Nowe zamówienia publiczne 2021 – szkolenie dla wykonawców

Start date:
28.01.2021
End date:
28.01.2021

Michał Gajdek

adwokat, Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Michał specjalizuje się w sprawach związanych z prawem zamówień publicznych. Doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom (w tym przedsiębiorcom zagranicznym), na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W swojej codziennej pracy zajmuje się przygotowaniem i weryfikacją dokumentacji przetargowej, środkami ochrony prawnej stosowanymi przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi oraz bieżącym doradztwem korporacyjnym. W kancelarii DZP pracuje również w zespole zajmującym się obsługą klientów hiszpańskojęzycznych.

Katarzyna Kuźma

radca prawny, partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Szef zespołu świadczącego usługi w zakresie polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów prywatnych i publicznych prowadzących działalność gospodarczą w różnych branżach i sektorach gospodarki (w tym sektorze budowlanym i usług inżynieryjnych, ochrony środowiska, farmaceutycznym i energetycznym) w projektach realizowanych w sposób „tradycyjny” (zamówienia publiczne) lub przy zastosowaniu struktur partnerskich w szerokim tego słowa znaczeniu (PPP, koncesje). Świadczone przez nią doradztwo obejmuje wszystkie etapy postępowania (w tym reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi), jak również etap realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem postępowań kontrolnych i dotyczących tzw. korekt finansowych. Aktywnie promuje wdrażanie systemów compliance w obszarze zamówień publicznych. Doradza w sprawach z zakresu prawa konkurencji w zamówieniach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zmów przetargowych. Ma doświadczenie w doradztwie przy międzynarodowych projektach inwestycyjnych. Wice-prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych w Polsce. Członek Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan; reprezentuje również Lewiatan w grupie roboczej BusinessEurope ds. Zamówień Publicznych. Współautorka książki: “Combating Collusion in Public Procurement – Legal Limitations on Joint Bidding”, Edward Elgar Publishing 2020.

Michał Wojciechowski

adwokat, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z krajowym oraz unijnym prawem zamówień publicznych, jak również z szeroko pojętą tematyką umów w procesie inwestycyjnym. W swojej codziennej pracy doradza zarówno zamawiającym jak i wykonawcom na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W szczególności posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Reprezentuje także klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi, a także doradza na etapie samej realizacji umowy zawartej w rezultacie przeprowadzonego postępowania. Angażuje się również w zagadnienia dotyczące elektromobilności a także w projekty współfinansowane ze środków unijnych związane z problematyką nakładania tzw. korekt finansowych. Oprócz tego prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu prawa zamówień publicznych. Współprzewodniczący Sekcji Prawa Zamówień Publicznych przy Okręgowej Radzie Adwokatów w Warszawie, a także członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.