych umów najmu. Na przestrzeni od początku 2020 r. do końca Q1 2021 r., Cavatina pozyskała najemców na ok. 74 tys. mkw GLA nowoczesnej powierzchni biurowej i jest w trakcie rozmów z kolejnymi podmiotami.