Raportowanie w ESEF

doświadczenia polskich spółek raportujących po raz pierwszy za rok 2020

Start date:
31.05.2021
End date:
31.05.2021
Day I
Monday
31 may 2021
09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

Wstęp; przedstawienie

Anna Wójtowicz, Dyrektor, PwC Polska , Aleksandra Grzyb, Manager, PwC Polska

10:10

Wymogi ESEF - obecny stan prawny, oczekiwania w stosunku do roku 2021 i dalej

Anna Wójtowicz, Dyrektor, PwC Polska , Aleksandra Grzyb, Manager, PwC Polska

1.    Kto jest zobowiązany?
2.    Co trzeba zrobić?
3.    Na kiedy i od kiedy?
4.    Stan prawny w Polsce - ustawa o rachunkowości i ustawa o biegłych
 

10:40

Jak przygotować sprawozdanie zgodnie z wymogami ESEF?

Anna Wójtowicz, Dyrektor, PwC Polska , Aleksandra Grzyb, Manager, PwC Polska

1.    Procedury / kroki / proces
2.    Ludzie i wiedza
3.    Narzędzia
4.    Audyt
5.    Czego się nauczyliśmy na przykładach naszych klientów?
 

11:25

Przerwa

11:40

Doświadczenia spółek w Polsce z raportowaniem ESEF

Anna Wójtowicz, Dyrektor, PwC Polska , Aleksandra Grzyb, Manager, PwC Polska

1.    Statystyki (ile spółek zaraportowało)
2.    Wnioski spółek, które zaraportowały
3.    Kluczowe problemy
4.    Bramki, podpisy, regulacje
5.    Sprawy techniczne
6.    Perspektywa audytora
 

13:00

Przerwa

13:15

Ćwiczenie praktyczne: Czy rozumiem wymogi ESEF?

Anna Wójtowicz, Dyrektor, PwC Polska , Aleksandra Grzyb, Manager, PwC Polska

1.    Interpretacja wyników walidacji - na przykładach (błędy vs. ostrzeżenia)
2.    Interpretacja wyników walidacji - matematyczne ‘inconsistencies’
3.    Struktura taksonomii - o co chodzi?
4.    Przykładowe pozycje do otagowania - quiz z odpowiedziami
 

14:15

Q&A - dyskusja w grupie

Anna Wójtowicz, Dyrektor, PwC Polska , Aleksandra Grzyb, Manager, PwC Polska

15:00

Zakończenie szkolenia