ZMIANY W PODATKACH 2021

Start date:
11.05.2021
End date:
12.05.2021

Agnieszka Gliwińska

doradca podatkowy, Senior Associate w Rödl & Partner

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie restrukturyzacji spółek, zajmuje się realizacją kompleksowych projektów podatkowych, a także bieżącym doradztwem podatkowym dla polskich i zagranicznych klientów. Doradza w obszarach takich jak: podatki dochodowe, doradztwo przy transakcjach M&A, podatek od czynności cywilnoprawnych, prawo handlowe. Związana z wrocławskim oddziałem Rödl & Partner.
Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: Prawo. Ukończyła także podyplomowe studia podatkowe z zakresu prawa podatkowego.
Autorka i współautorka publikacji prasowych i książkowych, w tym m.in. „Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Praktyczne ujęcie prawne, bilansowe oraz podatkowe”.

Aleksandra Galczak

doradca podatkowy, Senior Associate w Rödl & Partner

Specjalizuje się w tematyce cen transferowych, przede wszystkim w sporządzaniu dokumentacji podatkowych cen transferowych oraz analiz danych porównawczych dla klientów z różnych branż, przeglądzie dokumentacji podatkowych oraz ogólnym doradztwie podatkowym związanym z cenami transferowymi. Związana z poznańskim oddziałem Rödl & Partner.
Ukończyła Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Współautorka pracy zbiorowej „Dokumentacja podatkowa cen transferowych” (2019 r.).

Aleksandra Majnusz

doradca podatkowy, manager w Rödl & Partner

Specjalizuje się w postępowaniach w sprawach spornych dotyczących podatków i innych należności publicznoprawnych, realizacji kompleksowych projektów podatkowych i bieżącym doradztwie podatkowym dla polskich i zagranicznych Klientów. Doradza w obszarach takich jak: międzynarodowe prawo podatkowe, podatek od towarów i usług, podatek od osób prawnych w różnych branżach i podatek od nieruchomości. Związana z gliwickim oddziałem Rödl & Partner.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Prowadzi szkolenia z zakresu VAT i podatku od nieruchomości.

Anna Pilarska

doradca podatkowy, Senior Associate w Rödl & Partner

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów polskich oraz zagranicznych, obecnie wewnętrzny doradca podatkowy grupy R&P. Doradza w obszarach takich jak: międzynarodowe prawo podatkowe, podatek od towarów i usług, podatek od osób prawnych, MDR. Związana z warszawskim oddziałem Rödl & Partner.
Absolwentka Wydziału Prawa na Europa Universität Viadrina (LL.M), a także Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Autorka licznych publikacji w prasie dotyczących tematyki podatkowej.

Jakub Wajs

radca prawny, doradca podatkowy, prawnik w Rödl & Partner

Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym i reprezentowaniu w toku postępowań podatkowych klientów polskich i zagranicznych, w szczególności w zakresie problematyki prawno-podatkowej charakterystycznej dla branży OZE. Związany z gdańskim oddziałem Rödl & Partner.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Uczestnik studiów podyplomowych „Energetyka Odnawialna dla Biznesu. Inwestycje i rynek energii” w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Autor artykułów dotyczących kwestii podatkowych i prawnych, skoncentrowanych wokół tematyki odnawialnych źródeł energii.

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy, Partner w Rödl & Partner

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych dla polskich i zagranicznych klientów. Realizuje projekty z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego, w tym strategie podatkowe uwzględniające inwestycje w różnych jurysdykcjach. Uczestniczy w przeglądach podatkowych, podatkowych due diligence, projektach z zakresu mergers & aquisions od strony podatkowej, a także w transakcjach obrotu nieruchomościami. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie w Tax Compliance. Doradza w języku polskim, niemieckim, angielskim i hiszpańskim.
Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n/Odrą na kierunku Międzynarodowej Ekonomiki Przedsiębiorstwa (Internationale Betriebswirtschaftslehre). W trakcie studiów uzyskała stypendium z DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), w ramach którego studiowała na Uniwersytecie w Montevideo (Urugwaj). Z Rödl & Partner związana od 2005 r., tytuł doradcy podatkowego uzyskała w 2007 r. W 2010 roku mianowana na stanowisko Associate Partner, a w 2020 r. na stanowisko Partnera. Kieruje działem doradztwa podatkowego w warszawskim oddziale Rödl & Partner.

Maciej Wilczkiewicz

doradca podatkowy, Senior Associate w Rödl & Partner

Specjalizuje się w podatku od towarów i usług, podatkach dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania pracowników zagranicznych. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym dla polskich i zagranicznych klientów oraz postępowaniami podatkowymi. Związany z gliwickim oddziałem Rödl & Partner.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim.
Autor licznych publikacji dotyczących kwestii podatkowych.

Marcin Jeliński

doradca podatkowy, manager w Rödl & Partner

Specjalizuje się w cenach transferowych, w tym opracowywaniem projektów polityki cen transferowych, tworzeniem dokumentacji podatkowych i analiz benchmarkingowych, a także weryfikowaniem transakcji. Związany z warszawskim oddziałem Rödl & Partner.
Absolwent studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej.
Autor licznych publikacji dotyczących kwestii podatkowych.

Marcin Muchowski

doradca podatkowy, starszy konsultant podatkowy w Rödl & Partner

Reprezentuje klientów w sprawach podatkowych i egzekucyjnych przed organami Krajowej Administracji Skarbowej i sądami administracyjnymi. W ramach bieżącego doradztwa zajmuje się głównie podatkami dochodowymi, wdraża różnorodne procedury podatkowe oraz wspiera klientów w identyfikowaniu i raportowaniu schematów podatkowych. Świadczy też pomoc prawną w zakresie spraw karnych i karnych skarbowych. Związany z warszawskim oddziałem Rödl & Partner.
Absolwent Wydziału Prawa, a także Filologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe na kierunku rachunkowość w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Michał Gosek

doradca podatkowy, Associate Partner w Rödl & Partner

Kierownik działu podatkowego w Rödl & Partner w Poznaniu. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym dla polskich i zagranicznych klientów, cena transferowych, SSE i PSI oraz międzynarodowym prawie podatkowym. Związana z poznańskim oddziałem Rödl & Partner.
Członek międzynarodowych zespołów Rödl & Partner do spraw cen transferowych (Transfer Pricing Group) oraz do spraw międzynarodowego prawa podatkowego (International Tax Law Group), a także kierownik krajowego zespołu do spraw inwestowania i działalności w SSE oraz PSI. Jest także członkiem Komisji ds. Podatków w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.
Absolwent Wydziału Ekonomii Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ukończył Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego na UAM w Poznaniu oraz studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwent studium podyplomowego Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Współautor książek: „Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe” oraz „Dokumentacja podatkowa cen transferowych”. Współautor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego oraz prelegent licznych polskich i zagranicznych konferencji o tematyce podatkowej, ekonomicznej i gospodarczej.

Monika Bartosiewicz

doradca podatkowy, Associate Partner w Rödl & Partner

Specjalizuje się w podatku od towarów i usług, podatkach dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem prawa międzynarodowego. Reprezentuje firmy przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. Zajmuje się realizacją kompleksowych projektów podatkowych (m.in. związanych z wdrożeniami w systemach informatycznych nowych rozwiązań w zakresie podatku od towarów i usług) i bieżącym doradztwem podatkowym dla polskich i zagranicznych Klientów. Związana z warszawskim oddziałem Rödl & Partner.
Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalizacji Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu podatków i prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.
Autorka i współautorka publikacji książkowych i prasowych, m.in. książki „VAT 2018. Komentarz dla praktyków”.

Monika Spotowska

adwokat, doradca podatkowy, Associate Partner w Rödl & Partner

Specjalizuje się w doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów polskich oraz zagranicznych, w tym w szczególności przy transakcjach międzynarodowych, zatrudnieniu transgranicznym oraz tematach optymalizacji obciążeń podatkowych. Doradza w obszarach takich jak: prawo handlowe, gospodarcze i podatkowe, w tym w szczególności dotyczących podatków dochodowych i zagadnieniach dotyczących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Związana z warszawskim oddziałem Rödl & Partner.

Ukończyła Wydział Prawa na Europa Universität Viadrina, a także Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autorka licznych publikacji w prasie dotyczących tematyki prawno-podatkowej.

Tadeusz Piekłowski

agent celny, Senior Associate w Rödl & Partner

Specjalizuje się w prawie celnym i akcyzowym. Reprezentuje klientów przed urzędami celnymi . Doradza w zakresie dokumentacji transakcji eksportowych Deklaracje INTRASTAT, przygotowuje opinie z zakresu prawa celnego, podatku akcyzowego. Związany z wrocławskim oddziałem Rödl & Partner.
Wykładowca prawa celnego i akcyzowego na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
Autor licznych publikacji i artykułów.