Raportowanie w ESEF

doświadczenia polskich spółek raportujących po raz pierwszy za rok 2020

Start date:
31.05.2021
End date:
31.05.2021

Aleksandra Grzyb

Manager, PwC Polska

Aleksandra jest managerem w dziale doradztwa księgowego i rynków kapitałowych w PwC, odpowiedzialnym za rozwój narzędzi wspomagających raportowanie finansowe, w tym XBRL Reporter i Lease Manager. Wspiera klientów PwC we wdrożeniach narzędzi do raportowania ESEF oraz samym procesie, a także pomaga zespołom audytowym w badaniu plików XBRL klientów audytowych PwC.
W trakcie pracy w PwC zdobyła duże doświadczenie w zakresie rachunkowości, podatków i rozwiązań z zakresu nowych technologii. Z powodzeniem zarządzała projektami związanymi z wdrożeniem narzędzi IT, w szczególności Lease Manager.
Wspiera klientów w przygotowaniu sprawozdań finansowych zgodnych z MSSF, szczególnie w projektowaniu odpowiednich ujawnień.

Anna Wójtowicz

Dyrektor, PwC Polska

Anna jest dyrektorem w dziale doradztwa księgowego i rynków kapitałowych w PwC. Nadzoruje obecnie proces budowania narzędzia XBRL Reporter do oznaczania sprawozdań finansowych zgodnie z taksonomią ESEF. W ramach tego procesu jest odpowiedzialna za zgodność zastosowanych rozwiązań z wymogami ESEF oraz nadzór nad projektami wdrożeniowymi z perspektywy biznesowej. Nadzoruje zespół PwC badający sprawozdania w formacie XBRL przygotowywane przez naszych audytowych klientów.
Pisze artykuły dotyczące tematyki ESEF i XBRL do dziennika Rzeczpospolita. Należy do ogólnoeuropejskiej grupy specjalistów tematyki ESEF w ramach PwC i współpracuje ze specjalistami PwC należącymi do XBRL International Entity Specific Disclosure Task Force.
Doradzała wielu podmiotom w zakresie połączeń jednostek gospodarczych, konsolidacji lub MSSF. Jest ekspertem w zakresie MSSF16. Sprawowała nadzór ekspercki w projekcie budowy narzędzia do raportowania zgodnie z MSSF16 - Lease Manager.