KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2021 – NOWELIZACJA USTAWY I JEJ KONSEKWENCJE

Start date:
28.04.2021
End date:
28.04.2021

Marcin Barłog

radca prawny, FILIPIAK BABICZ LEGAL

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (gdzie złożył pracę magisterską z zakresu stosunków prawnych łączących członka zarządu ze spółką kapitałową). Studiował również na Universiteit Gent w Gandawie (Belgia) w ramach programu LLP-Erasmus. Wolontariusz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz w poradniach prawnych.
Ma doświadczenie w prawie spółek handlowych oraz prawie pracy. W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia łączenia, podziału oraz przekształceń spółek.

Adw. Piotr Karlik

FILIPIAK BABICZ LEGAL

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalista z szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny.
W zakresie praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu, odpowiedzialności karnoskarbowej, karalnej manipulacji na rynkach finansowych. Zajmuje się także wdrażaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, AML oraz compliance. Trener i wykładowca podczas licznych szkoleń, warsztatów i prelekcji.
Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego w tym 3 monografii; współautor (wspólnie z prof. dr hab. Pawłem Wilińskim) komentarza do Konstytucji pod red. M. Safjana i L. Boska oraz 3 opracowań dydaktycznych. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum).
Stypendysta Fundacji UAM dla najlepszych absolwentów. Realizował staże naukowe m.in. na Uniwersytecie Cambridge (2018 r.) w Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg i. Br. (2017 r.); Institute of Advanced Legal Studies w Londynie oraz London School of Economics (2016 r.).

dr Łukasz Pilarczyk

Adwokat, FILIPIAK BABICZ LEGAL

Specjalizuje się w prawie karnym i karnym skarbowym oraz prawie i postępowaniu administracyjnym. W ramach swojej praktyki zajmował się m.in. prowadzeniem spraw karnych, w szczególności w zakresie prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego oraz obsługą prawną projektów z zakresu audytu prawnego nieruchomości i prawa budowlanego.
Umiejętnie łączy pracę naukową z praktyką prawniczą. Jest członkiem działającego przy Zakładzie Postępowania Karnego UAM Koła Nauk Penalnych "Iure Et Facto". Autor publikacji z zakresu prawa karnego.

Marzena Rosler-Borakiewicz

Radca prawny | Partner | Dyrektor Działu HR | Mediator sądowy | Compliance Officer, Filipiak Babicz Legal

Doradza przedsiębiorcom w stosowaniu przepisów prawa HR mając na uwadze ich potrzeby biznesowe, a także wartości i standardy, na których budują swój biznes.
Reprezentuje Klientów przed sądami pracy w sprawach dotyczących m.in. odwołań od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, roszczeń o zapłatę odszkodowań, wynagrodzeń za pracę, wynagrodzeń i dodatków za pracę w godzinach nadgodzinach i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także w sprawach wypadków przy pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy i sporach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.
Specjalizuje się także w problematyce zwolnień grupowych, zakazie konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa. Opracowuje wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy – m.in. regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS, pracy w trybie home office, korzystania z mienia powierzonego przez pracodawcę, a także inne dokumenty z zakresu prawa pracy – umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, itp.
Zajmuje się również przygotowywaniem audytów procesów HR, identyfikując ryzyka związane z brakiem ich przestrzegania, w celu zapewnienia zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, tak by ograniczyć odpowiedzialności osób zarządzających.
Pomaga Klientom zrozumieć i skutecznie wdrożyć mechanizmy – procedury i narzędzia, umożliwiające podejmowanie skutecznych działań wyprzedzających ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji (whistleblowing).
Sporządza liczne opinie prawne z zakresu prawa pracy – w tym dotyczące czasu pracy, rozwiązywania stosunku pracy, pracy w godzinach nadliczbowych oraz danych osobowych w prawie pracy.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.