Nowoczesne Rady Nadzorcze

Jak kształtować nowoczesny ład korporacyjny

Start date:
31.05.2021
End date:
31.05.2021

Description

Kształtowanie nowoczesnego ładu korporacyjnego w świecie ogarniętym pandemią ma kluczowe znaczenie – jest zobowiązaniem nie tylko wobec biznesu, ale przede wszystkim wobec społeczności, w jakiej funkcjonuje. Polega nie tylko na budowaniu zaufania między inwestorami, akcjonariuszami a spółką, czy też dialogu opartym o kompletne informacje z aktualnymi i potencjalnymi klientami, analitykami rynku oraz przedstawicielami mediów, ale przede wszystkim wzięciem współodpowiedzialności za nową rzeczywistość.

Zapraszamy do udziału w konferencji Nowoczesne Rady Nadzorcze poświęconej zagadnieniom związanym z wyzwaniami oraz dobrymi praktykami komitetów audytu, którymi powinny kierować się w podejmowanych działaniach przy zachowaniu swojej niezależności, jak i skutecznym realizowaniu ustawowych zadań.

W oparciu o doświadczenia liderów praktyki ładu korporacyjnego poddamy analizie zagadnienia, które w istotny sposób wpłyną w najbliższych latach na agendy rad nadzorczych oraz przewodniczących komitetów audytu spółek działających w Polsce.

Ponadto, po raz pierwszy omówimy również program Chapter Zero Poland – program dotyczący rozwoju kompetencji organów zarządczych i nadzorczych spółek. Jest on częścią powołanej przez World Economic Forum – Climate Governance Initiative – skupiającej członków, członkinie rad nadzorczych oraz prezesów i prezeski najważniejszych spółek. Powstał m.in. by podnieść świadomość konsekwencji zmian klimatycznych dla biznesu i wpływu biznesu na klimat, jak również by pomóc prezesom, prezeskom oraz członkom i członkiniom rad nadzorczych zidentyfikować ryzyka i szanse, jakie niosą zmiany klimatyczne, a następnie zainwestować w odpowiednie możliwości oraz opracowanie strategii biznesowych w zakresie łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich.

Dyskusje moderować będą doświadczeni dziennikarze ekonomiczni redakcji dzienników „Rzeczpospolita” oraz „Parkiet”.

REJESTRACJA NA WYDARZENIE TRWA DO 28/05/2021, do godz. 14:00. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: andrzej.kowalski@rp.pl