ZMIANY W PODATKACH 2021

Start date:
11.05.2021
End date:
12.05.2021

Description

Niektóre ze zmian w 2021 r. są rewolucyjne i diametralnie zmieniają warunki prowadzenia działalności gospodarczej dla części przedsiębiorców. Zgodnie z zapewnieniami ustawodawcy, ich celem jest przede wszystkim dalsze uszczelnianie systemu podatkowego oraz zapobieżenie erozji podstawy opodatkowania. Podczas szkolenia uwzględnimy najnowsze i najważniejsze zmiany, wzbogacając je przykładami, które pozwolą pokazać praktyczne skutki ich wprowadzenia.

Cel:
Celem szkolenia jest praktyczne przestawienie obowiązujących zmian w podatkach.

Odpowiemy na wiele trudnych pytań, m. in.:
•    jakie są ryzyka związane z ograniczeniem możliwości rozliczania strat z lat ubiegłych?
•    jakie są ryzyka dla spółki nieruchomościowej jako płatnika?
•    na czym polega, do kogo jest skierowany estoński CIT i specjalny fundusz inwestycyjny, jakie ryzyko za sobą niosą?
•    co grozi za niedopełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych?
•    czy można korzystać z analiz benchmarkingowych sporządzonych przed Covid-19?
•    kogo dotyczy obowiązek sporządzenia sprawozdania z realizacji strategii podatkowej?
•    czym jest strategia podatkowa?
•    jak przygotować się do realizacji nowego obowiązku?
•    jak zastosować przepisy o poborze podatku u źródła w przypadku spółek transparentnych?
•    co oznacza należyta staranność w przypadku przepisów o poborze podatku u źródła?
•    czy pobierać podatek w przypadku usług ubezpieczeniowych? 
•    jak w praktyce dokumentować uzgodnienie i spełnienie warunków uzgodnienia korekty sprzedaży in minus? 
•    kiedy i na jakiej podstawie ujmować korekty transakcji rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia?
•    kiedy i na jakiej podstawie ujmować korekty zmniejszające podatek naliczony w zakupach  krajowych?
•    czy obecnie organy podatkowe uważają nadal, że wystarczającym dowodem do potwierdzenia WDT jest oświadczenie odbiorcy o otrzymaniu towarów?
•    czy kodem TP należy oznaczać importy usług i wewnątrzwspólnotowe nabycia od podmiotów powiązanych?

Korzyści:
Praktyczny sposób omawiania zagadnień pozwoli na poznanie:

•    podwyższonego limitu umożliwiającego skorzystanie z 9% stawki podatku CIT 
•    kolejnych ograniczeń w zakresie możliwości rozliczenia straty
•    tzw. estońskiego CITu – nowego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych
•    specjalnego funduszu inwestycyjnego
•    zmian w polskich i unijnych przepisach regulujących pomoc publiczną
•    zwolnienia dochodu w przypadku reinwestycji
•    obowiązków w zakresie cen transferowych w 2021 r.
•    cen transferowych w związku z  COVID-19
•    sprawozdania z realizacji strategii podatkowej
•    zmian w podatkach od źródła
•    zmian dotyczących slim VAT 
•    zmian w zakresie e-commerce 
•    regulacji dotyczących spółek nieruchomościowych
•    podwójnego opodatkowanie spółek komandytowych
•    centralnego rejestru faktur 
•    nowego obowiązku - zgłaszanie umów o dzieło w ZUS
•    dodatkowych odliczeń, ulg i innych preferencji podatkowych w PIT w związku z COVID-19
•    zmian w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
•    nowego obowiązku rejestracji do podatku akcyzowego 

Odbiorcy:
•    członkowie zarządu i właściciele firm
•    dyrektorzy finansowi
•    główni księgowi
•    osoby pracujące w działach finansowych i księgowych
•    właściciele i pracownicy biur rachunkowych
•    osoby zarządzające kancelariami doradztwa podatkowego

Organizacja:
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat oraz materiały w wersji elektronicznej.

Invited by

Agnieszka Spychała