Zabezpieczenia umowne w praktyce

Start date:
29.07.2021
End date:
29.07.2021

Description

Dla każdego przedsiębiorcy istotnym aspektem umowy handlowej, oprócz określenia wzajemnych świadczeń stron, powinno być przewidzenie odpowiednich mechanizmów pozwalających zabezpieczyć się od sytuacji, w której kontrahent nie postępuje zgodnie z tym, co strony w umowie przewidziały. 

W praktyce niejednokrotnie zdarza się tak, że – z różnych przyczyn – kontrahenci przestają realizować postanowienia zawartych umów. Dlatego tak ważne jest, szczególnie w dzisiejszych czasach, aby przy zawieraniu umów handlowych stosować odpowiednie zabezpieczenia w celu jak najlepszej ochrony swoich interesów. 

Nasze szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za kontraktowanie. Będzie to także cenne doświadczenie dla osób zarządzających, gdyż pozwoli zwiększyć świadomość w zakresie tego, kiedy i w jaki sposób należy zabezpieczyć interesy kontraktowe zarządzanego podmiotu. Szkolenie może także wydawać się interesujące dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie wierzytelnościami, w sytuacji gdy doszło już do naruszenia zobowiązań umownych przez drugą stronę. 

Podczas naszego szkolenia: 
• opowiemy o rodzajach zabezpieczeń umownych występujących pod prawem polskim, 
• przybliżymy w szczegółach większość popularnych zabezpieczeń stosowanych na rynku polskim, 
• zwrócimy uwagę na to, w jaki sposób – w zależności od typu zawieranej umowy i jej wartości - dobierać odpowiednie zabezpieczenie, 
• podzielimy się naszymi doświadczeniami w zakresie tego, w jaki sposób w praktyce egzekwować zabezpieczenia, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w ramach postępowania egzekucyjnego

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat oraz materiały w wersji elektronicznej.
 

Invited by

Agnieszka Spychała