Zarządzanie własnością intelektualną firmy – nowe regulacje, nowe wyzwania

Start date:
03.09.2020
End date:
03.09.2020

mec. Małgorzata Furmańska

Radca prawny

Radca prawny i specjalista z zakresu praw własności przemysłowej (IP) oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Opiniuje procesy związane w tworzeniem i wykorzystywaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie zgodności z przepisami prawa własności przemysłowej, zobowiązań cywilnoprawnych i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Reprezentuje przedsiębiorców w transakcjach przeniesienia praw wyłącznych, doradza przy zawieraniu umów licencyjnych. Opracowuje strategie zabezpieczenia praw twórców wynalazków i rozwiązań informatycznych (IT). Sporządza i weryfikuje dokumentację związaną zabezpieczeniem własności intelektualnej w kontekście wdrażania innowacji pracowniczych w przedsiębiorstwach.
Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach o znaki towarowe i w sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją, także w Internecie. Prowadzi wykłady i szkolenia, publikuje artykuły
Jest związana z Kancelarią JWP Rzecznicy Patentowi od 2011 roku.

Helena Gajek

Rzecznik patentowy, Radca prawny

Mecenas Gajek to doświadczony radca prawny i rzecznik patentowy. Prowadzi postępowania sądowe dotyczące ochrony praw własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), zarówno w dziedzinie znaków towarowych, wzorów przemysłowych, jak też wzorów użytkowych i patentów, szczególnie z sektorów: farmacji, chemii i biotechnologii.
Specjalizuje się w obsłudze krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, oferując kompleksowe doradztwo strategiczne, od analizy praw IP, po przygotowanie długofalowej strategii zarządzania portfolio praw wyłącznych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, przygotowywaniu opinii prawnych i sporządzeniu umów, w szczególności dotyczących obrotu prawami do rozwiązań chronionych prawami własności intelektualnej, ich komercjalizacji oraz knw-how.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskiej kancelarii prawnej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 2008 roku jest związana z Kancelarią JWP.

Magdalena Maksimowska

Rzecznik patentowy

Doświadczony rzecznik patentowy i pełnomocnik do spraw znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych przed EUIPO. Prowadzi postępowania zgłoszeniowe i sporne w sprawach uzyskiwania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory przemysłowe przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urzędem ds. Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO).
Przygotowuje opinie prawne w zakresie zdolności rejestrowej znaków towarowych.
Zdobywała doświadczenie w jednej z największych spółek z branży FMCG oraz w Departamencie Prawa Europejskiego UKIE.
Prowadzi liczne szkolenia dla przedsiębiorców. Specjalizuje się w tematyce ochrony znaków towarowych i strategii ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie.

Iwona Płodzich-Hennig

Rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy z wieloletnim doświadczeniem w ochronie wynalazków. Opiniuje w sprawach dotyczących patentów farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych. Bierze udział w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych (EP, PCT) zgłoszeń patentowych oraz walidacjach patentów europejskich z zakresu biotechnologii, chemii i farmacji.
Przez dwanaście lat była związana z przemysłem farmaceutycznym, ma bogate doświadczenie w zakresie badań patentowych.
Jest pełnomocnikiem przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Doświadczona prelegentka, prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i naukowców obejmujące tematykę badań patentowych i ochrony wynalazków.

mec. Dorota Rzążewska

Krajowy i europejski rzecznik patentowy, radca prawny, mediator w sprawach własności intelektualnej, wspólnik zarządzający JWP Rzecznicy Patentowi

Mecenas Rzążewska doradza w sprawach związanych z ochroną i strategicznym zarządzaniem własnością intelektualną i przemysłową. Reprezentuje klientów przed polskimi i wspólnotowymi sądami i urzędami w sprawach z zakresu naruszeń. Działa w organizacjach okołobiznesowych, wspierając działania służące zwiększeniu zainteresowania rolą ochrony własności intelektualnej w strategii biznesowej przedsiębiorstw. Zasiada w składzie orzekającym sądu arbitrażowego dla domen internetowych .pl & .eu, jest także mediatorem w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, prawa reklamy oraz domen internetowych. Często komentuje w prasie zmiany prawa i publikuje specjalistyczne artykuły oraz aktywnie działa w międzynarodowych organizacjach prawa własności intelektualnej.
Jest laureatką wielu nagród, m. in. Client Choice 2013 i 2014 i IP Star. Wraz z kancelarią JWP zajmuje od lat mocną pozycję w branżowych rankingach specjalistów ds. własności intelektualnej.
W 2012 r. założyła Fundację JWP Pomysł|Patent|Zysk, której misją jest popularyzowanie wiedzy o ochronie własności intelektualnej i przemysłowej. W 2017 r. objęła funkcję prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.