JAK CZYTAĆ I WYCIĄGAĆ WNIOSKI ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO?

Start date:
14.06.2021
End date:
15.06.2021

dr Adam Chmielewski

Doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, ekspert w zakresie analiz finansowych, rachunkowości finansowej i zarządczej, oraz controllingu. Asystent na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik wielu firm szkoleniowych, wykładowca w IBD Business School, prowadzi warsztaty i szkolenia dla kadry menedżerskiej, kursy dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz dla kandydatów na członków organów nadzorczych.
Wykładowca na studiach MBA w Międzynarodowym Centrum Zarządzania UW,
W trakcie realizowanych szkleń stara się łączyć wiedzę akademicką z wiedzą praktyczną wynikającą z bogatego doświadczenia. Przez kilka lat pracował w dziale rachunkowości jednego z banków oraz pełnił funkcję dyrektora finansowego w prywatnej firmie. Jest członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości, controllingu oraz cash flow.
Autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości podmiotów gospodarczych, controllingu oraz analizy przepływów finansowych.