Raportowanie w ESEF

doświadczenia polskich spółek raportujących po raz pierwszy za rok 2020

Start date:
31.05.2021
End date:
31.05.2021

Description

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat raportowania zgodnego z regulacją ESEF - od analizy obecnego stanu prawnego w Polsce, aż po perspektywę audytora, zbudowanej na podstawie zrealizowanych projektów oraz publicznie dostępnych, już zaraportowanych sprawozdań na rynku w Polsce.
 
Opis szkolenia:
Ekspertki PwC - Anna Wójtowicz oraz Aleksandra Grzyb - przeprowadzą uczestników przez proces przygotowywania sprawozdania finansowego w formacie XBRL zgodnego z wymaganiami ESEF. Na wstępie zostaną omówione podstawowe wymogi:
- kto jest zobowiązany? 
- co trzeba zrobić? 
- z jakich narzędzi warto skorzystać?), 
a dalej prowadzące podzielą się doświadczeniami na temat tego, czego nauczyły się podczas współpracy projektowej z emitentami, którzy już w lutym i marcu 2021 r. z sukcesem złożyli sprawozdania finansowe w formacie XBRL.
 
Kluczowym elementem szkolenia będzie ćwiczenie praktyczne Czy rozumiem wymogi ESEF?, podczas którego uczestnicy będą mogli w czasie rzeczywistym interpretować wyniki walidacji na konkretnych przykładach. 
 
Szkolenie zostało przygotowane w szczególności dla dyrektorów finansowych, dyrektorów ds. kontrolingu, jak również do osób kierujących działem sprawozdawczości finansowej/raportowania finansowego.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat oraz materiały w wersji elektronicznej.

Invited by

Agnieszka Spychała