KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2021 – NOWELIZACJA USTAWY I JEJ KONSEKWENCJE

Start date:
28.04.2021
End date:
28.04.2021

Description

Projektowane zmiany w prawie w znacznym stopniu wpłyną na pozycję rady nadzorczej, która zyska wiele kompetencji. Ma to zwiększyć jej rolę w ramach struktury spółki, a w konsekwencji usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zarząd zyska bowiem realnego partnera w podejmowaniu decyzji oraz sprawowaniu bezpośredniej kontroli nad funkcjonowaniem spółki. Zwiększenie kompetencji rad nadzorczych, w założeniach twórców projektu, ma dodatkowo poprawić bezpieczeństwo spółek. Podejmowanie trudnych decyzji gospodarczych będzie się bowiem odbywało we wzajemnej współpracy, a dodatkowo rada nadzorcza będzie mogła w każdym momencie skontrolować działania zarządu. 

W związku z planowanymi zmianami pojawia się szereg istotnych pytań, przede wszystkim na temat reorganizacji struktury spółek, tworzenia nowych kanałów informacji itp.

Pojawia się też jednak zasadnicze pytanie, czy tego typu działania rzeczywiście poprawią obecną sytuację?

Rewolucyjne z punktu widzenia dotychczasowych regulacji, jest także wprowadzenie przepisów dotyczących grup spółek (prawo holdingowe). Próba uregulowania wzajemnych relacji z pewnością była potrzebna, a Polska pozostała bodajże jednym z ostatnich państw UE bez stosownych zapisów. Uporządkowanie tej tematyki z pewnością nie należało do zadań prostych, dlatego tym bardziej warto przyjrzeć się przedstawionym propozycjom i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy konieczne będzie wprowadzenie nowych zasad współpracy?

Nie można jednocześnie zapominać, że zwiększenie uprawnień rad nadzorczych automatycznie otworzy drogę do zwiększenia poziomu ryzyka odpowiedzialności karnej. Posiadanie bowiem realnych instrumentów kontrolnych pośrednio wymusza ich wykorzystywanie, co z kolei przekłada się na konieczność permanentnego dbania o interesy spółki. Dotychczas ryzyko w całości spoczywało na członkach zarządu. Po przyjęciu nowelizacji w proponowanym kształcie dojdzie do rozmycia tej odpowiedzialności. 

Zbiór rzetelnych informacji zmierzający do zabezpieczenia interesów spółki oraz osób nią zarządzających.

Podczas szkolenia powiemy m.in. o:
•    regulacjach zwiększających efektywność rad nadzorczych
•    ułatwieniach w zarzadzaniu grupą spółek przez spółkę dominującą
•    ochronie interesów spółki dominującej i całego holdingu
•    obowiązku zarządu do udzielania określonych informacji radzie nadzorczej
•    wdrażaniu efektywnych systemów zgłaszania nieprawidłowości również w ramach grup kapitałowych
•    nowych zasadach odpowiedzialności karnej organów spółek kapitałowych
•    delegowaniu ryzyka odpowiedzialności karnej
•    dodatkowych zmianach w KRS i prawie upadłościowym

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
•    członków zarządu i rady nadzorczej
•    kierowników biura zarządu
•    sekretarzy zarządu i rady nadzorczej
•    asystentów zarządu i rady nadzorczej
•    prawników in-house
•    prawników zewnętrznych
•    osoby wspierające prawne działania organów spółek

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat oraz materiały w wersji elektronicznej.

Invited by

Agnieszka Spychała