Real Estate Trends

Start date:
25.11.2021
End date:
25.11.2021

Robert Maraszek

Wiceprezes Zarządu INPRO

Katarzyna Gruszecka-Spychała

Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim, The School of American Law (UG/Chicago-Kent College of Law) i Leadership Academy for Poland. Odpowiada za strategię rozwoju miasta i politykę gospodarczą. Bezpośrednio nadzoruje wydziały zajmujące się rozwojem gospodarczym i wsparciem przedsiębiorców, budynkami gminnymi, promocją, turystyką i komunikacją społeczną. Kieruje także gminnymi jednostkami: Biurem Planowania Przestrzennego, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Zarządem Komunikacji Miejskiej, Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych oraz Centrum Nauki Experyment. Członkini Urban Land Institute oraz Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i krajowej Rady Ekspertów ds. Turystyki. Inicjatorka powstania European Waterfront Cities Network, zrzeszającej m.in. Amsterdam, Liverpool, Lizbonę, Tallin i Gdynię. Wykonuje prawa i obowiązki właściciela wobec spółek, w których gmina posiada udziały. Uhonorowana tytułem Tygrys Biznesu za szczególny wpływ na rozwój inwestycji zagranicznych o charakterze BPO i SSC w Polsce. W 2019 roku otrzymała wyróżnienie od organizacji ABSL za rozwój i wspieranie sektora nowoczesnych usług biznesowych. W czasie jej kadencji Gdynię trzykrotnie uhonorowano tytułem „Polskie Miasto Przyszłości” pod względem potencjału ekonomicznego oraz za całokształt i drugim miejscem w światowym rankingu Global Cities of the Future 2021/2022 w kategorii FDI Strategy, Rising Cities organizowanym przez FDI Intelligence grupy Financial Times. W 2020 roku, jako jedyna Polka, odebrała nagrodę The Innovation in Politics za najbardziej innowacyjny w Europie projekt gdyńskiego wsparcia dla przedsiębiorców w czasie Covid-19.

Grzegorz Kawecki

Wiceprezes Zarządu Marvipol Development

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Humanistycznym: Politologia i Prawo. W latach 1997-2006 swoją karierę rozwijał w ramach ogólnopolskiej sieci ponad 100 sklepów Komfort jako dyrektor ekspansji i marketingu, odpowiadając również za sieć sklepów wielkopowierzchniowych DYI. W latach 2006 - 2018 związany z firmą deweloperską SGI Sp. z o.o., jako wiceprezes, a następnie prezes zarządu, kierujący firmą realizującą projekty mieszkaniowe, biurowe i handlowe na rynkach sześciu miast Polski.

Sebastian Suchodolski

Head of Leasing Cavatina Holding

Michał Gliński

Radca prawny, Wspólnik w Kancelarii Wardynski & Wspólnicy

Jest współodpowiedzialny za praktykę projektów nieruchomościowych.
Zajmuje się prawem cywilnym, prawem nieruchomości o charakterze rzeczowym i zobowiązaniowym, prowadzeniem postępowań sądowych i administracyjnych (w szczególności mających za przedmiot nieruchomości lub rozwiązywanie sporów), sądową egzekucją wierzytelności pieniężnych, a także prawem gospodarczym i handlowym. Uczestniczył m.in. w zawiązywaniu różnorodnych spółek oraz pełnił funkcje w organach spółek kapitałowych, w tym członka zarządu i likwidatora.
Ma rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów polskich i zagranicznych. Uczestniczył w realizacji transakcji przeniesienia praw do nieruchomości, nieruchomościowych projektów inwestycyjnych połączonych z finansowaniem oraz projektów budowlanych i infrastrukturalnych z udziałem podmiotów publicznych i prywatnych. Brał też udział w zawiązywaniu międzynarodowych konsorcjów, a także w krajowych i międzynarodowych przetargach publicznych.
Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy współpracuje od 2006 r.

Maciej Górski

Adwokat

Praktyk prawa nieruchomości, posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów ze wszystkich sektorów rynku nieruchomości; członek grona ekspertów przy Parlamentarnym Zespole ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych oraz Komisji Rewizyjnej ORA Warszawa, inicjator powołania i członek Zespołu ds. przygotowania projektu ustawy reprywatyzacyjnej utworzonego przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, autor opinii do projektów ustaw oraz komentator prawa nieruchomości; współzałożyciel Instytutu Badań nad Prawem Nieruchomości; w przeszłości był także członkiem zespołu ekspertów do spraw analizy i oceny projektowanych zmian w przepisach systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego przy Departamencie Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Piotr Uściński

Wiceminister Rozwoju i Technologii

Piotr Uściński (ur. 1977) ukończył inżynierię komputerową i elektronikę na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (2004) i Akademię Menedżerską w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2006, podyplomowo). Jest także absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie podyplomowo ukończył kierunek Psychologia biznesu (2010). Ukończył również studia MBA.

Przez 17 lat był samorządowcem na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. Starosta wołomiński w latach 2010-2014.

Prowadził własną działalność gospodarczą i zarządzał spółkami prawa handlowego.

Poseł na Sejm VIII i IX kadencji, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw.

W resorcie rozwoju i technologii odpowiada za budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne i mieszkalnictwo.

Wojciech Gwizdak

sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP

Konrad Płochocki

Radca prawny, Członek Zarządu i Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Członek Zarządu polskiego oddziału Urban Land Institute

Ukończył z wyróżnieniem wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia Rynek Nieruchomości i Bankowość Hipoteczna. Posiada licencje syndyka oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. Wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej, licznych konferencjach, szkoleniach, seminariach.
Należy do Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Build Europe, Komitetu Ekonomicznego BIAC przy OECD. Jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Archicom S.A.
Wcześniej pracował w międzynarodowych kancelariach i instytucjach związanych z obrotem i finansowaniem rynku nieruchomości, w tym w CMS Cameron McKenna w zespole bankowości i finansowania międzynarodowego. Brał udział w licznych procesach legislacyjnych, między innymi w powstawaniu tzw. ustawy deweloperskiej. Jest autorem publikacji prasowych z zakresu ksiąg wieczystych, hipoteki i ustawy deweloperskiej oraz prelegentem na seminariach.

Ryszard Gretkowski

wiceprezes zarządu 7R S.A.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Z branżą nieruchomości komercyjnych związany od 12 lat. Wcześniej, w latach 1993-1999 zajmował kierownicze stanowiska w firmie KAMIS, w której odpowiadał m.in. za kreowanie marki na Pomorzu. Następnie w latach 1999-2009 kierował sprzedażą oraz pełnił rolę Członka Zarządu w firmie FORCAN S.A. Fabryce Opakowań Różnych w Tczewie.

W 7R odpowiada za prace działów Inwestycyjnego i Projektowego, a także stoi na czele Działu HR i Administracji.

Prywatnie pasjonat kolarstwa, a jako rodowity gdańszczanin również żeglarstwa.

Michał Białas

Country Head Poland, Accolade

Michał Białas od lat związany jest z rynkiem nieruchomości. Jest ekspertem w dziedzinie strukturyzacji, finansowania i realizacji transakcji dotyczących nieruchomości, w czym wspierają go silne zdolności analityczne oraz negocjacyjne. Wierzy w potrzebę budowania solidnych relacji i docenia ich wagę, co pozwala mu na efektywne prowadzenie biznesu.

Obecnie zaangażowany w działalność spółki Accolade w Polsce, gdzie piastuje stanowisko dyrektora generalnego. Do kompetencji oddziału zarządzanego przez Michała należą: ocena i przygotowanie inwestycji w transakcje nieruchomościowe, asset management oraz finansowanie projektów. Accolade w Polsce posiada parki w Szczecinie, Zielonej Górze, Lublinie, Kielcach, Bydgoszczy, Białymstoku, Koninie, Legnicy oraz w Mińsku Mazowieckim.

Kocha muzykę i sport. W wolnym czasie gra na gitarze, biega i gra w squasha.

Adrian Biesaga

Członek zarządu, Head of Development LCube

Adrian Biesaga związany jest z branżą nieruchomości w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii od ponad 16 lat. Wspólnie z Michałem Stachurą jest założycielem LCube i współautorem koncepcji biznesowej firmy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu rozwojem projektów magazynowych, od przygotowania ich koncepcji poprzez koordynację projektu, aż do przekazania w użytkowanie powstałego obiektu. Posiada uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcji kubaturowych oraz dróg. Jest również asesorem certyfikacji BREEAM.
Adrian Biesaga jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, uzyskał też tytuł Incorporated Engineer of Institution of Civil Engineers, pełniąc aktualnie rolę przedstawiciela tej instytucji w Polsce.

Krystyna Wąchała-Malik

Członek Zarządu PFR Nieruchomości SA

Menedżer z ponad dwudziestoletnim stażem w obszarze bankowości, zarządzania ludźmi, zarządzania projektami i procesami. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, magister nauk ekonomicznych. Ukończyła studia podyplomowe Akademia Trenera na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, uzyskując uprawnienia trenera biznesu. Ukończyła studia MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz prestiżowy program rozwojowy Management of Leaders Teams in Branch Area pod patronatem Prezesa Zarządu Banku BZWBK SA. Posiada certyfikat coachingu menedżerskiego na poziomie zaawansowanym. Wiele lat związana z bankowością, między innymi PKO BP SA, Kredyt Bank SA, Bank Zachodni WBK SA. Posiada również doświadczenie w administracji rządowej, gdzie pracowała jako dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów. Była również, jako przedstawiciel Ministerstwa Finansów, członkiem zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Jarosław Bator

COO R4R

Sebastian Juszczak

prawnik Polski Związek Firm Deweloperskich

Szymon Będkowski

Prezes Zarządu Resi Capital

Marta Gorońska – Wiercioch

Associate Director BNP Paribas Real Estate

Anna Łagowska-Cioch

Head of Residential Leasing Cavatina Holding

Piotr Mechecki

Dyrektor Zarządzający Obszarem Inwestycji, Polski Holding Nieruchomości S.A.

Piotr Mechecki jest Dyrektorem Zarządzającym Obszarem Inwestycji w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A. (PHN). Absolwent Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych korporacjach finansowych, gdzie zajmował się m.in. zarządzaniem produktami, sprzedażą, marketingiem i komunikacją. Od ponad 10 lat specjalizuje się w zarządzaniu strategicznymi programami i projektami, skutecznie dostarczając wartość biznesową liczoną w setkach milionów złotych. W swojej obecnej roli odpowiada za planowanie i realizację portfela inwestycyjnego PHN oraz sprzedaż produktów deweloperskich.