JAK CZYTAĆ I WYCIĄGAĆ WNIOSKI ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO?

Start date:
14.06.2021
End date:
15.06.2021

Description

Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający wiele wartościowych informacji o przedsiębiorstwie. Sprawozdawczość finansowa powinna przedstawiać sytuację jednostki gospodarczej jasno i rzetelnie. Poprzez umiejętne czytanie sprawozdania finansowego zarówno odbiorcy zewnętrzni, jak i wewnętrzni mogą ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa. Udział w szkoleniu pozwoli zrozumieć istotę sprawozdań finansowych, oraz ocenić sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa.

Korzyści:
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
-    Jakich elementów sprawozdania finansowego można oczekiwać od poszczególnych podmiotów gospodarczych?
-    Kto i w jaki sposób odpowiada za rzetelność danych finansowych?
-    Jak skonstruowany jest bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych?
-    Co oznaczają poszczególne pojęcia pojawiające się w sprawozdaniu finansowym?
-    Jak są wyliczane kwoty pojawiające się w sprawozdaniu finansowym?
-    Jak interpretować poszczególne dane liczbowe pochodzące z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych?

Metodologia:
liczne ćwiczenia praktyczne 
symulacje obliczeniowe 
praca na studiach przypadku


Zagadnienia będą omawiane na podstawie autentycznych sprawozdań. Uczestnicy będą aktywizowani poprzez liczne ćwiczenia warsztatowe, obejmujące grupową dyskusję, samodzielnie rozwiązywane zadania, pracę w grupach.

Odbiorcy:
Szkolenie skierowane jest głównie do 
- przedstawicieli kadry kierowniczej (członków zarządów, członków rad nadzorczych, właścicieli spółek), którzy nie posiadają wykształcenia ekonomicznego,
- kierowników i dyrektorów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe,
- prawników, 
- analityków, 
- prywatnych inwestorów, brokerów oraz agentów ubezpieczeniowych

Organizacja:
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat oraz materiały w wersji elektronicznej.

Invited by

Agnieszka Spychała