Przymusowa weryfikacja stanu zdrowia pracownika – zasady postępowania i kwestie związane z ochroną danych osobowych

III edycja

Start date:
23.10.2020
End date:
23.10.2020

Description

Szkolenie ma na celu przedstawienie problematyki prowadzenia działań o charakterze przymusowym związanych z koniecznością przetwarzania danych dotyczących zdrowia.
Przedstawione zostaną rodzaje działań wraz z przykładowymi sytuacjami uzasadniającymi ich podejmowanie.
Zaprezentowane zostaną również działania oraz narzędzia pozwalające na weryfikacje stanu zdrowia pracowników tak aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz zasadami ochrony danych osobowych.

Cel:
Przybliżenie pracodawcom problematyki przetwarzania danych dotyczących zdrowia, w szczególności z uwzględnieniem działań, co do których pracownicy mają obowiązek się zastosować.

Korzyści:
Poznanie dopuszczalnych rozwiązań możliwych do stosowania w przypadku wystąpienia sytuacji mogących mieć wpływ na życie i zdrowie osób zatrudnionych w zakładzie pracy oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z ewentualnymi roszczeniami pracowników oraz kontrolami organów (np. PIP czy PUODO).

Odbiorcy:
Do udziału w webinarze zapraszamy:
- właścicieli firm
- kadrę zarządzającą
- pracowników działu HR

Organizacja:
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszę wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, materiały w wersji elektronicznej oraz dostęp do nagranego szkolenia.
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
 

Invited by

Agnieszka Spychała